Ny

Gary Cornwell

Gary Cornwell


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Gary Cornwell föddes i Texas 1945. Han blev så småningom åklagare vid US Department of Justice Organized Crime and Racketeering Section i sju år och fungerade som chef för Organized Crime Strike Force i Kansas City, där han framgångsrikt försökte och dömde cheferna för maffiafamiljerna i både Kansas City och Denver.

År 1977 ombads Cornwell att leda utredningen av mordet på president John F. Kennedy, eftersom vice chefsrådgivare för USA: s representanthus valda kommitté för mord, G. Robert Blakey insisterade på att HSCA drar slutsatsen att Lee Harvey Oswald dödade Kennedy på grund av en vänsterpolitisk agenda. Cornwell och Gaeton Fonzi argumenterade mot en sådan slutsats. Senare skulle Blakey argumentera i sin bok, Planen att döda presidenten, skrev han tillsammans med Richard Billings, att maffiabossen, Carlos Marcello, organiserade mordet.

När HSCA avslutade sitt arbete 1979 blev han assisterande regionråd som ansvarar för särskilda utredningar för det amerikanska energidepartementet i Denver.

Cornwells bok om mordet, Verkliga svar, publicerades 1999. Det är mycket kritiskt mot FBI: s och Warren -kommissionens undersökningar. Som Cornwell påpekar: "Fallet borde ha lösts 1963 och 1964, och eftersom regeringen beslutade att inte leta efter de verkliga svaren när den hade chansen, förlorades sannolikt möjligheten för alltid."

I boken diskuterar Cornwell: (1) Hur och varför vetenskapliga bevis visar att Warren-kommissionen hade fel när han förkastade vittnesbörd om att ett skott avlossades från en gräsmatta av en andra beväpnade män. (2) Varför House Select Committee on Assassinations drog slutsatsen att det fanns en konspiration. (3) Varför Zapruder -filmen har ett enormt historiskt värde, men har oftare varit en illusionskälla än belysning. (4) Varför det enda som kan sägas om Kennedy -fallet med absolut säkerhet är att uttalandet Avslutat fall är lika mycket lögn idag som för trettiofem år sedan.

De utvalda kommitténs huvudsakliga resultat, som sammanfattas i innehållsförteckningen till slutrapporten, var att:

(1) Lee Harvey Oswald avlossade tre skott mot president John F. Kennedy. Det andra och tredje skottet han avlossade slog presidenten. Det tredje skottet han avlossade dödade presidenten.

(2) President Kennedy träffades av två gevärskott som skjutits bakom honom.

(3) Skotten som träffade president Kennedy bakom honom avlossades från fönstret på sjätte våningen i sydöstra hörnet av byggnaden i Texas School Book Depository.

(4) Lee Harvey Oswald ägde geväret som användes för att skjuta skotten från fönstret på sjätte våningen i sydöstra hörnet av byggnaden i Texas School Book Depository.

(5) Lee Harvey Oswald, kort före mordet, hade tillgång till och var närvarande på sjätte våningen i Texas School Book Depository -byggnaden.

(6) Lee Harvey Oswalds andra handlingar tenderar att stödja slutsatsen att han mördade president Kennedy.

(7) Vetenskapliga akustiska bevis bevisar stor sannolikhet för att två beväpnade män skjutit mot president John F. Kennedy.

(8) Andra vetenskapliga bevis utesluter inte möjligheten att två beväpnade män skjuter mot presidenten.

(9) Vetenskapliga bevis förnekar vissa specifika konspirationsanklagelser.

(10) Kommittén anser, på grundval av tillgängliga bevis, att president John F. Kennedy troligen mördades till följd av en konspiration.

(11) Kommittén kan inte identifiera den andra vapenmannen eller konspirationens omfattning.

(12) Kommittén anser, på grundval av tillgängliga bevis, att: den sovjetiska regeringen inte var inblandad i mordet på president Kennedy.

(13) Den kubanska regeringen var inte inblandad i mordet på president Kennedy.

(14) Antikastrokubanska grupper, som grupper, var inte inblandade i mordet på president Kennedy, men att de tillgängliga bevisen inte utesluter möjligheten att enskilda medlemmar kan ha varit inblandade.

(15) Det nationella syndikatet för organiserad brottslighet som grupp var inte inblandat i mordet på president Kennedy, men att de tillgängliga bevisen inte utesluter möjligheten att enskilda medlemmar kan ha varit inblandade.

(16) Secret Service, Federal Bureau of Investigation och Central Intelligence Agency var inte inblandade i mordet på president Kennedy.

(17) Myndigheter och avdelningar i den amerikanska regeringen presterade med varierande grad av kompetens för att fullgöra sina uppgifter. President John F. Kennedy fick inte tillräckligt skydd. En grundlig och tillförlitlig undersökning av Lee Harvey Oswalds ansvar för mordet på president John F. Kennedy genomfördes. Undersökningen av möjligheten till konspiration i mordet var otillräcklig. Slutsatserna av undersökningarna kom fram i god tro, men presenterades på ett för definitivt sätt.

(18) Secret Service hade bristande fullgörande av sina uppgifter.

(19) Secret Service hade information som inte var korrekt analyserad, undersökt eller använd av Secret Service i samband med presidentens resa till Dallas; dessutom var Secret Service -agenter i motorcaden otillräckligt förberedda för att skydda presidenten från en prickskytt.

(20) Secret Service ansvar för att utreda mordet upphörde när Federal Bureau of Investigation tog det primära utredningsansvaret.

(21) Justitiedepartementet misslyckades med att ta initiativ för att övervaka och styra utredningen från mordet av Federal Bureau of Investigation.

(22) Federal Bureau of Investigation (FBI) utförde olika grader av kompetens när det gällde att fullgöra sina uppgifter.

(23) FBI undersökte Lee Harvey Oswald på ett tillfredsställande sätt före mordet och utvärderade de bevis som det hade för att bedöma hans potential att äventyra allmän säkerhet i en nationell nödsituation.

(24) FBI genomförde en grundlig och professionell undersökning av Lee Harvey Oswalds ansvar för mordet.

(25) FBI misslyckades med att på lämpligt sätt undersöka möjligheten till en konspiration för att mörda presidenten.

(26) FBI hade bristande delning av information med andra organ och avdelningar.

(27) Central Intelligence Agency (CIA) hade bristande insamling och delning av information både före och efter mordet.

(28) Warren -kommissionen utförde olika grader av kompetens när det gällde att fullgöra sina uppgifter.

(29) Warren -kommissionen genomförde en grundlig och professionell undersökning av Lee Harvey Oswalds ansvar för mordet.

(30) Warren -kommissionen misslyckades med att tillräckligt undersöka möjligheten till en konspiration för att mörda presidenten. Denna brist berodde delvis på att kommissionen inte hade fått all relevant information som fanns hos andra myndigheter och avdelningar i regeringen.

(31) Warren -kommissionen kom fram till sina slutsatser, baserat på de bevis som den hade tillgång till, i god tro.

(32) Warren -kommissionen presenterade slutsatserna i sin rapport på ett för definitivt sätt.


Real Answers: The True Story berättad av Gary Cornwell, biträdande chefsjurist för USA: s representanthus utvalda kommitté för mord, som ansvarar för utredningen av John F. Kennedy -mordet

Detta är boken av chefsjuristen för den nya undersökningen av Kennedy-mordet som huset inledde i slutet av 1970-talet. Cromwell & aposs struktur är spridda. Han utvecklar inte en linjär förståelse av sina frågor med Warren -kommissionen (och pojke, har han problem med Warren -kommissionen) snarare, varje kapitel träffar från en annan och i många fall orelaterad vinkel. En del av det är tillräckligt intressant. Hans uppfattning om Oliver Stone & aposs JFK faktiskt höjer filmens värde. Detta är boken av chefsjuristen för den nya undersökningen av Kennedy-mordet som huset inledde i slutet av 1970-talet. Cromwells struktur är spridd. Han utvecklar inte en linjär förståelse av sina frågor med Warren Commission (och pojke, har han problem med Warren Commission) snarare, varje kapitel träffar från en annan och i många fall orelaterad vinkel. En del av det är tillräckligt intressant. Hans uppfattning om Oliver Stone JFK faktiskt höjer filmens värde, samtidigt som den förstör dess värde som en historisk artefakt.

Det stora fyndet från Cromwells arbete var identifieringen av ett skott som avlossat från den gräsbevuxna knölens riktning. Cromwell använde uppdaterade tekniker för att undersöka ljud som hämtades från en motorcykels polis öppna mikrofon. Han använder dessa uppgifter för att konstatera att det per definition fanns en konspiration. Han befriar inte Lee Harvey Oswald som mördaren. Han ger inte heller någon åsikt om identiteten på den påstådda andra skytten. Ljudkontrollen har granskats på nytt under årtiondena sedan husundersökningen, och åsikterna är fortfarande delade (i den mån jag kan avgöra) om Cromwells akustiska team var korrekta eller inte.

Cromwell beklagar ofta tidens gång sedan den 22 november 1963. Redan 1978, när hans utskott undersökte, hade de femton åren som hade ingripit torkat upp vittnen, minnen eller till och med ett rättsmedicinsk spår. Som han skrev 1998 blev problemet allt värre. Idag, nästan 60 år senare, kommer den troliga sanningen om mordet aldrig att vara känd.

En rättvis läsning. Konspirationsteorin är hans mest provocerande slutsats, men den är fortfarande obevisad. . Mer


Warren Report: The Garrison Investigation

2004-11-26T17: 40: 43-05: 00 https://images.c-span.org/Files/e93/20041126183933001_hd.jpg Under ett symposium om & ldquoThe Warren Report and its Legacy, & rdquo-paneldeltagare diskuterade om Jim Garrison var luras av KGB. Mr Garrison var distriktsadvokaten i New Orleans som åtalade Clay Shaw för mordet på president John F. Kennedy. Efter deras presentationer besvarade de publikfrågor.

Warren -kommissionen, inrättad av president Lyndon Johnson för att undersöka mordet på president John F. Kennedy den 22 november 1963, drog slutsatsen att Lee Harvey Oswald agerade ensam. Jim Garrison, som var distriktsadvokat i Orleans Parish, Louisiana, höll inte med om detta resultat. Herr Garrison undersökte mordet och drog slutsatsen att det fanns en täckning.

Under ett symposium om & ldquoThe Warren -rapporten och dess arv debatterade paneldeltagare om Jim Garrison lurades av KGB. Mr Garrison var distriktsadvokaten i New Orleans som åtalade Clay Shaw för mordet på president John F. Kennedy. Efter deras presentationer besvarade de publikfrågor.

Warren -kommissionen, som upprättades av president Lyndon Johnson för att undersöka mordet på president John F. Kennedy den 22 november 1963, drog slutsatsen att Lee Harvey Oswald agerade ensam. Jim Garrison, som var distriktsadvokat i Orleans Parish, Louisiana, höll inte med om detta resultat. Herr Garrison undersökte mordet och drog slutsatsen att det fanns en täckning. stänga


Topp tio historiska skönlitterära författare

Jag är ny i den här gruppen, så förlåt mig om allt detta har diskuterats tidigare.

Vet inte om detta är en giltig fråga men. har någon någonsin försökt göra en topp 10 lista över historiska skönlitterära författare?

Jag vet att det skulle vara svårt men det kan göras av de tio mest populära i den här gruppen?

Jag gillar verkligen Bernard Cornwall och Simon Scarrow. de skulle vara i min topp 10 men jag är angelägen om att lära mig om andra författare.

2BobH1

Där är du som är tio till för dig, men det finns hundratals och jag kunde omöjligt sätta dem i någon ordning av "topp tio" preferens.

3usnmm2

Jag ska ta ett hugg på det här. Inte i någon ordning men här är några jag skulle ha på listan:

James A.Michener (en av mina favoriter) måste vara med på listan för böcker som hans böcker som Hawaii, Centennial the The Source

Bernard Cornwall (även på min favoritlista) alla hans böcker är bra och jag gillar där han berättar i slutet där han tog sig friheter för historiens skull.

Gore Vidal. Inte en de flesta tänker på men hans berättelser om Empire Series Burr, Lincoln: A Novel, 1876 etc. är alla utmärkta.

Mika Waltari (en finsk författare som inte pratas så mycket om dessa dagar), mest känd för sin bok som gjordes till en film The Egyptian.
Men detta var bara en i serien som spårade monoteismens framväxt. andra är etringen, romaren, förundran.

4RockStarNinja

55 timmars körning

6orsolina

Patrick O'Brian, Mary Renault, Lindsey Davis, Gillian Bradshaw, Barbara Hambly, P.F. Chisholm som också är Patricia Finney, Pat McIntosh. Det är sju för tillfället, jag kan inte tänka på någon annan jag vill ha med. Jag älskar mysterier, så har inkluderat några mystiska författare här. Gillian Bradshaw är intressant i och med att hennes böcker inte betraktas som mysterier, men många av dem har ett starkt inslag av mystik eller spänning och de väcker den gamla världen till liv. (Och jag kan inte tro att jag är den första som nämner Patrick O'Brian. Jag tror att jackan på en av hans romaner innehöll beröm från Renault!)

Hederliga omnämnanden: Colleen McCullough, Dorothy Dunnett (kan vara bland de tio bästa om hennes arbete inte var så blankt ogenomskinligt).

OK men nedslående: Sharon Kay Penman.

Jag njöt av CS Forester när jag läste Hornblower -böckerna som gymnasieelever, men efter att jag läst Patrick O'Brians böcker verkade Forester väldigt fotgängare.

7BobH1

Hur kunde jag glömma. Högst upp på listan måste gå Robert Graves för jag, Claudius och Claudius Gud. Två böcker som visade vägen för att skriva skönlitteratur i den romerska perioden.

Jag har aldrig gillat Patrick O'Brian, det är för mycket som spelar musikinstrument och inte tillräckligt med sjöaktion. Jag gillade inte ens filmen!

8thorold

& gt7 BobH1: Det är en av anledningarna till att jag föredrar O'Brian framför Forester! Och en av anledningarna till att vi aldrig alla kommer överens om en tio -topp.

Tack för att du nämner Graves. En annan riktigt uppenbar figur som ännu inte har nämnts är Sir Walter Scott, utan vilken vi kanske aldrig hade haft historisk skönlitteratur som vi känner den idag. Och hur är det med Rosemary Sutcliff, som gav många av oss vår första verkliga upplevelse av HF?

Och hur är det med alla de "vanliga" romanförfattarna som också skrev en eller två stora historiska romaner: inkluderar vi Dickens på styrkan i En berättelse om två städer eller Victor Hugo på Notre-Dame de Paris? Eller Thackeray för Henry Esmond? eller Anthony Burgess, Marguerite Yourcenar, John Fowles, William Golding, Mark Twain,.

9usnmm2

Jag gillade också "Uncle Cla-Cla Claudius". Jag tror att jag ska dra honom från hyllan för ett besök.

Jag håller också med dig om O'Brian, jag har läst många av hans böcker men kunde aldrig få empati för hans karaktärer som jag gjorde med Hornblower och Richard Bolitho. Det kan bero på att jag började läsa honom senare i livet när min övergripande lässmak förändrades.

Jag kommer också att slänga in min röst på Herman Wouk för hans böcker The Winds of War and War and Rememberance. Han gjorde för andra världskriget vad Tolstoy gjorde för Ryssland och Napoleon med krig och fred

10 Bokslöja

Min röst skulle gå till Margaret George. Stora, feta, välforskade romaner som läser som en korsning mellan skönlitteratur och biografi och alltid avslöjar (spekulerar) något nytt om historiska figurer du kan tänka dig hade redan gjorts ihjäl.

Och jag vet att det verkligen är på grund av bara en bok och en handfull korta berättelser men Michel Faber förtjänar verkligen inkludering bara för det sublima Crimson Petal and the White.

11Mweb

12TheFlamingoReads

13dkhiggin

14 Gordopolis

Måste vara plats för David Gemmell där inne. Troy -serien var enastående.

Simon Scarrow och Ben Kane finns också där uppe - ger alltid en riktigt absorberande, actionfylld läsning.

15 Meleos

Svår en. Här är min mycket personliga lista.

Jag utelämnar några författare som har skrivit lite HF men mestadels något annat (som Margarite Yourcenar, även om Memoirs of Hadrian är en av mina favoriter hela tiden). Och naturligtvis många av de andra som nämns ovan, som jag inte har läst än.

16corgiiman

17bibliotek

18 Nickelini

19 Bokduk

20corgiiman

21lerussesatan

För mig skulle det vara (i ordning av "njutning" rent):

22allan.hird

Jag skulle ha lagt till mina favoriter

23laceyvail

Glad att se Mary Renault och Dorothy Dunnett, men jag kan inte tro att ingen ens har nämnt Sigrid Undset Kristin Lavransdatter och något av Bryher.

Även Zoe Oldenbourg och några av Cecilia Holland. Alan Furst känner verkligen andra världskriget. Jag skulle inte heller vilja utelämna Naomi Mitchison, även om det verkligen är för bara 2 böcker.

Bara för Eagle in the Snow skulle jag också vilja nämna Wallace Breem.

24morryb

25dkhiggin

26mallinje

27mcenroeucsb

Det är mer än 10 författare. Förlåt.

28JRTomlin

29Cariola

Sent till den här tråden, men jag kommer att lägga till tre till: Hilary Mantel, Rose Tremain och Jude Morgan.

En personlig anteckning: tekniskt sett anser jag det inte som "historisk skönlitteratur" om det var "samtida skönlitteratur" när det skrevs.

30turnerrosaliet

31Betty30554

32aquascum

Det här är någon som inte har översatts till engelska - och jag misstänker att det finns fler oöversatta författare där ute - Gisbert Haefs har skrivit mycket bra Kartago, Grekland och romerska romaner (Alexander, Hannibal, Marc Aurel.).

Och jag tror att D.K. Broster förtjänar också att nämnas.

33ValLloyd

Hej, jag är en ny medlem som läser igenom äldre inlägg och måste lägga till mina två cent. inlägg #6, orsolina.
Dorothy Dunnett ogenomskinlig säkert du skojar))). (En del av det roliga är äntligen att hitta den referens hon gör.) IMO hon är den bästa författaren av historisk skönlitteratur någonsin. Lymond Chronicle är och kommer alltid att vara mina favoritböcker. House Niccolo är ännu bättre och min favorit hela tiden är King Hereafter. Okej, det beror på vilken jag läser nu. Där har jag fått det ur mitt system Dunnetteers kan vara ganska tröttsamt))

Chelsea Quinn Yarbro är ett namn jag skulle vilja kasta ut. Hennes huvudperson är en vampyr men han har ingenting att göra med LK Hamilton eller A Rice. Fördelen med vampyren är livslängd och perspektivet som följer med det. Oftast är det väldigt lite "action" men mycket fördjupning under vilken tidsperiod som helst, särskilt de nyligen skrivna.

Jag andra Vidal hans Burr är stor. Min syster gillar hans gamla historia, jag har inte läst dem än.

34Bjace

35orsolina

Tja, ValLloyd, jag har läst om Lymond Chronicles i sommar (sakta, för jag har undervisat i en historielektion utöver mitt heltidsjobb) jag tycker att jag borde få tag på följeslagarna. Så jag njuter av dem nog för att läsa om dem, och jag kommer att tillägga att jag tycker att Philippa är en av de bästa hjältinnor jag någonsin stött på, och att Dunnetts skurkar är bland rasens vildaste. Jag älskar också historiens svepning. Men jag kan inte sätta Dunnett i samma klass som O'Brian och Renault.

Jag har läst några av Yarbros Saint-Germain-romaner, men jag har bestämt mig för att ge upp dem. Att ha en vampyrperson i en serie historiska romaner var en bra idé. Men-och detta är ett stort problem för mig-författaren verkar vara helt besatt av tortyr, både fysiska och psykiska, och särskilt för tortyr av kvinnliga offer. Ja, jag har läst massor av historiska romaner, vissa på platser där tortyr accepterades (och det finns till och med en viss mängd-ska jag säga-kraftiga förhör pågår i den historia jag har undervisat), men Yarbro innehåller det i var och en av dessa böcker som jag har läst, så mycket att jag känner mig lite förorenad efter att ha avslutat historien.

Och Bejace, jag gillar Kenneth Roberts också. Speciellt The Lively Lady, med ett gästspel av den verkliga skepparen Thomas Boyle!

36Lynxear

37varielle

38Lynxear

39jnwelch

40BarbN

41jcprowe

Här är mina topp 20 i ingen särskild ordning:

Jordens pelare av Ken Follett
Rosens namn av Umberto Eco
Tre musketerer av Alexandre Dumas
London av Edward Rutherfurd
Sarum av Edward Rutherfurd
Ivanhoe av Sir Walter Scott
The Sunne in Splendor av Sharon Penman
Greve av Monte Cristo av Alexandre Dumas
Alienist av Caleb Carr
Angel of Darkness av Caleb Carr
Sharpe -serien av Bernard Cornwell
Brothers of Gwynedd Quartet av Edith Pargeter
World without End av Ken Follett
Shogun av James Clavell
Here Be Dragons av Sharon Penman
Tai-Pan av James Clavell
Fall of Giants av Ken Follett
När Kristus och hans heliga sov av Sharon Penman
Gates of Fire av Steven Pressfield
Treenigheten av Leon Uris

42.Apa.

43lbfjrmd

Ja, just det . Clavell. . sådan humor också! Han dog för ung. Uris. Wouk. Mitchners KÄLLA hans bästa.

Från den här fina tråden har jag bestämt mig för att fortsätta Cornwell, Dunnett och Ali.

44dajashby

45janerawoof

Mina val kan vara lite annorlunda: i ingen särskild ordning:
Jag gillar bäst den gamla världen så de flesta av mina val kommer därifrån:
1. Eagle in the snow av Wallace Breem.
2. Helena Schraders böcker om forntida Sparta: hennes Leonidas -trilogi och flera andra
3. Douglas Jacksons serie Gaius Valerius Verrens
4. Gordon Dohertys Strategos and Legionary -serie
5. Sidebottoms Thron of the Caesars -serien
6. Ruth Downeys mysterieserie Gaius Petreius Ruso
7. David Wisharts mysterieserie från Marcus Corvinus
8. Hederskurs av Lindsey Davis, och de första i Falco -mysterieserien
9. Graham Clews 'Eboracum -trilogi
10. Alys Clares Abbess Helewise mysterieserie
11. Ian James Ross Aurelius Castus -serie.

också: att inte missa om du kan hitta den: Räven av MNJ Butler. På forntida Sparta i sin nedgång.

46 skuggan

47bighabsfan

48orsolina

49 Betelgeuse

1. Alexandre Dumas
2. Patrick O’Brian
3. C.S. Forester
4. Rafael Sabatini
5. Gore Vidal
6. Robert Louis Stevenson
7. Walter Scott
8. Nathaniel Hawthorne
9. Robert Graves
10. Charles Dickens
11. Victor Hugo
12. Howard Pyle
13. Leo Tolstoy
14. Johnston McCulley
15. John Meade Falkner
16. Arthur Conan Doyle
17. James Fenimore Cooper
18. Ambrose Bierce

50Marshalee_Matthews

Letar efter en historisk romantisk roman som börjar med en scen som denna. en man och en kvinna är på väg att få den på (kan vara en hertig/rake - inte säker), när det knackar på dörren, tror jag att butlern öppnar dörren för att hitta en svag och våt tjej som söker skydd. Tydligen sprang hon från där hon bodde.

Hjälten är arrogant men faller för den här tjejen.

512undrarY

& gt50 Marshalee_Matthews: Hej och välkommen till LibraryThing.

Denna grupp diskuterar historisk skönlitteratur, vilket inte är samma sak som historisk romantik.
Det finns en grupp för det också, men jag uppmanar dig till det

52Top.Notch.Hill

Först och främst, låt mig lägga till min sekundering till de tidigare nomineringarna av Gore Vidal, Bernard Cornwalls Richard Sharpe -serie och Patrick O'Brians böcker med Jack Aubrey och Stephen Maturin mitt i striden på öppet hav. Vissa har en paus med nomineringen av O'Brien till den här listan på grund av svårigheter att flytta från Hornblower -berättelser till den senare samlingen. Jag hade också en inlärningskurva. Min första gåta som härrör från att Jack hade en enda epaulet, men sådan bevisade en del av attraktionen eftersom det blev uppenbart att O'Brien definitivt gjorde sina läxor innan han satte pennan på papper. För att hjälpa mig med klättringen ombord på Aubreys kommando litade jag på Dean Kings A Sea of ​​Words: A Lexicon and Companion for Patrick O'Brian's Seafaring Tales.

Tillåt mig nu för mina egna nomineringar till listan att lägga fram namnen: James Fennimore Cooper, Alexander Solzhenitsyn, Sebastian Faulks, Len Deighton, Norman Mailer, Charles Frazier och William Butterworth som skriver som W.E.B. Grip.

Om det bara var för The Last of the Mohicans solida kärlekshistoria mellan det franska och indiska kriget, börjar jag min lista med Cooper.

Alexander Solzjenitsyn kommer härnäst för sina romaner om ryskt deltagande, medan han vacklar på revolutionens brant, i första världskriget: augusti 1914 och november 1916. Återigen, när jag skrev om första världskriget, tror jag inte att någon har skrivit en bättre historia av kärlek bland krigets tillvägagångssätt och den efterföljande förödelsen av striderna så minnesvärd som Sebastian Faulks fågelsång.

Bomber and Goodbye Mickey Mouse iscensatte Deightons tomter mitt i den frenetiska takten i andra världskrigets strider i skyn. I Goodbye Mickey Mouse visar författaren övertygande den nästan splittrade personligheten som tvingas på stridsflygplan genom att ha trevligt, bekvämt boende på flygplatserna - rena lakan, kall öl, varm chow, lämna för att jaga kvinnor, säkra kvarter - som de regelbundet lämnar efter sig för timmar av stark strid lika dödlig som alla som marinesoldaterna upplevde på Guadalcanal, infanteriet som körde i land vid Omaha -stranden eller tankfartygen som körde hårt till Bastogne. Bara för det får Deighton min nominering.

Norman Mailers The Naked and the Dead tar oss tillsammans med de amerikanska krigarna som kämpar i djungelstriderna i Stilla havet i en ringsignal. Romanen fastnar också i mina tankar på grund av vad jag fann vara en nästan bekräftelse på att några av romanens karakteriseringar upprepades i historierna om tid och plats som publicerades av William Manchester. Men detta är bara min egen uppfattning och jag uppskattar läsarnas körsträcka på detta kan variera.

Att bo i Blue Ridge Mountains ger en snedighet från min sida att inkludera Charles Frazier för Cold Mountain på min lista. Ändå, lokaliserad partiskhet eller inte, väckte han i mig förståelsen för att hur som helst man tappar upp det amerikanska inbördeskriget, i slutändan berodde det på att ett gäng fattiga unga män fick sina rumpor att utkämpa i ett krig där de hade inget att säga och dyrbar liten insats.

Sist på min författarlista är det extremt produktiva W.E.B. Grip. Bland hans femton serier av böcker placerar The Corps och The Brotherhood of War honom i leden av de bästsäljande historiska romanförfattarna. Här är det inte de få stridsscenerna som driver berättelserna från flera böcker, utan utvecklingen i livet och det otaliga sammanlänkade kriget och förberedelserna för krig som väver samman de större berättelserna. Att Griffin kryddar sin bok med en känsla av äkthet via kommunikationerna formaterade i lämplig militär stil ökar sagornas effektivitet. På samma sätt visar Griffin en skicklig beröring med den ibland galna, ibland sarkastiska, humor som hans karaktärer ger. Hans verk fungerar som en shibboleth för mig - träffa någon som äger exempel på hans verk, jag kan vara ganska säker på att vi kommer att klara oss bra.

Jag kommer inte att lägga till Erich Maria Remarque för All Quite på västfronten till den här listan, eftersom det otvetydigt gjorde nedskärningen och jag förbisåg bara dess inkludering.

Slutligen, vänta med några ord till och lite av en digression. Jag vet att det här är en lista över historisk skönlitteratur, men om det är tillåtet med ett utrymme skulle jag lägga till en författare av spekulativ, alternativ historia till vår lista. Harry Turtledoves Guns for the South, är inte i samma liga som de andra nomineringarna jag gjort, men det skulle inte ha de litterära vingarna som det sprider utan en solid grund i amerikansk historia. Även om den innehåller sci-fi-element och mer korrekt kan märkas som fantasi, förmedlar det något från den period jag inte har stött på i skönlitteratur någon annanstans. Turtledove gör det mycket tydligt att oavsett resultatet av inbördeskriget kunde slaveriet inte fortsätta. Det är en sak när en historiker som Brue Catton säger sådant i The Coming Fury, men de fantasifulla vändningarna tillät en skönlitterär författare av Turtledoves styrka, driver den verkligheten hem som han gör i Guns for the South.

53 Limelit

Jag ska ta
1. Dorothy Dunnett för sina två renässanshjälteserier
2. Patrick O'Brian för ålder av segel marinhjältar Aubrey och Maturin
3. Umberto Eco för sina mystiska romaner om monaterier och riddare
4. Gabriel García Márquez för Love in the Time of Cholera ensam
5. Carlos Ruiz Zafón för sina allegoriska mystiska thrillers om Francos Spanien
6. Robert Hicks för sina litterära och krossande romaner från inbördeskriget
7. Robert Harris för Cicero -trilogin
8. Robert Goolrick för hans farliga och obehagliga psykologiska romaner om ensamstående
9. Sébastien Japrisot för sin spektakulära WW I -odyssé/romantik Ett mycket långt engagemang

Och bättre än alla andra

10. Eleanor Catton för mästerverket icke pareil The Luminaries en komplex, mångdimensionell, banbrytande mystery-thriller-roman som utspelar sig i viktorianskt Australien.


Innehåll

Idén om ett 24-timmars golfnätverk kom från medieföretagaren Joseph E. Gibbs i Birmingham, Alabama, [4] som först tänkte på ett sådant koncept 1991. [5] Gibbs ansåg att det fanns tillräckligt med intresse för golf bland allmänheten för att stödja ett sådant nätverk och beställde en Gallup -undersökning för att se om hans instinkter stämde. Med stöd av omröstningen bakom honom, säkrade Gibbs och legendariska golfaren Arnold Palmer sedan 80 miljoner dollar i finansiering från flera kabel -tv -leverantörer (inklusive Adelphia Communications Corporation, Cablevision Industries, Comcast, Continental Cablevision, Newhouse och Times Mirror Company) för att lansera nätverket, som var bland de första prenumerationsnätverken som utvecklats för att täcka en enastående sport.

Tillkännagav i februari 1993 [6] [7] [8] var lanseringsdatumet riktat för maj 1994 [2] och det lanserades den 17 januari 1995, med en ceremoniell vändning av grundaren Arnold Palmer. [9] [10] [11] Den första livesändningen som kanalen sändes på tv var Dubai Desert Classic, som hölls 19–22 januari. Ursprungligen en premiumkanal med begränsade prenumeranter, [12] den omformade i september 1995 för att vara en del av grundläggande betal-TV för att nå fler tittare och betyg snabbt ökade. [13] 1996 förvärvade Fox Cable Networks en minoritetsandel i kanalen för 50 miljoner dollar. [14] [15]

Från 1999 till 2001 skulle Golf Channel inneha en del av PGA Tourens kabelrättigheter för tidig täckning. För att öka tillgängligheten nådde Golf Channel ett avtal med Fox Sports Networks (FSN) om att simulera sändningar av täckningen. 2002 förlorade Golf Channel sina rättigheter till den huvudsakliga PGA -turnén, men fick rättigheter till den utvecklande Buy.com -turnén. [16] [17] [18]

Förvärv av Comcast Edit

År 2001 sålde Fox sin 30,9% andel i Golf Channel, liksom sin andel i Outdoor Life Network, till minoritetsägaren Comcast, som en del av en större transaktion av Fox för att förvärva Comcasts andel i Speedvision. [14] [15] I december 2003 förvärvade Comcast resterande 8,6% av Golf Channel som det inte redan ägde från Tribune Company, vilket gav det fullt ägande. [19] [20]

I januari 2007 blev Golf Channel den exklusiva kabelsändaren för PGA Tour som en del av ett nytt 15-årskontrakt som ersatte ESPN och USA Network. Kontraktet omfattade tidig täckning av alla officiella pengahändelser och 13 evenemang per säsong som uteslutande genomförs av nätverket. Då hade Golf Channel vagn i 75 miljoner hem. [19]

Samtidigt lanserades också Comcast Versus/Golf HD, en 1080i högupplöst kanal med programmering från Golf Channel och systernätverket Versus. Golf Channel -programmering sändes under dagtid och Versus -programmering sändes under kvällen och primetime. Detta arrangemang upphörde i december 2008, då båda nätverken lanserade sina egna 24-timmars högupplösta simulcasts. [21]

I mars 2008 förvärvade Comcast online golfbokningsplattformen GolfNow. Det placerades om till Golf Channels huvudkontor i Orlando. [22] [23]

Sammanslagning med NBC Sports Edit

In January 2011, Comcast acquired a 51% majority stake in NBC Universal from General Electric. As a result of the re-alignment of Comcast's existing properties into NBC Universal, Golf Channel and sister sports network Versus were subsumed by a restructured NBC Sports division. On-air synergies between NBC's existing production unit began to take effect in February 2011 at the WGC Match Play Championship, when NBC's golf telecasts took on the Golf Channel branding as "Golf Channel on NBC", in a similar manner to ESPN's co-branding of sports output on ABC. NBC Sports personalities could now appear on Golf Channel, and former NBC Sports senior vice president Mike McCarley took over as the network's new head. The network also adopted an amended logo featuring the NBC peacock. [24]

In December 2013, Golf Channel unveiled a new logo, implemented in May 2014 to coincide with the 2014 Players Championship. The new logo replaces the "swinging G" emblem that had been used since the network's launch with a wordmark alongside the NBC peacock. The new logo was meant to provide a unified brand across Golf Channel's associated properties and services. [25]

On June 8, 2015, it was announced that NBC Sports had acquired rights to The Open Championship beginning in 2017 under a 12-year deal [26] after former broadcaster ESPN opted out of the final year of rights, NBC began coverage in 2016 instead. [27] Early round coverage is aired by Golf Channel, which marked the first time ever that Golf Channel had ever broadcast one of the four Men's major golf championships. [26] On May 3, 2016, NBC announced that Golf Channel would air the bulk of the men's and women's golf tournaments for the 2016 Summer Olympics, covering up to 300 hours of the tourney, with 130 of those hours live. [28]

In 2016, Golf Channel acquired the World Long Drivers Association, organizer of the World Long Drive Championships coverage of its events were subsequently added to the network. [29] In 2017, Golf Channel acquired Revolution Golf, an online provider of golf instructional materials. [30]

Before the final round of the 2018 Sony Open in Hawaii tournament, Golf Channel production staged a walkout. [31]

In February 2019, Golf Channel announced a new subscription service known as GolfPass. The service will feature a variety of content, including a streaming library of archive content, instructional content, as well as special offers (such as credit for free round of golf per-year, and a premium tier offering additional discounts). Rory McIlroy will also be involved in the service, hosting new instructional content for GolfPass, as well as an autobiographical web series. [32] [33]

In February 2020, it was reported that Golf Channel would consolidate its television operations with the remainder of NBC Sports at its facilities in Stamford, Connecticut, in a move expected to occur over the next 12 to 18 months. [34] The GolfNow and GolfPass services will continue to primarily operate from Orlando. With the move to Stamford, Golf Channel also ended its long-time morning show Morning Drive, replacing it with the new midday show Golf Today from Stamford beginning January 4, 2021. [35] [36]

Event coverage Edit

Golf Channel is the pay television rightsholder of the PGA Tour, broadcasting live coverage of early rounds, and early window coverage of weekend rounds prior to network television coverage. Some events (particularly, early-season events such as the former Fall Series, and alternate events held against majors) are broadcast in their entirety by Golf Channel. Golf Channel also broadcasts primetime encores of the day's coverage, including network television broadcasts from NBC or CBS where applicable. Golf Channel also broadcasts coverage of PGA Tour Champions and Korn Ferry Tour events. Outside of events organized by the PGA Tour, Golf Channel also carries coverage of the European Tour, LPGA Tour, and Asian Tour.

Golf Channel is the cable broadcaster of two of the men's majors, including the U.S. Open and other USGA championships (since June 2020) and the Open Championship. Since 2016, it participates in NBCUniversal's coverage of the Summer Olympics by covering its golf competitions. It has also carried coverage of the Ryder Cup and Solheim Cup alongside NBC, and the NCAA Division I Men's and Women's golf championships

Since its integration with NBC Sports, Golf Channel has been occasionally used as an overflow channel for non-golf programming, including two games of the 2018 Stanley Cup playoffs (due to programming conflicts with USA Network and CNBC), and a Premier League soccer match as part of NBC's Championship Sunday. [37] [38]

News and analysis Edit

Factual and reality Edit

Instructional Edit

 • Golf Channel Academy
 • PGA Tour Champions Learning Center
 • Playing Lessons
 • School Of Golf
 • The Golf Fix

The Golf Channel uses a number of people for tournament, news and instructional programming. [39]


Catholic confession’s steep price

Visit a Catholic church today, and you’re likely to find that church janitors have transformed the box into “a storage closet for vacuum cleaners, brooms, and cleaning products,” John Cornwell writes. Boston Globe

C ollapse is not too strong a word. Fifty years ago, the great majority of Catholics in this country confessed their sins regularly to a priest. Confession, after all, is one of the seven Catholic sacraments. But now only 2 percent of Catholics go regularly to confession, according to the Center for Applied Research in the Apostolate, a nonprofit organization affiliated with Georgetown University—and three-quarters of them never go, or go less than once a year. In many parishes, the sacrament is currently available only by appointment, and in Europe it has declined to such a degree that groups who study Catholic practice there have stopped even asking about it on their questionnaires. Visit a Catholic church today, John Cornwell writes in “The Dark Box: A Secret History of Confession,” and you’re likely to find that church janitors have transformed the box into “a storage closet for vacuum cleaners, brooms, and cleaning products.”

To traditionalists, this might seem like yet another sign of decline in the post–Vatican II era, but Cornwell shows that this isn’t the first time Catholics have largely abandoned confession. The practice, it turns out, has evolved dramatically over the centuries, from a rare communal event to a regular private one, and at a number of points in this evolution has broken down specifically because of concerns about sexual abuse. The box itself is a relatively late innovation, designed in the 16th century to keep priests and women apart.

Cornwell thinks it’s time to reform confession again, in large part because he sees it as a key—and underappreciated—enabler of the recent sex-abuse scandals that have rocked the church. A former seminarian who has written extensively on the papacy and is perhaps best known for his 1999 bestseller “Hitler’s Pope,” Cornwell knows his subject well: He was raised Catholic, went to confession every week from the age of 7 to the age of 21, and was himself propositioned by a priest in the confessional. He ended up leaving the Church for decades, but has returned into the fold late in life, with some ambivalence.

Cornwell’s book moves briskly through the many phases of the history of confession: from its earliest manifestations, in the first centuries of Christianity, when it was a rare communal event through the late Middle Ages, when it became a private act that profoundly affected, as he puts it, “the development of Western ethics, law, and perceptions of the self” and into the 20th century, when, he argues, Pope Pius X’s momentous decision to lower of the age of confession, in 1910, opened the way to the sexual abuse of children. Today, Cornwell believes, confession could still be of great value, but only if church leaders are willing to reimagine its role.

Cornwell spoke to Ideas from his home in England.

IDEAS: What are the origins of confession?

CORNWELL: In the first centuries of Christianity, there was no such thing as confession. There was just “reconciliation” with your congregation or your Christian community, if you’d committed a huge crime like murder or idolatry or adultery. The presiding bishop or clergyman would say, “Do we allow this person back in?,” and it was either thumbs up or thumbs down. It was very communal. That broke down with the breakup of the Roman Empire, but then something new starts to take place within monastic communities in Ireland and Wales and places like that. An abbess or an abbot would have private conversation with somebody, give spiritual direction, and so forth. Confession grew out of that. But it wasn’t until 1215, at the Fourth Lateran Council, that all Christians in the Latin Church were bound under mortal sin to go to confession once a year, and it had to be private, and you had to tell all of your sins.

IDEAS: So that’s where the story of confession as we know it starts?

CORNWELL: Ja. I see three great enthusiasms for confession after that. The first runs through the Middle Ages and collapses very largely through the sexual abuse of women in the confessional.

IDEAS: You describe confession in those days as a very personal experience, with penitents sitting at the feet of confessors, and touching—holding hands, even embracing—as part of the encounter.

CORNWELL: Det är rätt. The dark box was only invented in the 16th century, during the Counter-Reformation, and it was specifically to keep penitents separate from their confessors, and to preclude the seduction that this kind of touching made possible. But now a new kind of seduction becomes possible. You have these women in the dark, whispering into the priests’ ears. It paved the way for abuse, and by the 19th century, the practice had again largely broken down because of that.

IDEAS: But not, as you say in the book, before helping to fundamentally change Western notions of ethics, law, and even the self.

CORNWELL: Ja. Confession in the box had an amazing shaping effect on the way that people thought about themselves. It helped foster a very private, and very modern, sense of interiority and guilt, and even new ways of articulating ideas about the body and sexuality. There’s a new focus on the idea of intention, too. You go into the dark box, deep into your disembodied soul, and consider the degrees of intentionality in your actions. The emphasis is on the private rather than the public nature of sin.

IDEAS: What’s the third period of enthusiasm?

CORNWELL: It starts with Pius X, who came in in 1903 and died on the eve of the First World War. He was a great pessimist. He observed the great rise of materialism and communism that was taking place, and believed that the church within itself was suffering from a kind of decay. In response, with the best of intentions, he launched an antimodernist campaign, and reformed the seminaries so they were much more austere and cut off from the world. But then you have this killer fact: He lowered the age of confession and made it something that had to be done weekly. This was a real game-changer. It redefined the church in the 20th century. It’s the narrative center of my story, and it ends with the abuse of not women but children.

CORNWELL: After confession was made a sacrament, in the 13th century, you didn’t make your confession until puberty or afterwards, at age 12, 13, or 14. And you went maybe once a year. Pius changed that in one fell swoop, by introducing weekly confession and insisting that it start at the age of 7. This made children of that age group suddenly accessible to priests on a routine and frequent basis, which had never happened before.

IDEAS: You make a direct link in the book between confession and the sex-abuse scandal.

CORNWELL: Many priests in the wake of the scandal have admitted to using it as a way of grooming and testing children for their vulnerability. This is something that the great John Jay Report, on pedophile priests, which was done in the US in the early part of the last decade, missed out on. They didn’t see the importance of confession. That’s why I think my book is important in an investigatory sense. I’m bringing that out. The statistics in the report show that a third of all of the crimes of abuse occurred in a confessional setting. The interesting thing is that from the late 1950s, when all of this started to rise, to the mid 1980s—this was the period in which priests were going outside the box. So you get confession as something that takes place in the privacy of a priest’s room, or in the sacristy, or in his car. But something else happens that is very important: Many priests squared the circle of their offending lives and their pastoral lives by going to confession themselves. There you have the morally weak aspect of confession: this belief that you can commit terrible sins and then go and get them washed away. There was a case in Australia not so long ago when a priest on trial admitted that he had confessed to sexually attacking children 1,500 times. He’d confessed it 1,500 times!

IDEAS: Does confession still have a future?

CORNWELL: Kanske. I’m hoping that this book will encourage people high up in the church to rethink the whole theology of confession, to accept that it’s been trivialized, and to do some work to bring it back. I think confession should offer reconciliation to people who have gone through something big, a great trial in their life, and have lapsed. It should be there to allow them to share that with a priest, and it shouldn’t be downgraded to a 7-year-old’s perception of sin.

IDEAS: Can you imagine a revival of confession, maybe again as public act?

CORNWELL: That’s the big question. Hundreds of people wrote to me while I was writing the book to say that they favor a return to general absolution [the public and communal absolution of sin without private confession to a priest, an ancient practice revived in the 1970s, under Paul VI]. But John Paul II put a stop to that. If Francis were to make a change there, I think you’d find a lot of people coming back to Church. It could happen—but people have got to ask for it.

Toby Lester, a contributing editor to The Atlantic, is the author of “Da Vinci’s Ghost” (2012) and “The Fourth Part of the World” (2009).


Selah Cornwell GAR Post 632

Between a recent donation from the owner of Scipio business St. John’s Memorials and another trip to the NYS Archives in Albany, I have gathered some more information about Scipio and Cayuga County in the early years.
The Grand Army of the Republic (GAR) records stored at the Archives are not complete, but there were several for Scipio, Union Springs, King Ferry and Auburn. I plan to share some of them in the weeks ahead, and of course will make them available at the Scipio Town Hall for anyone who is interested. Here are a few details about Scipio Civil War veterans who belonged to #632.

Yearly reports submitted by Post 632 of Scipio tell us who was an officer, how many members the Post had and what the dues were.

In 1895, there were 22 members reported with their Headquarters in Merrifield, Town of Scipio. Officers were Wm. C. Tripp, J. B. Hitchcock, Libeus Merry, Francis Flynn, W. M. Clark, P.T. Shorkley, M. M. Palmer, C. Sincerbox, T. C. Tallman and S. Williams.

June of 1897 shows the Post Headquarters listed as Association Hall, and there were 23 members two members were lost by suspension leaving 21. Dues were $1.68 per capita.
Officers listed were: Wm. C. Tripp, W. M. Clark, J. B. Hitchcock, P.T. Shorkley, M. M. Parker, C. Sincerbox, S. Williams, T. C. Tallman, Libeus Merry and Francis Flynn.
They met the 1st and 3rd Saturdays in Morgan Hall.

For December of 1897, a report was filed showing 21 current members, and another two mustered in: John Muldoon, aged 72 and a resident of the neighboring town of Fleming and J. P. Northway, aged 52, born in Cortland and residing in Venice (which was formed off from Scipio in 1823).
John Muldoon was mustered in on December 30, 1862. He served as a Private in Company E of the 9th NY Heavy Artillery until his discharge on October 18, 1865 due to a surgeon’s certificate.
J. P. enlisted on January 7, 1864. He mustered in as a Private in Company H of the 16th NY Heavy Artillery. At discharge on November 29, 1865, he was a member of Company A of the 4th NY Cavalry. His discharge was due to General orders #144. Dues had been lowered to eight cents a member. Meetings were held the 1st Saturday of the month at Association Hall.
Officers listed were Morton M. Palmer, John P. Northway, William C. Tripp, Thomas C. Tallman, Pardon T. Shorkley, Chester Sincerbox, Leonard Williams, Wilbur C. Clark, Alonso A. Austin, James B. Hitchcock and Francis Flynn.


Bernard Cornwell was born in London in 1944, as a child of war. His mother was a English citizen in the Women’s Auxiliary Air Force. His father was an airman for the Canadian airforce. But he was an “illegitimate” child and his parents put him up for adoption. Later Cornwell was adopted by Mr. and Mrs. Wiggins of Thundersley, Essex. The Wiggins were members of a now extinct religious sect, called the Peculiar People. The group was extremely script and forbade “frivolity” which included television, dancing, alcohol, cigarettes, and even conventional medicine. When he was old enough to leave, he went to London University and took his mother’s maiden name, Cornwell.

After graduating from the University of London, he worked as a teacher. He tried to join the British armed services three times, but was rejected because of nearsightedness. After teaching, he got a job with BBC’s Nationwide. He then became the editor of Thames television news. In 1979, he moved to the United States with his American bride. He wasn’t able to receive a green card right away, and as a result was unable to work legitimately in the country. So he began working as a novelist because it didn’t require a work permit.


Innehåll

Archeologists ascribe the earthwork mounds Cahokia complex to the Mississippian culture, an earlier indigenous people who are not believed to have been ancestral to the Illini. The city site reached its peak in the 13th century and was abandoned centuries before European contact.

The Cahokia Native Americans of the Illini did not coalesce as a tribe and live in the Illinois area until nearly the time of French contact 300 years ago. Father Pinet founded a mission in late 1696 to convert the Cahokian and Tamaroa Native Americans to Christianity. Father Pinet and the Seminary of Foreign Missions of Quebec built a log church and dedicated it to the Holy Family.

During the next 100 years, Cahokia became one of the largest French colonial towns in the Illinois Country. It was centrally located for trading Indian goods and furs, and grew to about 3,000 inhabitants. Its thriving business district reflected a frontier society numerically dominated by needy males, as it had 24 brothels. The nearby town of Kaskaskia on the Mississippi River (founded 1703) became the region's leading shipping port, and Fort de Chartres (founded 1718) was developed by the French as a military and governmental command center. The 50-mile (80 km) area of land between the two villages was cultivated by farming settlers, known as habitants, whose main crop was wheat. As settlement expanded, the relationship between the settlers and the Indians continued to be peaceful. Settlers were mostly Canadien migrants whose families had been in North America for a while.

Cahokia declined after the French lost the French and Indian War in North America to the British in 1763, as part of the broader Seven Years' War in Europe. Only Fort Kaskaskia (built 1733) was destroyed in the conflict, and Cahokia remained regionally important for another four decades. In the treaty ending the war, France ceded large parts of what it called the Illinois Country east of the Mississippi River to the British, including the area of Canada. Many French-speaking residents of Cahokia and elsewhere in what had been Upper Louisiana moved west of the river to territory still controlled by the French rather than live under British rule. Many moved to Lower Louisiana, where they founded new Canadien villages on the west side of the Mississippi River, such as Ste. Genevieve, Missouri and St. Louis.

The Odawa leader Pontiac was assassinated by other Indians in or near Cahokia on April 20, 1769.

In 1778, during the American Revolutionary War, Virginian George Rogers Clark captured Kaskaskia and set up a court in Cahokia, making Cahokia an independent city state even though it was part of the British Province of Quebec. Cahokia (and Kaskaskia and the rest of Illinois County) officially became part of the United States by the Treaty of Paris (1783), by which the United States took over former British territory west of the Appalachian Mountains. The US soon designated this area as the Northwest Territory (and, after Ohio and Indiana became states, the Illinois Territory). Meanwhile, 105 Cahokia "heads of household" pledged loyalty to the Continental Congress of the United States.

After Congress passed the Northwest Ordinance in 1787 and established a governmental system for the territory, the Cahokia Courthouse was adapted for use as a United States territorial courthouse. Cahokia continued as a major political center for the next 24 years. Flood-prone Kaskaskia became the governmental seat of the Illinois Territory (1809-1819), until the territorial seat was moved to Vandalia, Illinois, and in 1809 became the county seat of Randolph County. Cahokia became the seat of St. Clair County, named by and after Arthur St. Clair, the first territorial governor. When St. Clair County was enlarged in 1801 and 1809, Governor William Henry Harrison (and later territorial secretary and acting governor Nathaniel Pope) named the Cahokia Courthouse as the legal and governmental center of a sizeable area extending to the Canada–U.S. gräns. By 1814, other counties and territories had been organized, and St. Clair County became its current size. The county seat was moved to the more centrally located Belleville, Illinois (incorporated 1819 and as a city in 1850) when a local developer offered to donate land for a new county courthouse and seat.

In the late 1950s, Cahokia annexed some population and territory, increasing its population by more than 15,000 in 1960.


Bernard Cornwell: Britain's master of historical fiction is big in Rio

B ernard Cornwell takes his responsibility to his public seriously. "Never in the history of the world," he says, describing his recent experience at the Brazil Biennale, "has an elderly Anglo-Saxon male been kissed by so many Latino chicks."

Cornwell, who says he is treated "like a rock star" in Rio, and regularly tops the German and Scandinavian bestseller lists, is probably the most successful British author you've never heard of. His oeuvre will take up several feet of shelf space in any local Waterstone's or Barnes & Noble, but the writer himself is invisible here, absent in America, where he has lived for the past 30 years.

In that time, often publishing two books a year, he has written no fewer than 21 Sharpe novels, from Sharpe's Eagle till Sharpe's Waterloo (also adapted for television, starring Sean Bean) the Starbuck Chronicles the Warlord trilogy the Grail Quest series some yet-to-be-completed series, such as the Alfred sequence (Sword Song, Det sista kungariket, The Burning Land), and another bestseller about Henry V, Azincourt.

And when the time hangs heavy, he'll indulge a burst of co-authorship with Susannah Kells (aka Judy, his wife). Just to contemplate the inventory of his output is to invite a spontaneous wave of literary exhaustion. Cornwell's latest, The Fort, the fruit of an eight-year obsession with a forgotten engagement from the American War of Independence, has just been published.

Ask him how many readers he has and he shrugs: "No idea." But he does concede some 20 or more translations, which puts him in the premier league. Take in the houses (Cape Cod and Charleston) the charitable foundation (supporting an African Aids project) and the discreetly comfortable lifestyle, and you are looking at a man whose readers must be numbered in the millions worldwide.

In person, this literary dynamo comes across as pretty much what he used to be: a pre-John Birt BBC producer, urbane, relaxed and convivial, with an eye for a good story. Pass him in the street and you might mistake him for an elvish character actor from Sagan om ringen. Before he set out to make his fortune as a writer of historical fiction, he ran the current affairs department of the BBC's Northern Ireland office with the help of two bright young things named Gavin Essler and Jeremy Paxman.

But where his talented juniors went on to climb the greasy pole in Television Centre, Bernard Wiggins (as he was before he fired up his Olivetti typewriter) set out to make a career as a literary entertainer, keeping up a punishing routine of eight- or nine-hour days. "I generally get started by 7am," he says. Following CS Forester, he put his soldier hero Richard Sharpe in the front line of the Peninsular war. Cornwell concedes: "Forester was the wind behind my early books. I wrote historical fiction because I loved reading historical fiction." Within a very few years his success was ruffling the feathers of the old guard. Patrick O'Brien, rival author of the Master and Commander series, grumbled that "the trouble with Cornwell and Forester is that they're all plot and no lifestyle", a rebuke that Cornwell takes as a huge compliment.

Actually, it's hard to praise Cornwell, to get him to acknowledge his staggering output, or to analyse his seamless transitions from Revolutionary America and Napoleonic Spain to Anglo-Saxon England. Ask him how he changes historical gear, and he laughs. "Oh, I just do, you know. It's a capricious process. You get interested in a subject and eventually something comes, you hope." Having batted away this line of inquiry, he now opens up with: "My Anglo-Saxon ones are fun. You see, they come directly from my real father."

Aha, so here's a window on the inner man. Cornwell, born in 1944, is the product of his WAAF mother's disastrous wartime love affair with a Canadian airman, and given up for adoption at birth. "Bill, my real father, came from a family which could trace its line back to sixth-century Northumbria. I had long wanted to write the story of how England was made. It's an amazing story, and no one knows it. Alfred and all that."

As well as Alfred, he's also written about another great chivalric hero, King Arthur, in his Grail Quest serier. Sharpe or Arthur? It's all one to Cornwell. "I said to my editor [Susan Watt of HarperCollins], do you want a Sharpe this winter, instead of an Arthur? [The 30th anniversary of Sharpe falls in 2011.] If you want, I'll do you a Sharpe."

His explorations of US history have been confined to the American civil war so far, and he does not expect to do another American series. "I hear English voices when I write," he explains. Inevitably, the conversation turns to Barack Obama. "Every Democrat president gets a rough ride in the mid-terms. Look at Clinton in 1996. In some ways that turned out to be the making of his presidency. The Republican party is going so far to the right that a lot of Americans who used to support decent, humane Republicans can no longer support the GOP as long as this nativist, anti-abortion, in-your-face Christian morality is dominant. If the Republicans eventually decide to run Sarah Palin, that will guarantee Obama's second term."

Ask Cornwell why he does so well in places such as Brazil and Japan, and he'll say, "No idea", and blame a hot local website that sent sales of his books into a viral frenzy. "I went to this event at the Brazil Biennale at nine in the morning. There was this line snaking round the block. Thousands of people. 'That's for you,' they said. And my event wasn't till 7.30 that night. It's crazy."

The Brazilian fans were probably not disappointed. "Any event you do," he instructs, "should be in the nature of a standup routine. I have no fear of public speaking, and my job as a writer is to amuse, and send them away entertained and wanting more."

In America, he does plenty of performing, with commencement addresses and book signings. Lately "fallen among thieves", he now spends most summers performing with the Monomoy theatre group from Ohio, a semi-professional troupe who play to Cape Cod audiences. Is he an actor manqué? "Oh God, yes".

Thespian distractions have slowed his output, but not by much. The Fort still weighs in at close to 500 pages and narrates in impressive detail, and with few elisions of historical fact, the disastrous expedition launched in 1779 by an American marine task force, including Paul Revere of "midnight ride" fame, against a British garrison involving, among others, a young Lieutenant Moore, later celebrated as the Sir John Moore whose death at Corunna became the subject of a famous poem by Charles Wolfe.

The Fort is probably not vintage Cornwell. For one thing, it's a claustrophobic, serious-minded narration of a military catastrophe, loosely patterned on Iraq and Afghanistan. The Fort has a plot, but it's the linear account of a siege, with intermittent surprises. Cornwell the bestseller is most at home as an inveterate plot-maker, and narrator of military action. "Putting together the plot is the hard work," he says, "and 90% of the effort. My job is to make sure there are no obstacles in the way of the reader's enjoyment."

This makes Cornwell a strangely Victorian figure, a writer in the boys' magazine tradition of Henty, Stevenson and Conan Doyle, with an audience to satisfy. "I entertain," he says several times in this conversation with the Observatör, stressing his relationship with his readers. "I spend my day putting doors into alleyways," he says. "In every single book, you'll find Sharpe trapped in a blind alley with no way out. His sword is broken, his gun is out of ammunition, and he's faced with 20 malevolent Frogs who want to kill him. At that point, when the game seems up, magically, a doorway appears beside him and he steps through it to safety. Now, your readers won't accept that, so you have to go back 10 chapters and establish the door in that future alleyway without the reader noticing. This is always a huge amount of work."

Cornwell believes he has benefited from a publishing system that's now running on empty. "I was lucky. Susan Watt said: 'It will take four or five books to establish you.' HarperCollins sat out those first books, and the fifth Sharpe took off. I really don't know if publishers would have the patience to do that in the current climate."

Though infinitely better off than most writers, Cornwell is troubled by the winds of change sweeping through the book trade. "It's become an unforgiving system. The tyranny of the Epos [computerised book tracking] can make it very difficult for the beginner."

Could he imagine self-publishing, as some big names are now starting to do? "Don't meddle with a winning process. But if I was dropped by HarperCollins, I suppose I'd self-publish with Amazon." He sounds uncertain. Like everyone else in the business, he has become used to a modus operandi that has functioned pretty well for more than 100 years.

Few writers have done better from the trade than Cornwell, who views its idiosyncrasies with an ironic eye. "There was a book out last year that had [on the cover] 'Better than Bernard Cornwell, or your money back'."

Explosive laughter. "That's all right. It's my name on his book. His name ain't on my book." Besides, as a popular commercial writer who loves to earn big royalties, he insists: "I'm not aspiring to literature. I'm not in the posterity stakes. My job is to entertain people."


Titta på videon: HCC - Gary Cornwell Interview (Juli 2022).


Kommentarer:

 1. Calibum

  Och hur ska man agera i det här fallet?

 2. Tegul

  Det var och med mig. Låt oss diskutera denna fråga.

 3. Warner

  Och hur man förstår

 4. Iov

  Denna fras är makalös)))

 5. Nik

  Detta är bara en oöverträffad fras;)

 6. Shanley

  Mellan oss skulle jag inte göra det.

 7. Maddox

  Vilka lämpliga ord ... fenomenalt, beundransvärt tänkandeSkriv ett meddelande

Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos