Råd

Anatomi, evolution och rollen för homologa strukturer

Anatomi, evolution och rollen för homologa strukturer


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Om du någonsin undrat varför en mänsklig hand och en apa tass ser liknande ut, vet du redan något om homologa strukturer. Personer som studerar anatomi definierar dessa strukturer som en kroppsdel ​​av en art som liknar den hos en annan. Men du behöver inte vara en forskare för att förstå att erkänna homologa strukturer kan vara användbara inte bara för jämförelse, utan för att klassificera och organisera de många olika djurlivet på planeten.

Forskare säger att dessa likheter är bevis på att livet på jorden delar en gemensam forfader som många eller alla andra arter har utvecklats över tid. Bevis på denna vanliga härkomst kan ses i strukturen och utvecklingen av dessa homologa strukturer, även om deras funktioner är olika.

Exempel på organismer

Ju närmare organismer är relaterade, desto mer liknar de homologa strukturerna. Många däggdjur har till exempel liknande benstrukturer. En valfångare, en flaggermusvinga och en katt ben är alla mycket lik den mänskliga armen, med ett stort övre "arm" -ben (humerus hos människor) och en nedre del av två ben, ett större ben på ena sidan (radien hos människor) och ett mindre ben på andra sidan (ulna). Dessa arter har också en samling av mindre ben i området "handled" (kallas karpala ben hos människor) som leder in i "fingrarna" eller falangerna.

Även om benstrukturen kan vara mycket lik, varierar funktionen mycket. Homologa lemmar kan användas för flygning, simning, promenader eller allt som människor gör med armarna. Dessa funktioner utvecklades genom naturligt urval under miljoner år.

Homologi

När den svenska botanisten Carolus Linné formulerade sitt system för taxonomi för att namnge och kategorisera organismer på 1700-talet, var arten såg ut som den avgörande faktorn för gruppen i vilken arten placerades. När tiden gick och teknologin avancerade blev homologa strukturer viktigare för att bestämma den slutliga placeringen på livets fylogenetiska träd.

Linnés taxonomisystem placerar arter i breda kategorier. De viktigaste kategorierna från allmän till specifik är kungarike, filum, klass, ordning, familj, släkte och arter. När tekniken utvecklats, vilket gjorde det möjligt för forskare att studera livet på den genetiska nivån, har dessa kategorier uppdaterats för att inkludera domän, den bredaste kategorin i den taxonomiska hierarkin. Organismer grupperas främst enligt skillnader i ribosomal RNA-struktur.

Vetenskapliga framsteg

Dessa tekniska förändringar har förändrat hur forskare kategoriserar arter. Till exempel klassificeras valar en gång som fisk eftersom de lever i vattnet och har flippor. Efter att det upptäcktes att flipporna innehöll homologa strukturer för mänskliga ben och armar, flyttades de till en del av trädet som var närmare besläktade med människor. Ytterligare genetisk forskning har visat att valar kan vara nära relaterade till flodhästar.

Fladdermöss ansågs ursprungligen vara nära besläktade med fåglar och insekter. Allt med vingar placerades i samma gren av det fylogenetiska trädet. Efter mer forskning och upptäckten av homologa strukturer visade det sig att inte alla vingar är desamma. Även om de har samma funktion - för att göra organismen kapabel att få luft - är de strukturellt mycket olika. Medan flaggermusvingen liknar den mänskliga armen i struktur, är fågelvingen mycket annorlunda, liksom insektsvingen. Forskare insåg att fladdermöss är närmare besläktade med människor än fåglar eller insekter och flyttade dem till en motsvarande gren på livets fylogenetiska träd.

Även om bevisen för homologa strukturer länge har varit kända, har det nyligen accepterats allmänt som bevis på evolution. Först senare hälften av 1900-talet, när det blev möjligt att analysera och jämföra DNA, kunde forskare bekräfta artens evolutionsrelationer med homologa strukturer.


Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos