Liv

5 Sociala emotionella kompetenser som alla studenter behöver

5 Sociala emotionella kompetenser som alla studenter behöverWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Det finns många olika sätt elever upplever stress i skolor, från standardiserade eller höga insatser till mobbning. För att bättre kunna utrusta eleverna med de känslomässiga färdigheter som de kommer att behöva medan de går i skolan när de lämnar skolan och går in i arbetskraften. Många skolor antar program för att stödja social-emotionell lärande (SEL).  

Definitionen av Social-Emotional Learning eller SEL är följande:

"(SEL) är den process genom vilken barn och vuxna förvärvar och tillämpar den kunskap, attityder och färdigheter som krävs för att förstå och hantera känslor, sätta upp och uppnå positiva mål, känner och visar empati för andra, upprätta och upprätthålla positiva relationer och fatta ansvarsfulla beslut. "

I utbildningen har SEL blivit det sätt som skolor och distrikt har samordnat aktiviteter och program inom karaktärsutbildning, våldsförebyggande, anti-mobbning, drogförebyggande och skoldisciplin. Enligt detta organisatoriska paraply är de primära målen med SEL att minska dessa problem som förbättrar skolklimatet och förbättra elevernas akademiska prestationer.

Fem kompetenser för social-känslomässigt lärande

Forskning visar att för att studenter ska kunna utveckla de kunskaper, attityder och färdigheter som beskrivs i SEL måste eleverna vara kompetenta eller ha förmågor inom fem områden: självmedvetenhet, självhantering, social medvetenhet, relationskunskaper, ansvarsfullt beslut framställning.

Följande kriterier för dessa färdigheter kan fungera som en inventering för elever att självutvärdera. Samarbete för akademiskt, socialt och emotionellt lärande (CASEL) definierar dessa kompetensområden som:

  1. Självkännedom: Detta är elevens förmåga att exakt känna igen känslor och tankar och påverkan av känslor och tankar på beteende. Självmedvetenhet innebär att en student exakt kan bedöma sina egna styrkor och begränsningar. Studenter som är självmedvetna har en känsla av förtroende och optimism.
  2. Självhantering: Detta är en elevs förmåga att effektivt reglera känslor, tankar och beteenden i olika situationer. Förmågan att självleda inkluderar hur väl studenten hanterar stress, kontrollerar impulser och motiverar sig själv - eleven som kan självhantera, sätta och arbeta för att uppnå personliga och akademiska mål.
  3. Social medvetenhet:Detta är förmågan för en elev att använda "en annan lins" eller en annan persons synvinkel. Studenter som är socialt medvetna kan känna sig med andra från olika bakgrunder och kulturer. Dessa studenter kan förstå olika sociala och etiska normer för beteende. Studenter som är socialt medvetna kan känna igen och vet var de kan hitta resurser och stöd för familjen, skolan och samhället.
  4. Förhållandefärdigheter:Detta är en students förmåga att etablera och upprätthålla hälsosamma och givande relationer med olika individer och grupper. Studenter som har starka relationer, vet hur man aktivt lyssnar och kan kommunicera tydligt. Dessa studenter samarbetar medan de motsätter sig olämpligt socialt tryck och har förmågan att förhandla konflikter konstruktivt. Studenter med starka relationskunskaper kan söka och erbjuda hjälp vid behov.
  5. Ansvarsfullt beslutsfattande:Detta är elevens förmåga att göra konstruktiva och respektfulla val om sitt eget personliga beteende och sociala interaktioner. Dessa val baseras på övervägande av etiska standarder, säkerhetsproblem och sociala normer. De respekterar de realistiska utvärderingarna av situationer. Studenter som uppvisar ansvarsfullt beslutsfattande respekterar konsekvenserna av olika handlingar, själva välbefinnande och andras välbefinnande.

Slutsats

Forskningen visar att dessa kompetenser undervisas mest effektivt "inom vårdande, stödjande och välskötta inlärningsmiljöer."

Att införliva sociala emotionella inlärningsprogram (SEL) i skolplanen är betydligt annorlunda än att erbjuda program för matematik och läsningstest. Målet med SEL-program är att utveckla studenter till att vara friska, säkra, engagerade, utmanade och stöttade bortom skolan, långt in i college eller karriär. Konsekvensen av god SEL-programmering är dock att forskningen visar att den resulterar i en generell förbättring av akademiska prestationer.

Slutligen lär de elever som deltar i social-emotionella inlärningsprogram som erbjuds genom skolor identifiera sina individuella styrkor och svagheter i att hantera stress. Att känna till enskilda styrkor eller svagheter kan hjälpa eleverna att utveckla de sociala emotionella färdigheterna de behöver för att lyckas i college och / eller karriär.


Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos