Ny

När blev homosexualitet oacceptabelt i Europa?

När blev homosexualitet oacceptabelt i Europa?


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

I den antika grekiska världen var manlig homosexualitet vanligt och lockade inte samma hån som det gjorde för 100 år sedan. Så för 2000 år sedan var det acceptabelt, och för 100 år sedan var det oacceptabelt. När ändrades det? Varför ändrades det?


Det är viktigt att notera att den moderna västerländska uppfattningen om homosexualitet som en väsentlig egenskap hos en person inte existerade i antiken: män och kvinnor kan utföra vissa handlingar, men alla förväntades gifta sig med det motsatta könet och föröka sig. Inga "djupare" teorier om dessa benägenheter underhölls, åtminstone inte av de flesta. En "var" inte homosexuell, precis som en "är" inte en resenär nu: vissa gillar bara att resa mer än andra. Det är nog fortfarande så i större delen av den icke-västliga världen. Den moderna västerländska uppfattningen uppstod troligen först under 1800- och 1900 -talen. Foucault Sexualitetens historia kan vara intressant läsning.

Grekland

I Aten var en form av flirt som ibland ledde till sex (frekvensen och omfattningen av detta är inte helt känd) mellan en skäggig man och en skägglös pojke ganska vanlig i den klassiska eran, åtminstone bland eliten (lite är känt om de andra). Mannen skulle lära pojken och introducera honom i rätt kretsar. Föräldrar till pojken uppmuntrade ofta detta. Det fanns vissa ritualer till denna flörtning, till exempel att presentera gåvor till pojken. En tupp var ironiskt nog en traditionell gåva. En bra introduktion skulle vara Dovers Grekisk homosexualitet. Den innehåller också många bilder av vaser som bevisar denna praxis:

Källa: Wikipedia på Pederasty i forntida Grekland: "Pederastic scen: raderar (älskare) vid beröring av hakan och könsorganen på eromenos (älskade). Sida A av en vindsvarta svart-figur hals-amfora, ca 540 f.Kr."

Men sex mellan två vuxna män blev rynkat på frågan, särskilt det slag som innebar att en man agerade som en kvinna. Man befarade att en man som hade tillåtit en annan man att tillfredsställa sina önskningar över honom hade äventyrat hans manlighet och inte längre var en oberoende medborgare som kunde fylla en offentlig funktion, vilket framgår av Aeschines tal Mot Timarchus. Någon form av moralisk korruption var inblandad, och tänkbart olämplig hos en man som anses vara utsatt för utpressning på grund av det sociala tabu. I andra tiders grekiska stater skilde sig praxis från vissa former som var socialt acceptabla för allmän fördömande. Olika former av kärlek och sex tog naturligtvis sin kurs oberoende av dessa tabun också. Observera att det vi vet mest handlar om samhällets övre skikt. Detta gäller alla åldrar före den moderna eran.

Rom

I den romerska republiken och riket fanns olika former av kärlek och sex, och i vissa konstnärliga och mäktiga kretsar var det ofta inte ovanligt att en man tog pojkar som älskare; men det var aldrig så vanligt som i klassiska Aten, och olika lagar och kulturella förändringar gjorde människor mer och mindre toleranta i varierande vågor över tiden.

Kristendomen

Kristendomen hade förmodligen ett stort inflytande för att minska denna tolerans, även om de mäktiga och de väl anslutna kunde och kom undan med ibland öppna homosexuella älskare; men de gifte sig förstås med en kvinna. På något sätt var dessa angelägenheter ofta mellan en mäktig äldre man och en yngre pojke; om andra relationer bara aldrig visades offentligt eller om detta var en viss naturlig preferens för de flesta äldre män, jag vet inte.

Med protestantismens tillkomst och dess fokus på samvete och den oundvikliga katolska motreformationen är det tänkbart att intolerans och straffets svårighetsgrad ökade. Men igen, kärlek och sex hände alltid privat. Det är bara den offentliga toleransen som var på en all time low.

Det var först efter upplysningen som några tecken på den moderna uppfattningen om homosexualitet kan ses, även om jag inte är säker på när exakt. En viss tolerans som följde med liberalism och upplysning hade sin effekt på alla slags tabun.


Så vitt jag vet var den viktiga förändringen här kristendomen som spred sig i Europa. Den gemensamma motiveringen att fördöma homosexualitet är den bibliska berättelsen om Sodom och Gomorra. Den dominerande kristna tolkningen av historien ser på homosexualitet som den synd som orsakade förstörelsen av dessa städer.


Homosexualitet i medeltida Europa

I medeltida Europa varierade attityderna till homosexualitet beroende på era och regioner. I allmänhet, vid åtminstone 1200 -talet, ansågs homosexualitet som sodomi och straffades med döden. Trots förföljelse fanns det register över homosexuella relationer under medeltiden. Denna förföljelse nådde sin höjdpunkt under medeltida inkvisitioner, då katarernas och waldensiernas sekter anklagades för otukt och sodomi, tillsammans med anklagelser om satanism. År 1307 var anklagelserna om sodomi och homosexualitet stora anklagelser som riktades mot Tempelriddernas rättegång. [1] Dessa anklagelser var dock mycket politiserade utan några riktiga bevis. [2]


Italien

Tack vare brottsbalken av justitieminister Giuseppe Zanardelli & mdash avkriminaliserades den så kallade Zanardelli-koden & mdash homosexualitet 1889. Sedan dess har homosexualitet ansetts vara en & ldquosin mot religion och integritet & rdquo så länge det inte innebar våld eller offentliga skandaler. Men homosexualiteten i sig åtalas inte.

Men det som kan verka som en liberal kod vid första anblicken var i själva verket en strategi för att hålla homosexualitet borta från det offentliga livet. Även om det inte fanns något kriminellt förtryck mot homosexualitet, förföljdes inte par av samma kön så länge de höll sitt privatliv bakom stängda dörrar.

1930 & rsquos Rocco -koden förstärkte detta tillvägagångssätt. Lagtexten lyder: & ldquoDet kommer inte att straffas eftersom den ondskefulla lasten för homosexualitet i Italien inte är så utbredd att det kräver rättsligt ingripande. & Rdquo

Detta tillvägagångssätt för att blunda är fortfarande utbrett idag. I flera afrikanska länder, till exempel Uganda, förnekar statschefer att det finns homosexuella i deras land trots att de fortfarande förföljer dem.


Hur homosexualitet blev normaliserat

Mycket av USA: s sociala liv har förändrats under de senaste fyrtio åren. Kanske mest dramatiskt, USA har utvecklats från en nation som starkt ifrågasätter rasförhållanden till en med en blandad, afroamerikansk president. I kölvattnet av 1973 års högsta domstol Roe v. Wade Kulturkriget steg till en bitter konfrontation om värderingar och fortsätter, medan de förstuttar, i ett oändligt krig mot en kvinnas rätt att välja abort.

Lika förvånande led den moralistiska, kristna högern ett nästan fullständigt nederlag i kulturkrigens andra front, homosexualitet. Homosexualitet har normaliserats, med homoäktenskap lagligt i 15 stater, accepterat inom machomilitären och erkänt som en personlig integritetsrätt av Högsta domstolen. Till skillnad från den relativa acceptansen för "svarta" människor som en del av den amerikanska mosaiken, accepteras "homosexuella" oavbrutet, skamlöst som ens barn, vänner, grannar och medarbetare.

För att uppskatta hur detta hände måste man erinra om striden om definitionen av homosexualitet som har rasat under de senaste fyra århundradena. Denna nya nation grundades på strikta moraliska principer, så för rättfärdiga puritaner var gammaldags sodomi ett hängande brott. I takt med att USA alltmer har sekulariserat sig, omformat av en konsumentmarknadsekonomi för varor, kom medicin, som en form av "neutral" vetenskap, att förmedla konflikten om moraliska värderingar.

Psykiatrin, genom sin professionella förening, APA, sätter normen för normalitet. Diagnostisk och statistisk handbok för psykiatriska störningar ( DSM ) är den officiella handboken för psykologisk avvikelse och därmed normalitet. Dess infall var på sin höjdpunkt under decennierna av Koreakriget. Kalla krigets patriotism krävde en strikt efterlevnad av patriarkalisk manlighet, en etos som förkastade - men terroriserades av! - dess vildare sexuella begär. Läkaryrket, särskilt psykiatrin, strängade i ingenmanslandet som skiljer religion och brottsbekämpning.

Det omtumlande 60 -talet påverkade nästan alla aspekter av det amerikanska livet. Mest tydligt uttrycktes det i de sociala krafterna i medborgarrättsrörelsen, antikrigsaktivism, motkulturen och den framväxande kvinnorörelsen. De samlades i den nya homosexuella rörelsen. En av eranas unika uttryck för uppror var det ökända upploppet i Stonewall 1969 i Greenwich Village i New York. Det avslöjade den växande militansen hos en länge dold, ofta sluten minoritet, “homosexuella”, vare sig det är vall eller fågel. Deras vägran att acceptera 2: a klassens status exploderade det allmänna medvetandet. En följd av upploppet var att ett ökande antal sociala institutioner kom under offentlig uppmärksamhet beträffande deras behandling av homosexuella. Ett mål var psykiatrin.

I kölvattnet av Stonewall intensifierade gayaktivister under ledning av Frank Kamery sin kampanj mot de tvivelaktiga medicinska antagandena - och politiska konsekvenser — som låg till grund för psykiatrin analys av homosexualitet. Dessa antaganden tillämpades i förlängningen på andra sexuellt identifierade psykiska störningar som fetischism och transexualism. Gayaktivistkampanjen tog många former, men — i 60 -talsaktivismens anda - minns mest av dess direkta ingripanden mot detta (påstått) neutrala, vetenskapliga yrke, psykiatri.

Inspirerade av medborgarrättsrörelsens utmaning till rasism, antikrigsrörelsens konfrontation med det militärindustriella komplexet och kvinnorörelsens kamp mot patriarkatet, satsade homosexuella aktivister inte bara på att störa de offentliga presentationerna av ett antal psykiatriens ledande talespersoner utan de flesta viktigare, omdefiniera APA: s DSM. Även om den dåvarande DSM-II inte använde termen "perversion", hänvisade den till homosexualitet och andra sexuella avvikelser som psykiska störningar, "patologiska avvikelser [från] normal sexuell utveckling."

Gayaktivister förstod att vetenskap — som sexualitet - är en social kategori, en som förändras med tiden. Under det senaste ett och ett halvt seklet har en gång välrenommerade "vetenskaper" – samt olagliga sexuella metoder som fördömts som perversioner och#8212 reviderats, vilket har lett till förändringar i social tro och värderingar. Frenologi ansågs en gång vara en vetenskap och eugeniken lovade en gång en bättre mänsklig art. På samma sätt varnade medicinska myndigheter en gång att onani var en störning och oralsex en synd. Dessa övertygelser accepterades en gång utan tvekan bara för att med tid och kritiskt engagemang vara deponerade i historiens soptunna.

Idéer spelar roll, särskilt inom elitpsykiatriska yrket. Den innehåller många lästa, inlärda män och kvinnor. Krympningar har verklig makt, de förskriver droger och vittnar i domstol. De avgör om någon är frisk eller arg, frisk eller sjuk, normal eller pervers. Så en formell, offentlig debatt mellan lärda psykiatriker erbjöd en enastående möjlighet att engagera sig i kritiska frågor - vad var homosexualitet? Det kan också vara en unik plats för professionella intellektuella att böja sina muskler.

En av 1900 -talets intellektuella debatter ägde rum i Honolulu (HI) den 13 maj 1973. Evenemanget organiserades mästerligt av Robert Spitzer. I början av 70 -talet var han vid fakulteten vid New York State Psychiatry Institute och medlem i APA: s kommitté för nomenklatur. Han tog ledningen när han försökte lösa den växande utmaningen för psykiatriens analys av homosexualitet. Han gjorde detta genom en rad av vad historikern Ronald Bayer kallar "kompromisser", taktiska förändringar i diagnosen homosexualitet. Hans kompromisser i nomenklaturen avslöjar den föränderliga terrängen för intellektuellt engagemang: "störning av sexuell läggning" (1973), "egodystonisk homosexualitet" (1980) och slutligen "sexuella störningar som inte annars klassificeras" (1986). "Faktum är," insisterar Bayer, "det var Spitzers egen konceptuella kamp med homosexualitetsfrågan som inramade [Nomenklaturens] kommitténs överväganden."

Det betydelsefulla Hawaii -symposiet drog mellan 500 och 1000 psykiatriker. Det ställde upp välkända myndigheter i ett strikt utbyte om innebörden av homosexualitet och dess plats i psykiatrisk analys, medicinsk-och juridisk — diagnos. Två konservativa stalwarts, Irving Bieber (New York Medical College) och Charles Socarides (Albert Einstein College of Medicine), försvarade den ortodoxa utsikten. De utmanades av tre psykiatriker från University of Southern California, Richard Green, Judd Marmor och Robert Stoller. Spitzer staplade däcket genom att bjuda in Ronald Gold från Gay Activist Alliance (GAA).

De som förespråkar det ortodoxa perspektivet gjorde det delvis inom Freuds berömda brev från 1935 till en amerikansk mamma som var orolig för sin sons homosexualitet:

... Får jag fråga dig, varför undviker du det? Homosexualitet är förvisso ingen fördel, men det är inget att skämmas över, ingen vice, ingen nedbrytning, det kan inte klassificeras som en sjukdom som vi anser vara en variation av den sexuella funktionen som uppstår genom ett visst stopp av sexuell utveckling. ... Det är en stor orättvisa att förfölja homosexualitet som ett brott, och även grymhet. [Freud, 1935, s. 606-07]

Både Bieber och Socarides gjorde sitt yttersta för att skilja sig från dem som förföljde homosexuella, vilket direkt avvisade anklagelser om att de var homofoba eller motsatte sig medborgerliga rättigheter för homosexuella.

För dem och andra som motsätter sig avklassificeringen av homosexualitet som en störning beror allt på att det med Freuds ord ska förstås som en "sexuell funktion som uppstår genom ett visst stopp av sexuell utveckling." Arresterad utveckling, för Bieber och Socarides, är förankrad i en ung mans felanpassning (de säger ingenting om kvinnor) till en dysfunktionell heterosexuell familj. Deras analyser är ganska specifika:

Bieber: ... [] Dislokationer i heterosexuell organisation av biologiskt normala barn uppstår som en följd av patologisk familjebildning. … [H] omosexualitet är inte en anpassning av val som den orsakas av rädslor som hämmar tillfredsställande heterosexuell funktion. ... Jag föreslår att homosexualitet karakteriseras som en typ av sexuell otillräcklighet eftersom de flesta homosexuella (särskilt de som uteslutande är homosexuella) inte kan fungera heterosexuellt.

Socarides: ... [H] omosexualitet representerar en störning i sexuell utveckling och faller inte inom intervallet för normal sexuell utveckling. … [En] patologisk förälder-barn relation [är] i bakgrunden av alla homosexuella studier…. Frekvensen av en föräldrakombination bestående av en nära bindande, överintimerad mor och en fientlig, fristående pappa differentierade statistiskt homosexuella från den heterosexuella gruppen ...

Bieber och Socarides höll fast vid det ortodoxa psykoanalytiska paradigmet.

De andra som åter gick med i Bieber och Socarides på dagen den dagen utmanade många av deras - och psykoanalysens underliggande antaganden:

Grönt: Att använda statistiska avvikelser i sig som en diagnostisk grund väcker problem. Genier är avvikande. Så är de vänsterhänta, vegetarianer, pacifister, celibatet och de esoteriskt religiösa. … Klassificeringen jag föreslår här skulle omfatta den heterosexuella eller den homosexuella som har svårt att upprätthålla önskade objektrelationer, som tvångsmässigt använder sexualitet för att motverka ångest eller depression, eller vars sexualitet vanligtvis leder till depression eller ångest.

Marmor: Allt personlighetssärart är resultatet av bakgrundsutvecklingsskillnader, och Allt har specifika historiska föregångare. ... [W] e har inte rätt att beteckna beteenden som avviker från det som för närvarande gynnas av majoriteten som bevis i sig för psykopatologi. … Från en objektiv biologisk synpunkt finns det alltså inget ”onaturligt” med homosexuellt objektval.

Barnvagn: ... [H] omosexualitet är inte en diagnos. ... Det finns homosexuellt beteende, det är varierat. Det finns inget sådant sak som homosexualitet. ... Så jag ser perversioner (men inte alla sexuella avvikelser och inte alla homosexuella beteenden) är modifieringar man måste uppfinna för att bevara en del av sin heterosexualitet.

Slutligen var Gold ofarlig i sin kritik av den dåvarande APA-klassificeringen av homosexualitet:

Jag har kommit till en orubblig slutsats: sjukdomsteorin om homosexualitet är ett lögnpaket, sammanfattat ur myterna om ett patriarkalt samhälle för ett politiskt syfte. Psykiatrin - dedikerad till att göra sjuka människor bra - har varit hörnstenen i ett system av förtryck som gör homosexuella sjuka. ... Ta ifrån oss den fördömande etiketten om sjukdom. Ta oss ur din nomenklatur.

Som Spitzer erinrade om resulterade symposiet i två viktiga APA -beslut. För det första godkände styrelsen borttagandet av begreppet homosexualitet från sin kategori av psykiska störningar. För det andra antog den en resolution som krävde lika medborgerliga rättigheter för homosexuella. "[Homosexuella] led", erkände Spitzer, "de kunde inte uppnå medborgerliga rättigheter i Amerika så länge som psykiatrin såg på dem som en störning."

APA: s beslut att ta bort homosexualitet från listan över psykiska störningar bidrog till omdefinieringen av sexuell perversion. Beslutet ledde till liknande resolutioner från andra organisationer, inklusive religiösa grupper som Society of Friends, Lutherska kyrkan och National Council of Churches samt American Bar Association, AMA och American Psychological Association. Städer i hela landet antog lagar som uttryckligen förbjuder diskriminering på grund av sexuell läggning. Kanske viktigast, beslutet ledde till att sodomilagar avlägsnades i mer än ett dussin stater.

När striden började förstod Spitzer och de flesta andra psykiatriker homosexualitet som ”en genomgripande personlighetsstörning”. När den DSM-III-R antogs 1987 (mitt i AIDS -krisen), hade homosexualitet tappat sin negativa konnotation och — bara om den åtföljdes av allvarlig nöd — formellt omklassificerades till en "sexuell störning som inte annars klassificerats." Och det som gällde homosexualitet gällde lika för andra, tidigare identifierade perversioner.

APA-beslutet undergrävde den då allomfattande rättsliga föreställningen om "moralisk ojämnhet". En gång kunde man gripas för att ha ägnat sig åt sexuella och andra metoder som stred mot ”gemenskapens normer”. I DSM-III introducerade APA en ny uppfattning om hittills oacceptabla sexuella metoder, "parafelia". Som Spitzer erkände var anledningen till att nomenklaturkommittén antog termen "paraphelia" för DSM-III att "ingen visste vad det innebar."

För ett sekel sedan bar amerikanska kvinnor fotledsklänningar med korsetter, onani avbröts, samlag var för förplantning inte nöje, abort ett brott, preventivmedel förbjudna, blandras mellan könen, ett hängbrott, sex före äktenskapet förbjudet, pornografi en obscenitet och homosexualitet a synd. Idag är den världen över.

För fyra decennier sedan utmanade APA: s Hawaii -debatt 1973 om homosexualitet - både intellektuellt och politiskt - accepterade moraliska värderingar. Skulle en distinkt minoritet, de med homoerotiska benägenheter, fortsätta att förföljas medan en annan minoritet-afroamerikaner-accepterades som en del av det amerikanska samhället?

Stansen gjuten, ett nytt politiskt ordförråd hittade sin röst. Homosexualitet höll på att omarbetas, omdefinieras som en minoritet som inte är mindre mänsklig-eller hotande-då afroamerikaner, latinamerikaner, asiater eller funktionshindrade. Den en gång rasister, puritanska nationen höll på att omarbetas. 1900 -talet definierades, sexuellt och på annat sätt. Och med det 2000 -talet.


Varför ordet "homosexuell" är kränkande

Om du är medlem i en stigmatiserad grupp, till exempel en färgad person eller en homosexuell man eller kvinna, kan till och med det minsta snacket vara fylld av små obehag, svagheter och aggressioner.

Sådana tillfälliga brott behöver inte vara avsiktliga. Faktum är att de ofta inte är det.

Tänk till exempel på ordet "homosexuellt", som Jeremy Peters skriver "låter förmodligen oförargligt" för de flesta. Jag är en rak man som anser mig vara politiskt anpassad till kamraterna för homosexuella män och kvinnor, och jag använder ofta termen (inklusive bara i går kväll). Jag blev förvånad då jag fick veta att Gay and Lesbian Alliance Against Defamation (GLAAD) listade det som en kränkande term redan 2006.

Jag tyckte det var konstigt att jag var så omedveten, så jag började forska. Jag kom fram med ett par förklaringar om termens stötande.

För det första pekar människor ofta på delar av själva ordet för att förklara dess stötande. De påpekar att eftersom det inkluderar "sexuellt", fokuserar ordet på sexuella handlingar och inte på homosexuella män och kvinnors grundläggande mänsklighet eller att ordet är relaterat till en igenkännlig slurv, "homo".

För det andra har vissa också tittat på ordets historia och påpekat att "homosexuell" har en historia av att användas för att patologisera homosexuella och lesbiska. Till exempel ansåg American Psychological Association att homosexualitet var en psykisk störning fram till 1973.

Dessa förklaringar är övertygande, men jag är inte säker på att de berättar hela historien. Till exempel, om inkluderingen av "sexuell" är problemet med "homosexuell", varför känner jag mig inte lika obekväm med "heterosexuell"?

Om likhet med en slurv också är ett sådant problem, varför är då den föredragna termen "gay"? Trots allt används "gay" ofta grymt, som när det brukade betyda halt eller dumt. Slutligen, som språkforskare, vet jag att historisk användning, även om den vanligtvis är mycket intressant, ofta har mycket liten relevans för hur ord används och förstås samtidigt.

Detta fick mig att titta på användningen av "homosexuell" av politiker, särskilt medlemmar av den amerikanska kongressen, genom data som gjorts tillgängliga på CapitolWords.org av Sunlight Foundation. Det visade sig vara upplysande.

Jag var särskilt intresserad av hur olika etiketter för homosexuella män och kvinnor används av kongressdemokraterna och republikanerna, som historiskt har intagit olika ståndpunkter i frågor som djupt oroar många homosexuella män och kvinnor, till exempel diskriminering av anställningar. Uppgifterna som jag samlat in visar intressanta tendenser i användningen av "homosexuella", "homosexuella" och "lesbiska" av politiska partier.

För demokrater är både "gay" och "lesbisk" att föredra framför "homosexuell". Republikanerna föredrar också "gay" framför "homosexuell" men använder sällan "lesbisk". Republikanernas preferens för "gay" är dock mycket svagare, och de använder ordet "homosexuell" mer än demokraterna gör. Dessutom har republikanerna inte alltid undvikit ordet "homosexuell", vilket grafen nedan visar.

I denna data är 1996 toppåret för användning av ordet "homosexuell". (Det var också första året som digitaliserad data är tillgänglig, så vi vet inte om användningen 1995, mycket mindre 1955, var ännu högre.)

Republikanerna använde termen ganska ofta 1996 när kongressen godkände Defence of Marriage Act (DOMA), som utesluter samma könsförbund från den federala regeringens definition av äktenskap, och senaten debatterade, men inte godkände, Employment Nondiscrimation Act 1996 ( ENDA), som skulle ha gett juridiska skydd åt homosexuella och lesbiska på arbetsplatsen.

Klyftan mellan demokrater och republikaner var något grumlig 1996, både när det gäller ordanvändning och stöd för orsaker som är viktiga för homosexuella och lesbiska. Faktum är att en majoritet av både republikaner och demokrater röstade för DOMA. Det var dock mest republikanerna i senaten som motsatte sig ENDA, och detta motstånd åtföljdes av frekvent användning av ordet "homosexuell", till exempel när senator Orrin Hatch (R-Utah) retoriskt frågade "Skulle senaten köra grovt" över föräldrarnas och pedagogernas oro över att homosexuella ska lära sina barn? "

En ännu starkare klyfta uppstod flera år senare när huset röstade om en förlängning av DOMA, äktenskapsskyddslagen från 2004 (som dog i senaten). Den stora majoriteten av republikanerna stödde lagförslaget, och de allra flesta demokrater motsatte sig det, även om republikanernas användning av "homosexuell" i år var mycket mer begränsad.

I sin historia av användning i kongressen har ordet "homosexuell" till stor del associerats med några av de tydligaste anti-homosexuella politikerna som Steve King (R-Iowa) och Louie Gohmert (R-Texas). Intressant nog har termen också ofta använts av den tidigare demokratiska kongressledamoten Barney Frank, som själv är gay, även om Frank också är en frekvent användare av "gay".

I slutändan har "homosexuell" i stort sett försvunnit ur användning i kongressen under de senaste åren, men det verkar ha haft republikansk diskussion om homosexuella män och kvinnor.

Det brott som vissa homosexuella män och kvinnor tar till begreppet "homosexuellt" kan delvis förklaras av dess koppling till anti-homosexuella ståndpunkter som hördes särskilt under 1990- och 2000-talen, inte bara i kongressen utan också på talradio, i kyrkan och runt middagsbordet. Det subtila men nära sambandet mellan anti-gay politik och termen "homosexuell" innebär att när de hör "homosexuell" hör vissa homosexuella och lesbiska motstånd mot deras kamp för likabehandling enligt lagen och homofoba konspirationsteorier om omoraliska och korrupta "homosexuella agendor. . " Det är inte konstigt att de är kränkta.


En tidslinje för Gay World History

Antiken: Kulturer som indianer, kineser, egyptier, greker och romare rymmer homosexualitet och crossdressing bland en minoritet av medborgarna sedan de tidigaste registrerade tiderna. Kastrering av homosexuella slavar och hushållstjänare blir en sed i Mellanöstern, och judiska stammar kriminaliserar homosexuellt beteende.

8000 f.Kr. Världens tidigaste skildringar av homosexualitet finns i de gamla San -stenmålningarna i Zimbabwe, Afrika.

3100. Den Mahabharata i Indien beskriver hur Arjuna blev väl mottagen i Maharaja Viratas palats medan han tillbringade ett år som crossdressing transgender.

2697. Den legendariska kinesiske kejsaren, Huang Di, beskrivs ha manliga älskare och är inte ensam i historien om Kinas gamla härskande monarker.

2460. En av de tidigaste egyptiska faraonerna associerade med homosexualitet är kung Neferkare, som beskrivs ha en affär med sin högsta militära befälhavare, Sasenet, under den sjätte dynastin.

2450. En egyptisk grav för två kungliga manikyrister, Niankhkhnum och Khnumhotep, skildrar paret som omfamnar och kyssar näsan med inskriptionen "gick med i livet och gick med i döden."

2100. Seden att kastrera homosexuella slavar och hushållstjänare är etablerad i forntida Assyrien.

2040. Horus och Seths påståenden, en text från Egyptens tidiga Mellanriket, berättar om en homosexuell förening mellan de två gudarna.

1200. Den judiska profeten Moses fördömer crossdressing och homosexualitet i Torah (3 Moseboken) och straffar den senare med döden för både män och kvinnor.

1075. Koden för Assura från Mellan -Assyrien föreskriver kastration för soldater som fångas med passivt homosexuellt beteende.

800. Den Shatapatha Brahmana, en text från Indiens vediska period, nämner homosexuell förening mellan brodergudarna, Mitra och Varuna. Grekiska epos från 800-talet som Iliad och Odyssey skildra homosexuella förbund mellan gudar och unga män som Zeus och Ganymede, Poseidon och Pelops, Apollo och Hyacinth, etc.

700. Seden att kastrera homosexuella slavar och hushållstjänare introduceras i Persien från erövrade Assyrien och Media.

600. På ön Lesbos i Grekland blir Sappho högt ansedd som en kvinnlig poet och skriver många dikter som talar om kärlek och förälskelse mellan kvinnor.

445. Platon och Xenophon, två framstående lärjungar till Sokrates, beskriver sin lärare som ”hjälplös” bland vackra, unga pojkar. Platon skriver vidare: ”Kön av samma kön betraktas som skamligt av barbarer och av dem som lever under despotiska regeringar, precis som filosofi betraktas som skamligt av dem.”

400. Indiens kända medicinska text, Sushruta Samhita, beskriver homosexuella, transpersoner och intersexuella tillstånd som medfödda och obotliga. Historikern Herodotus beskriver slavhandlare från Mellanöstern som säljer kastrerade pojkar på Sardis för att tillfredsställa de rika grekernas lust. Kastrering, skriver han, betraktas som "ovärdig, med bara några få undantag."

338. The Sacred Band of Thebe, en homosexuell armé bestående av mer än tre hundra soldater, besegras av Phillip II från Makedonien och hans son, Alexander den store.

334. I Troja bekänner Alexander den store och Hephaestion sin kärlek genom att garlandera statyerna av Achilles och Patroclus.

330. Bagoas, den favorit manliga konkubinen till Persiens kejsare Darius III, presenteras för Alexander den store som en gåva efter kejsarens död.

300. Indiens Manusmriti (Manu Samhita) listar homosexuellt beteende som ett mindre brott för vanliga, tvåfödda män och för minderåriga, ogifta flickor men fördömer det inte annars.

200. Cybele -kulten i Grekland håller initieringsritualer där män frivilligt kastrerar sig, bär kvinnokläder och antar kvinnliga namn och identiteter.

100. Indiens Narada-smriti innehåller homosexuella i sin lista över män som är impotenta med kvinnor och förklarar dem obotliga och olämpliga för äktenskap med motsatt kön. Den romerske historikern Diodorus Siculus dokumenterar en av de tidigast kända referenserna till homosexualitet bland de keltiska stammarna i Britannia och norra Gallien.

The Dark Ages: Med kristendomens framkomst kriminaliseras homosexualitet och crossdressing i Romarriket men förblir allmänt accepterat i resten av världen. Västeuropa motstår Mellanöstern -praktiken med manlig kastration.

0 e.Kr. Under det första århundradet är kastration förbjuden i hela Romarriket.

100. Grekisk moralist Plutarch beskriver de många manliga älskare av Herakles (Hercules) som inkluderar Apollo, Aberus, flera av argonauterna, Nestor, Iolaos och andra som sägs vara oöverkomliga.

300. Den Kama Sutra skrivs under Indiens välmående Gupta -period. Den berömda texten beskriver homosexuella metoder och människor i detalj och hänvisar till dem som en tredje natur eller ett kön (tritiya-prakriti).

303. Två romerska officerare, Sergius och Bacchus, avrättas i Syrien för att predika kristendom. De erkänns senare som helgon och blir en förebild för föreningar av samma kön eller "vigda brödraskap" -ceremonier som utfördes i den kristna världen från åttonde till artonhundratalet.

313. Rom antar ediken i Milano, som avslutar all religiös förföljelse och återlämnar konfiskerad egendom till kyrkan.

324. Romarriket blir faktiskt en kristen stat med uppstigning av kejsar Konstantin I.

389. Rom antar sin första lag mot homosexuella medborgare under kristet ledarskap och tar bort deras rätt att göra eller dra nytta av testamenten.

370. Romarriket kriminaliserar sex mellan män med en föreskriven dödsstraff genom bränning.

Medeltiden: With the growth of Christianity and the advent of Islam, the criminalization of homosexuality and crossdressing spreads across Eurasia and into Africa. Although driven underground, the practice itself remains widespread and in most cases silently tolerated within the shadows of society. The Middle Eastern custom of castrating homosexual slaves and house servants becomes commonplace in the East Roman Empire (Byzantium) and is introduced into northern China and India. Oblivious to the outside world, American and South Sea natives maintain their traditional acceptance of homosexual behavior and crossdressing.

632 A.D. Shari’a Law is formulated during the seventh century and gradually established throughout the Islamic world. It punishes homosexuality by flagellation or death by stoning, burning, collapsing a rock wall upon, or throwing off from a high point.

642. The Visigothic Code is crafted in Spain and gradually established throughout Christian Europe. It orders castration or death by burning for anyone convicted of “sodomy.”

700. The custom of castrating homosexual slaves and house servants is introduced into northern China by Muslim merchants during the eighth century.

780. Korean Emperor Hyegong is executed fifteen years after his ascent to the throne when royal subordinates can no longer tolerate his effeminate behavior.

800. Traditional legends and practices of the Norse are put into writing, some of which include homosexual practices and crossdressing.

1000. The custom of castrating homosexual slaves and house servants is introduced into northern India by Muslims during the eleventh century. Temple construction flourishes on the Indian subcontinent and some are adorned with openly erotic images depicting homosexuality.

1100. Archbishop Theophylaktos argues in favor of eunuchs as an important and contributing social class of Byzantine society in his work, Defense of Eunuchs. Eunuchs are placed in charge of guarding the Prophet Mohammed’s tomb in Medina during the twelfth century or earlier.

1184. Roman Catholic Inquisitions begin in France using torture to extract confessions and punishing homosexuality by death. The Inquisitions spread across the globe and remain in effect for more than seven centuries.

1327. England’s King Edward II is grotesquely executed after refusing to end his “unnatural” relationship with Hugh Despenser, a son of the earl of Winchester.

1351. Slavery and male castration reach their peak in India under the Islamic rule of Firuz Shah Tughlaq of the Sultanate of Delhi.

1453. Ottoman Turks conquer the Byzantine Empire and attitudes toward homosexuality improve under the new Islamic emperor, Mehmet II.

1486. In Bengal, India, transgender dancers bless the newborn child Nimai (Sri Caitanya Mahaprabhu), an important incarnation of Radha and Krsna.

1492. On his quest to find a shorter route to India, Christopher Columbus discovers the New World.

The Early Modern Age: Christian Europe wages its greatest assault upon homosexuality to date while the practice remains silently tolerated in the Muslim world. Expeditions into sub-Saharan Africa, the New World and the South Seas reveal an astonishing acceptance of homosexuality and crossdressing among the indigenous people there. France becomes the first Christian nation to repeal its sodomy laws.

1519 A.D. In a report to King Carlos V of Spain, conquistador Hernando Cortez reports widespread homosexuality among the Veracruz natives of Mexico.

1528. Spanish conquistador Francisco Pizarro gives detailed reports of Incan priests and chieftains engaged in crossdressing rituals and sodomy.

1533. King Henry VIII of England establishes the Buggery Act, which replaces the penalty for homosexuality from castration or burning at the stake to public hanging.

1536-1821. Thirty homosexuals are burned at the stake in Portugal during the Portuguese Inquisition.

1570-1630. More than one hundred homosexuals are burned at the stake in the city of Zaragoza, Spain, during the Spanish Inquisition (1478-1834).

1591-1593. In one of the earliest accounts of homosexuality in Africa, a series of court records from Portugal’s Brazil colony describes sodomitic practices among the natives of Angola and Congo.

1599. Rome sanctions the castration of young boy singers known as castrati.

1625. Jesuit priest Joao dos Santos writes of a class of native Africans in Portuguese Angola, known as chibados, who dress like women, marry other men and “esteeme that unnaturale damnation an honor.”

1629. A baffled colonial American court orders intersex woman, Thomasine Hall, to dress partly as a man and partly as a woman.

1633. Christina Alexandra, widely believed to be intersex or lesbian, is crowned Queen of Sweden.

1636. Dutch officers Caron and Schouten write of the unabashed acceptance of sodomy they find among Japanese Buddhist priests and gentry.

1646. Jan Creoli becomes one of the first-known persons executed for sodomy in colonial America (Dutch-ruled New Amsterdam, now New York City). He is garroted (strangled to death with a cord) and his body “burned to ashes.”

1656-1663. Several hundred homosexuals are publicly garroted in San Lazaro, Mexico, during a well-publicized effort by Spain to purge that country of sodomy.

1660. Jan Quisthout van der Linde is convicted of sodomy with a servant in New Amsterdam, tied into a sack, thrown in a river and drowned. London’s scandalous periodical, The Wandering Whore, describes English “hermaphrodites” who are “given to much luxury…and to that abominable sin of sodomy.”

1669. Spanish writer and traveler Francisco Coreal reports of a class of “hermaphrodite” boys in Florida who dress up like women and engage in sodomy with the native men.

1682. Robert de La Salle claims the Louisiana Territory for France. Early French explorers in Quebec, Louisiana and the Great Lakes observe crossdressing homosexual natives and coin the term “berdache” to describe them.

1691. Dutchman Engelbert Kaempfer observes the popularity of crossdressing Kabuki dancers that also work as boy prostitutes throughout Japan.

1702. One of the last public burnings of homosexuals occurs in France during a well-publicized male prostitution scandal in Paris.

1730-1732. Seventy-five homosexuals are sentenced to death and garroted in the City Hall cellars of Holland during a harsh campaign to exterminate that country of sodomy “from top to bottom.”

1740. Frederick II the Great, one of the earliest known German homosexuals, is crowned King of Prussia. The Qing Dynasty enacts China’s first law against homosexuality but it is rarely enforced and the penalties are mild.

1770. Captain James Cook observes an acceptance of homosexuality among the Maori tribes of New Zealand. Similar observations are made by European explorers throughout the South Seas.

1771. Gustav III, widely believed to be homosexual, is crowned King of Sweden.

1778. Thomas Jefferson writes a law proposing castration instead of hanging for sodomy but the idea is rejected by the Virginia Legislature.

1791. A Cuban newspaper article criticizes the “effeminate sodomites” that apparently thrive in eighteenth-century Havana.

1791. France becomes the first Christian nation to decriminalize sodomy through a revision of its penal code during the French Revolution.

1796. New York state replaces hanging for sodomy with a maximum prison sentence of fourteen years.

The Nineteenth Century: France, Holland, Spain and Portugal repeal their sodomy laws along with those of their colonies while Great Britain, the United States, Canada and Australia manage only to reduce their penalties from death by hanging to long prison sentences. Britain’s harsh sodomy laws are implanted into all of its many important colonies around the world. The Islamic world maintains a mostly silent tolerance of homosexuality and the practice of male castration dissipates in unison with the global slave market. Germans usher in the world’s very first homosexual rights movement.

1801 A.D. New York state increases its prison sentence for sodomy to a mandatory life sentence.

1803. Austria decreases the punishment for sodomy to one year in prison.

1806. English traveler John Barrow describes the sodomy he finds among Hong Kong officials in his book, Travels in China.

1810. France’s Napoleonic Code is legally established, thus ratifying the country’s landmark repeal of all private sodomy laws. Several German states, including Bavaria and Hanover, adopt the code as well.

1811. The Kingdom of Holland repeals its sodomy laws while incorporated into France from 1810-1813. Spain and Portugal also repeal their sodomy laws during the early 1800s.

1820. Queen Mujaji I, a female monarch of Lesotho’s Lovedu tribe, keeps a large harem of wives and legitimizes the practice for other neighboring South African tribes.

1828. Australia records its first hanging for sodomy and the executions reach their peak in the 1830s. New York state reduces its sodomy penalty from a life sentence to a maximum of ten years in prison.

1830. Brazil repeals its sodomy laws, eight years after gaining independence from Portugal.

1834. The British Slavery Abolition Act ends slavery throughout most of the British Empire. The practice of male castration gradually disappears in tandem with the decline of world slavery during the nineteenth century.

1835. Russia establishes its first sodomy laws.

1836. In a well-publicized trial, Reverend William Yate, second in line to the bishop of Sydney, is prosecuted for engaging in sodomy with six Maori men in New Zealand.

1857. James Buchanan, widely believed to be homosexual, becomes the fifteenth president of the United States. Scottish explorer David Livingstone reports crossdressing shamans among the Ambo tribes of South-West Africa (Namibia).

1860. Great Britain revises its penal code, changing the penalty for sodomy from death by hanging to life imprisonment. The new code is established in British colonies all over world including India, Malaysia, Hong Kong, Canada, Australia, the Caribbean, etc. and has a long-lasting effect in those countries.

1861. German psychiatrists study homosexuality and begin to consider it innate. Karl Heinrich Ulrichs popularizes “Uranism” and the concept of a “third sex.”

1862. Mexico repeals its sodomy laws while under French rule from 1862-1867.

1864. Ludwig II, widely believed to be homosexual, becomes a popular albeit eccentric king of Bavaria. Australia replaces hangings for sodomy with long prison sentences and floggings. Sweden establishes sodomy laws prescribing up to two years in prison. British explorer Richard F. Burton locates the mysterious Amazon women of Dahomey (Benin, Africa) who identify as men, engage in warfare and “share passions between each other.”

1865. British-ruled Hong Kong enacts sodomy laws prescribing life sentences.

1869. The modern term “homosexuality” (homosexualitat) is first coined in a German pamphlet written by Karoly Maria Kertbeny.

1870. Anna Leonowens expresses shock at the crossdressing and “unnatural vice” among Siamese natives in her bestselling book, The English Governess at the Siamese Court. Italy outlaws the castration of young boy singers.

1871. King Wilhelm of Prussia creates a new German Empire and reestablishes sodomy as a crime (Paragraph 175).

1873. Japan briefly establishes sodomy laws from 1873 to 1881.

1883. The Kama Sutra is translated into English and published by Sri Richard Francis Burton. A German translation is published by Richard Schmidt in 1897.

1886. Native American two-spirit, We’wha, creates a sensation in Washington D.C. when introduced to President Grover Cleveland and dined at the White House. Two-spirit traditions are documented and occasionally photographed in nearly 150 North American tribes.

1889. Italy repeals its sodomy laws.

1890. South African Zulu chief, Nongoloza Mathebula, orders his bandit-warriors to abstain from women and take on boy-wives instead, a time-honored practice in the region.

1892. New York state eliminates its minimum requirement of five years in prison for sodomy.

1892-1921. Over two-hundred and fifty sodomy cases are tried in the British colony of Southern Rhodesia, with the most common defense being that sodomy has been a longstanding custom among the African natives.

1893. Famous Russian composer and known homosexual Pyotr Tchaikovsky dies unexpectedly at age 53.

1894. Canada replaces flogging as a penalty for homosexuality with prison terms of up to fifteen years.

1895. London’s most popular playwright, Oscar Wilde, is convicted of “gross indecency” (homosexual acts not amounting to buggery) and sentenced to two years of hard labor in a highly-publicized trial.

1897. Magnus Hirschfeld founds the very first modern homosexual movement, the Wissenschaftlich-Humanitare Komitee, in Germany.

1899. Hirschfeld publishes the first annual journal for homosexuals, Jahrbuch Fur Sexuelle Zwischenstufen, in Germany.

The Twentieth Century: The English-speaking world begins repealing its sodomy laws en masse and the modern gay rights movement is born in the United States. Islamic countries begin to modernize but fall back into anti-gay religious fundamentalism. Asian countries maintain a mostly silent tolerance of homosexuality while Western Europe begins offering equitable marriage rights for gay couples.

1901 A.D. Reputed German psychiatrist Richard von Krafft-Ebing concedes that homosexuality is inborn and not pathological, as he had earlier claimed.

1903. Celebrated British soldier, Sir Hector Archibald Macdonald, commits suicide when his homosexuality is uncovered while stationed in British Ceylon.

1908. The Inquisitions are officially ended by the Roman Catholic Church.

1912. The last vestige of China’s eunuch system ends with the collapse of the Qing Dynasty.

1917. Russia repeals its sodomy laws after the Bolshevik Revolution, citing their origin in Biblical teachings.

1918. The world’s first demonstration for homosexual rights takes place one day before Germany surrenders in the Great War. Hirschfeld speaks before a Berlin crowd of five thousand, calling for the repeal of Paragraph 175.

1921. California lowers its sodomy penalties from a maximum life sentence to a maximum of fifteen years in prison.

1926. Portugal reinstates its sodomy laws under the Salazar dictatorship.

1930. The world’s first modern sex change operation is performed on Danish painter Andreas Wegener, who travels to Germany for the procedure.

1932. Poland repeals its sodomy laws but homosexuals are soon persecuted under Nazi and later Soviet rule.

1933. Denmark repeals its sodomy laws. Joseph Stalin reinstates sodomy laws within the Soviet Union. In Germany and throughout much of Europe, homosexuals are viciously persecuted, imprisoned and killed by the Nazis up until the end of World War II.

1935. J. Edgar Hoover, founder of modern police investigation and widely believed to be homosexual, is appointed as the FBI’s first director.

1944. Sweden repeals its sodomy laws.

1945. Nazi concentration camps are liberated at the close of World War II. Approximately 15,000 homosexuals, marked with inverted pink triangles, are believed to have died in the camps.

1948. Kinsey’s Sexual Behavior in the Human Male (The Kinsey Report) is published, bringing the taboo subject of homosexuality up for debate in the United States.

1949. Strict sodomy laws are enacted in China after the communist takeover.

1950. New York becomes the first U.S. state to reduce sodomy from a felony to a misdemeanor. America’s first homosexual organization, The Mattachine Society, is founded in New York City. Homosexual marriages among the Zulu of South Africa peak during the 1950s, with weddings held monthly.

1951. Greece repeals its sodomy laws. California’s Supreme Court rules against the practice of suspending liquor licenses at bars serving homosexual clientele.

1952. Christine Jorgensen becomes America’s first modern transsexual after returning home from a sex-change operation in Denmark.

1955. America’s first lesbian organization, Daughters of Bilitis, is founded in San Francisco.

1956. Allen Ginsberg crosses censorship lines by publishing Howl, a book celebrating his homosexuality, and emerges victorious when challenged in court one year later. Thailand abolishes its British-inherited sodomy laws during an effort to purge Thai legal codes of obsolete edicts.

1962. Illinois becomes the first U.S. state to repeal its sodomy laws.

1963. Israel repeals its sodomy laws.

1964. Liv magazine dubs San Francisco the “Gay Capital of the U.S.”

1966. The commencement of China’s notorious Cultural Revolution includes a vicious and organized attack against homosexual people and art (1966-1976).

1967. England and Wales repeal their sodomy laws.

1969. In June, homosexual riots break out on Christopher Street at the Stonewall Inn in New York City as a response to routine police harassment, marking the beginning of the modern gay rights movement. Canada and West Germany repeal their sodomy laws.

1970. The world’s first Gay Pride parades occur in Chicago, New York and San Francisco to mark the first anniversary of the Stonewall Riots.

1971. British anthropologist Edward Evans-Pritchard documents the widespread tradition of homosexual marriage among the Zande tribes of Sudan. Austria repeals its sodomy laws. Minnesota invalidates the first known same-sex marriage in the U.S. between Jack Baker and Michael McConnell. The U.S. Supreme Court upholds the ruling a year later.

1972. Sweden enacts the world’s first law legalizing transsexual operations. A comprehensive study of female-female seagull pairing on Santa Barbara Island (California) creates a sensation as the first publicized observation of homosexuality in the animal kingdom. Norway repeals its sodomy laws.

1973. The American Psychiatric Association removes homosexuality from its list of mental and emotional disorders, followed two years later by the American Psychological Association.

1974. Chris Vogel and Rich North, a gay couple from Winnipeg, Canada, shock the world by becoming the first homosexual couple to publicly marry in a church and file a legal challenge to the country’s ban on same-sex marriage. A Manitoba judge declares their union invalid later that year.

1975. South Australia becomes the first Australian state to repeal its sodomy laws. California repeals its sodomy laws by a single vote.

1977. Harvey Milk becomes the United States’ first openly gay elected official. Florida bans homosexuals from adopting children.

1979. Cuba repeals its sodomy laws. Pakistan adds Shari’a law to existing penal codes and consequently the death penalty for sodomy. Iran similarly reverts to Shari’a law and the death penalty for sodomy after its 1979 revolution. Spain removes anti-homosexual laws imposed under the dictatorship of General Franco. Homosexuals riot in San Francisco after Dan White receives the lightest possible sentence for his murder of Harvey Milk and mayor George Moscone.

1980. New York sodomy laws are ruled unconstitutional by the state Supreme Court but not formally repealed until 2000. Colombia and Scotland repeal their sodomy laws.

1981. HIV/AIDS is diagnosed for the first time among American homosexual males.

1982. Wisconsin becomes the first U.S. state to outlaw discrimination against homosexuals. Portugal repeals the sodomy laws imposed under the Salazar dictatorship.

1984. The Unitarian Universalist Association becomes the first major Protestant church to approve religious blessings for gay unions. The U.S. Virgin Islands repeals its sodomy laws.

1985. France becomes the first country in the world to enact an anti-discrimination law protecting homosexuals.

1986. Equal rights and freedom from discrimination are guaranteed to homosexuals and transgenders under Canada’s new Charter of Rights and Freedoms. New Zealand repeals its sodomy laws.

1987. Rep. Barney Frank (D) becomes the first member of the U.S. Congress to come out publicly as homosexual.

1989. Denmark becomes the first country in the world to establish civil unions for gay couples.

1990. The World Health Organization removes homosexuality from its list of mental disorders.

1991. Hong Kong abolishes its sodomy laws.

1993. Minnesota becomes the first U.S. state to ban discrimination against transgenders. The Intersex Society of North America becomes the world’s first organization in support of rights for intersex people. Hawaii’s Supreme Court rules in favor of same-sex marriage and ignites America’s gay marriage debate. Russia and Ireland repeal their sodomy laws. Norway establishes civil unions for gay couples.

1994. Alain Danielou publishes The Complete Kama Sutra. Bermuda repeals its sodomy laws.

1995. Sweden establishes civil unions for gay couples.

1996. The South African Constitution specifically guarantees equal rights and protections on the basis of sexual orientation. Iceland establishes civil unions for gay couples. The U.S. Congress enacts a law forbidding the federal recognition of same-sex marriage or any similar union (The Defense of Marriage Act).

1997. China repeals its sodomy laws. Tasmania becomes the last Australian state to repeal its sodomy laws.

1998. South Africa repeals its sodomy laws. Chile becomes the last major Latin American country to repeal its sodomy laws. Alaska and Hawaii become the first U.S. states to effectively ban same-sex marriage by constitutional referendum. The Netherlands establishes civil unions for gay couples.

1999. France establishes civil unions for gay couples. California becomes the first U.S. state to extend limited domestic partnership benefits to gay couples. India’s very first Gay Pride march is held in Kolkata. Brazil becomes the first country to ban "conversion therapy" for gay minors.

The Twenty-first Century: LGBTI people continue their fight for full equality under the law, culminating in the quest for equal marriage rights. Modern gay movements begin to effect change in Latin America and parts of Asia while most African, Middle Eastern and East European countries are held back by anti-gay religious fundamentalism.

2000 A.D. Germany establishes civil unions for gay couples and Vermont, after great resistance, becomes the first U.S. state to do the same.

2001. The Netherlands becomes the first country in the world to legalize same-sex marriage. Bertrand Delanoe becomes the first openly gay mayor of a major world city (Paris). Nova Scotia becomes the first Canadian province to extend limited domestic partnership benefits to gay couples. The Cayman and British Virgin Islands repeal their sodomy laws. GALVA-108, the Gay and Lesbian Vaishnava Association, is established.

2002. Quebec becomes the first Canadian province to establish civil unions for gay couples.

2003. The United States repeals all remaining state sodomy laws by virtue of the Supreme Court. Belgium becomes the second country in the world to legalize same-sex marriage. Puerto Rico repeals its sodomy laws. Tasmania becomes the first Australian state to extend limited domestic partnership benefits to gay couples.

2004. Massachusetts becomes the first U.S. state to legalize same-sex marriage. New Zealand establishes civil unions for gay couples. San Francisco begins issuing marriage licenses to same-sex couples in California but is stopped one month later by court order.

2005. Spain becomes the third country in the world to legalize same-sex marriage. Canada becomes the fourth country in the world and the first in North America (and the New World) to legalize same-sex marriage. The United Kingdom establishes civil unions for gay couples. California extends full marriage benefits to registered domestic partners. Fiji’s sodomy laws are invalidated by its High Court.

2006. South Africa becomes the fifth country in the world and the first in Africa to legalize same-sex marriage.

2007. Nepal repeals its sodomy laws.

2008. Uruguay becomes the first Latin American country to establish civil unions for gay couples. In California, same-sex marriages resume in June by court order but are stopped after a constitutional referendum is passed five months later. A Florida court strikes down that state’s ban on gay adoptions. India holds its first official Gay Pride marches in six major cities.

2009. The High Court of Delhi strikes down much of Section 377, effectively decriminalizing sodomy in India. Norway and Sweden become the sixth and seventh countries in the world to legalize same-sex marriage. Johanna Siguroardottir becomes the first openly gay head of government (Iceland). Hungary establishes registered partnerships for gay couples.

2010. Argentina becomes the first Latin American country to legalize same-sex marriage. Portugal, Iceland, Washington D.C. and New Hampshire legalize same-sex marriage. Austria establishes registered partnership laws for gay couples.

2011. New York becomes the sixth U.S. state to legalize same-sex marriage. The United States lifts its ban on homosexuals serving in the military. Colombia bans discrimination on the basis of sexual orientation.

2012. Denmark and the U.S. states of Washington and Maine legalize same-sex marriage. Hawaii establishes civil unions for same-sex couples. The American Psychiatric Association removes transgender identity from its list of mental and emotional disorders. California becomes the first U.S. state to ban "conversion therapy" for gay minors.

2013. Brazil, Uruguay, New Zealand, France and the U.S. states of Maryland and Hawaii legalize same-sex marriage. The U.S. Supreme Court strikes down the Defense of Marriage Act (DOMA) and legalizes same-sex marriage in California. Russia enacts “gay propaganda” laws criminalizing public support for gay rights or identity. India’s Supreme Court upholds its colonial-era sodomy laws.

2014. The United Kingdom, Scotland and Finland legalize same-sex marriage. More than 25 additional U.S. states legalize same-sex marriage after DOMA is repealed. Mozambique, Northern Cyprus, Palau and Sao Tome & Principe decriminalize homosexuality. Eleven African nations tighten their sodomy laws.

2015. Same-sex marriage is legalized in the United States after its Supreme Court strikes down all same-sex marriage bans. Conservative U.S. states begin enacting “religious liberty” laws, allowing LGBTI discrimination based on religious views. Ireland legalizes same-sex marriage by referendum. Mexico’s Supreme Court of Justice allows state courts or legislatures to legalize same-sex marriage state-by-state.

2016. Nauru, Seychelles and Belize repeal their sodomy laws. Colombia and Greenland legalize same-sex marriage. The United States allows transgenders to serve in the military. Conservative U.S. states begin enacting “bathroom bills” to prevent transgenders from using public restrooms matching their gender identity. Chad criminalizes homosexuality.

2017. Germany, Bermuda, Malta and Australia legalize same-sex marriage.

2018. India's Supreme Court reads down Section 377, effectively legalizing homosexuality. San Marino establishes civil unions for same-sex couples. Trinidad and Tobago's High Court overturns its colonial-era sodomy laws.

2019. Angola legalizes homosexuality and bans discrimination on the basis of sexual orientation in its new penal code. Taiwan becomes the first Asian country to legalize same-sex marriage. The World Health Organization removes transgender identity from its list of mental disorders. Botswana's High Court overturns its colonial-era sodomy laws. Gabon criminalizes homosexuality but repeals the law one year later. Brunei tightens its sodomy laws to punish homosexuality with death by stoning. Northern Ireland legalizes same-sex marriage.

2020. Costa Rica legalizes same-sex marriage by court order. U.S. Supreme Court bans gay and transgender employment discrimination on the basis of sex (Title VII of the 1964 Civil Rights Act). Russia bans same-sex marriage in its constitution. Sudan abolishes flogging and death penalty as punishments for homosexuality. Conservative U.S. states begin enacting laws to ban transgender girls and women from school sports.

(Tritiya-Prakriti: People of the Third Sex, Abridged Edition, pp. 125-139)


When Homosexuality Stopped Being a Mental Disorder

THE BASICS

[Article revised on 7 March 2020.]

In the 1950s and 1960s, some therapists employed aversion therapy of the kind featured in A Clockwork Orange to "cure" male homosexuality. This typically involved showing patients pictures of naked men while giving them electric shocks or drugs to make them vomit, and, once they could no longer bear it, showing them pictures of naked women or sending them out on a "date" with a young nurse. Needless to say, these cruel and degrading methods proved entirely ineffective.

First published in 1968, DSM-II (the second edition of the American classiifcation of mental disorders) listed homosexuality as a mental disorder. In this, the DSM followed in a long tradition in medicine and psychiatry, which in the 19th century appropriated homosexuality from the Church and, in an élan of enlightenment, promoted it from sin to mental disorder.

In 1973, the American Psychiatric Association (APA) asked all members attending its convention to vote on whether they believed homosexuality to be a mental disorder. 5,854 psychiatrists voted to remove homosexuality from the DSM, and 3,810 to retain it.

The APA then compromised, removing homosexuality from the DSM but replacing it, in effect, with "sexual orientation disturbance" for people "in conflict with" their sexual orientation. Not until 1987 did homosexuality completely fall out of the DSM.

Meanwhile, the World Health Organization (WHO) only removed homosexuality from its ICD classification with the publication of ICD-10 in 1992, although ICD-10 still carries the construct of "ego-dystonic sexual orientation". In this condition, the person is not in doubt about his or her sexual preference, but "wishes it were different because of associated psychological and behavioural disorders".

The evolution of the status of homosexuality in the classifications of mental disorders highlights that concepts of mental disorder can be rapidly evolving social constructs that change as society changes. Today, the standard of psychotherapy in the U.S. and Europe is gay affirmative psychotherapy, which encourages gay people to accept their sexual orientation.

Neel Burton is author of The Meaning of Madness and other books.


Gay Conversion Therapy's Disturbing 19th-Century Origins

In 1899, a German psychiatrist electrified the audience at a conference on hypnosis with a bold claim: He had turned a gay man straight.

All it took was 45 hypnosis sessions and a few trips to a brothel, Albert von Schrenck-Notzing਋ragged. Through hypnosis, he claimed, he had manipulated the man’s sexual impulses, diverting them from his interest in men to a lasting desire for women.

He didn’t know it, but he had just kicked off a phenomenon that would later be known as 𠇌onversion therapy”𠅊 set of pseudoscientific techniques designed to quash LGBTQ people’s sexuality and make them conform to society’s expectations of how they should behave. Though it’s dismissed by the medical establishment today, conversion therapy was widely practiced throughout the 20th century, leaving shame, pain and self-hatred in its wake.

Homosexuality, especially same-sex relationships between men, was considered deviant, sinful and even criminal for centuries. In the late 19th century, psychiatrists and doctors began to address homosexuality, too. They labeled same-sex desire in medical terms𠅊nd started looking for ways to reverse it.

German doctor Eugen Steinach. (Credit: Imagno/Getty Images)

There were plenty of theories as to why people were homosexual. For Eugen Steinach, a pioneering Austrian endocrinologist, homosexuality was rooted in a man’s testicles. This theory led to testicle transplantation਎xperiments in the 1920s during which gay men were castrated, then given “heterosexual” testicles.”

Others theorized that homosexuality was a psychological disorder instead. Sigmund Freud hypothesized that humans are born innately bisexual and that homosexual people become gay because of their conditioning. But though Freud emphasized that homosexuality wasn’t a disease, per se, some of his colleagues didn’t agree. They began to use new psychiatric interventions in an attempt to 𠇌ure” gay people.

Some LGBTQ people were given electroconvulsive therapy, but others were subjected to even more extreme techniques like lobotomies. Other “treatments” included shocks administered through electrodes that were implanted directly into the brain. Robert Galbraith Heath, a psychiatrist in New Orleans who pioneered the technique, used this form of brain stimulation, along with hired prostitutes and heterosexual pornography, to 𠇌hange” the sexual orientation of gay men. But though Heath contended he was able to actually turn gay men straight, his work has since been challenged and criticized for its methodology.

An offshoot of these techniques was 𠇊version therapy,” which was founded on the premise that if LGBTQ people became disgusted by homosexuality, they would no longer experience same-sex desire. Under medical supervision, people were given chemicals that made them vomit when they, for example, looked at photos of their lovers. Others were given electrical shocks—sometimes to their genitals—while they looked at gay pornography or cross-dressed.


Titta på videon: Homosexuella (Februari 2023).

Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos