Ny

Vad startade den amerikanska revolutionen?

Vad startade den amerikanska revolutionen?We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Natten till den 5 mars 1770 var gatorna i Boston, Massachusetts belagda med snö och spänningen var tjock mellan arga kolonister och de brittiska soldaterna som ockuperade deras stad. När brittiske privaten Hugh White stod vakt nära Custom House på King Street runt 8 -tiden, blev han kontaktad av en liten grupp frustrerade unga manliga kolonister.

Rapporterna varierar om exakt vad som hände sedan, men förolämpningar och hån utbyttes och en fysisk konfrontation uppstod. Kyrkklockor ringde och upprörda kolonister översvämmade gatorna.

Sedan pälsade någon Vit med en snöboll.

Fler snöbollar, is och ostronskal följde snart. När våldet och hoten eskalerade efterlyste White back-up. Var snöbollen det egentliga "skottet hört runt om i världen" som startade den amerikanska revolutionen?

Kolonister tröttnade på beskattning utan representation

Massor hade kommit tidigare för att driva denna skärpning bortom varje oskyldig snöbollskamp. Amerikaner som bor i tretton kolonier hade blivit alltmer missnöjd med brittiskt styre under 1760 -talet. Från 1763 till 1767, Brittiska parlamentet antagit en rad lagar som sockerlagen, Frimärkeslag och den Townshend Act som införde skatter och handelsrestriktioner på vardagsvaror i de amerikanska kolonierna. De antog också valutalagen, som hindrade kolonierna från att tjäna nya papperspengar och höll dem beroende av brittisk valuta.

Kolonisterna var rasande, särskilt eftersom de inte hade någon vald representation i parlamentet. Under de närmaste åren har ledare som t.ex. Benjamin Franklin, Patrick Henry, George Washington och Samuel Adams talade emot Storbritanniens allt hårdare grepp om deras dagliga liv. Storbritannien upphävde så småningom frimärkeslagen, men utfärdade sedan deklarationslagen som gav dem fullständig makt över lagstiftningen i kolonierna.

Scenen var inställd för revolution. Den 5 mars 1770 kliade arga kolonister i Boston att konfrontera de brittiska soldaterna som ockuperade deras stad (och var kvar i sina värdshus, hus och företag). De hade utstått år av brittiskt styre och hade blivit alltmer upproriska.

En snöbollskamp som snabbt eskalerade

När privatpersonen Hugh White kastades den snöiga natten i Boston, kom hjälp i form av kapten Thomas Preston och flera av hans män. Vid den här tiden hade några av kolonisternas valvapen förändrats från snöbollar till klubbor och pinnar. Enligt Prestons skriftliga berättelse om händelsen slogs en soldat i huvudet med en pinne och avfyrade sin pistol.

När fler snöbollar och andra projektiler flög och klubbor användes, sköt andra rödrockar mot mobben och dödade fem kolonister och skadade ytterligare sex. "När de första skotten avlossades mot massakern betraktade brittiska stamgäster och Bostonianer varandra med misstänksamhet och förakt", säger Tony E. Carlson, docent vid School of Advanced Military Studies.

Boston Massacre leder till Open Revolt

Revolutioner involverar inte bara vapen, arméer och miliser. De bekämpas också med ord, protester, bojkotter och ja, till och med snöbollar. Det kan hävdas att amerikanska kolonister inledde en revolution mot Storbritannien långt innan snöbollar flög vid Boston -massakern.

Enligt Carlson, "Det kan vara en sträcka att hävda att en snöboll startade den amerikanska revolutionen, men det råder liten tvekan om att kronan behandlade Massachusetts som ett epicentrum för revolutionär känsla efter koloniala ilskens utbrott.

"Seglarnas intryck på brittiska fartyg, konkurrens om begränsade jobb och verkställighet av tullar drev på det onda blodet som i slutändan ledde till förlust av liv på King Street och katapulterade Massachusetts mot ett öppet uppror."

De Boston -massakern eskalerade befintliga anti-Storbritanniens känslor och gjorde kolonisterna mer beslutsamma än någonsin att kämpa för självständighet.


En introduktion till det amerikanska revolutionskriget

Den amerikanska revolutionen utkämpades mellan 1775 och 1783 och var ett resultat av ökande kolonial olycka med brittiskt styre. Under den amerikanska revolutionen hindrades amerikanska styrkor ständigt av brist på resurser men lyckades vinna kritiska segrar som ledde till en allians med Frankrike. När andra europeiska länder gick med i kampen blev konflikten alltmer global till sin natur och tvingade britterna att avleda resurser från Nordamerika. Efter den amerikanska segern vid Yorktown slutade striderna effektivt och kriget avslutades med Parisfördraget 1783. Enligt fördraget erkände Storbritannien amerikansk oberoende samt fastställda gränser och andra rättigheter.


Fakta om amerikanska revolutionen

"Surrender of Lord Cornwallis" Oljemålning av John Trumbull, 1820

Revolutionskriget var ett krig som inte liknade något annat - ett av idéer och ideal, som formade ”mänskliga händelser”. Med 165 huvudsakliga engagemang från 1775-1783 var revolutionskriget katalysatorn för amerikansk självständighet.

Denna artikel ger information om den amerikanska revolutionen, även känd som det amerikanska självständighetskriget eller revolutionskriget, inklusive vanliga frågor.

När började den amerikanska revolutionen?

Även om det föregicks av år av oroligheter och periodiskt våld, började revolutionskriget på allvar den 19 april 1775 med striderna Lexington och Concord. Konflikten varade totalt sju år, med den stora amerikanska segern i Yorktown, Virginia 1781, som markerade slutet på fientligheterna, även om vissa strider ägde rum under hösten 1783.

När tog den amerikanska revolutionen slut?

Parisfördraget undertecknades två år senare, den 3 september 1783, av representanter för kung George III inklusive David Hartley och Richard Oswald och USA inklusive Benjamin Franklin, John Adams och John Jay, som officiellt avslutade konflikten. Fördraget ratificerades av den amerikanska förbundskongressen den 14 januari 1784.

Vad var orsakerna till revolutionen?

Genom att hjälpa de amerikanska kolonisterna under det franska och indiska kriget, samlade den brittiska regeringen en enorm skuld tack vare kostnaden för att höja, leverera och finansiera en armé på främmande mark. Förväntat att amerikanerna skulle ta på sig en del av den ekonomiska bördan, tog parlamentet ut flera skatteåtgärder för att mildra slaget.

Sugar Act (1764), Stamp Act (1765) och Townshend Acts (1767) var bara några av de impopulära lagstiftningarna som lagts på de amerikanska kolonierna i syfte att samla in pengar för att betala det franska och indiska krigets skuld.

År med oroligheter och oenighet följde. Amerikanerna hävdade att parlamentet kunde göra lagar, men insisterade på att endast deras förtroendevalda kunde beskatta dem. Engelsmännen ansåg att parlamentet hade högsta auktoritet över kolonierna.

Amerikanerna bildade korrespondenskommittéer och senare en kontinentalkongress för att hitta lösningar, men kunde inte hitta en gemensam grund med engelsmännen. När strider utbröt 1775 bestämde amerikanska revolutionärer att separation var det enda sättet att få frihet och rättvisa.

Självständighetsförklaringen undertecknades den 4 juli 1776 och formellt upplöste koloniernas förhållande till sitt moderland och störtade kontinenten i krig.

Kolonisterna som bodde i de brittiska nordamerikanska kolonierna som gjorde uppror mot kronans auktoritet var kända som patrioter, revolutionärer, kontinenter, kolonialer, rebeller, Yankees eller Whigs.

De som bodde i kolonierna och förblev trogna mot kronan var kända som lojalister, Royalister, King's Men eller Tories

Vad kallades brittiska soldater?

Brittisk myndighet och soldater förvärvade också flera moniker under krigets lopp och kallades synonymt med britterna, kronan, Storbritannien, hummerryggar och stamgäster.

Vad var befolkningen på de båda sidorna?

Storbritannien hade 8 miljoner invånare 1775, och de 13 kolonierna cirka 2,5 miljoner (varav en halv miljon var slavar).

De största städerna i kolonierna var Philadelphia, Pa, (43 000), New York, NY (25 000), Boston, MA (16 000), Charleston, SC (12 000) och Newport, R.I. (11 000)

De fyra största amerikanska kolonierna var Virginia (447 016), Pennsylvania (240 057), Massachusetts (235 308) och Maryland (202 599).

Var utkämpades striderna?

Merparten av kriget utkämpades i New York, New Jersey och South Carolina, med mer än 200 separata skärmstrider och strider som inträffade i var och en av dessa tre kolonier. Emellertid utkämpades engagemang i var och en av de ursprungliga tretton kolonierna, med ytterligare militära åtgärder som ägde rum i de moderna delstaterna Tennessee, Arkansas, Indiana, Illinois, Kentucky, Alabama och Florida.

Hur mycket territorium kontrollerade britterna under kriget?

Även om det är svårt att kvantifiera med siffror och areal, kan det inte röra sig tveksamt om att de brittiska styrkorna ockuperade geografiskt och geopolitiskt viktiga områden under krigets gång. De höll flera viktiga kanadensiska fort och städer i Nova Scotia, Ontario, New Brunswick kvar i kontrollen över dessa områden även efter den amerikanska revolutionen.

Britterna kontrollerade också många viktiga städer inom de amerikanska kolonierna, med New York som sin viktigaste bas för verksamheten under krigets varaktighet. De innehade också tillfälligt städerna Boston och Philadelphia och höll Savannah och Charleston fram till 1782.

Medan britterna hade flera viktiga stadscentrum, är det viktigt att förstå att 90% av kolonialbefolkningen bodde på landsbygden utanför brittisk kontroll och inflytande. Så i huvudsak kunde britterna bara behålla makten i områden med en stark militär närvaro, det vill säga kolonialstäderna.

Vilka är de viktigaste striderna i revolutionskriget?

Vilka var de största striderna?

John Trumballs berömda målning "The Surrender of General Burgoyne" i Saratoga ligger vid U.S. Capitol.

I antal: 40 000 soldater kämpade i slaget vid Long Island, vilket gör det till det största slaget. 30 000 män stred i Brandywine, Pa., Och 27 000 deltog i Yorktown, Va.

När det gäller skador förlorade amerikanerna på Long Island 2 200 män, britterna och hessianerna cirka 350. Brandywine producerade 1500 amerikanska och 587 brittiska och hessiska offer.

Vissa engagemang involverade ett stort antal fångar, till exempel Yorktown, där britterna kapitulerade över 8 000 soldater. I Charleston, S.C., erövrade britterna 5 000 kontinenter, men fick på samma sätt ett stort bakslag när 6 200 brittiska soldater under general John Burgoyne kapitulerade i Saratoga, NY

Andra strider hade de högsta andelen män förlorade. I Cowpens, S.C. och närliggande Kings Mountain, SC, förlorade britterna ungefär 90 procent av sina arméer. I båda dessa strider var de flesta förlusterna fångar.

Kontinentalarméns förkrossande nederlag i slaget vid Camden, SC utmärker sig som krigets mest kostsamma strid. Cirka 1 050 kontinentala trupper dödades och skadades, medan britterna led 314 offer.

Fanns det några belägringar i kriget?

Ja, det fanns faktiskt många belägringar av städer, städer och fort under krigets gång. Listan nedan representerar ett urval av de stora belägringarna.

Amerikansk aggressor:
Vincennes (In.), Ninety Six (S.C.), Yorktown (Va.), Boston (Ma.) Och Quebec (Kanada)

Brittisk aggressor:
Savannah (Ga.), Newport (R.I.)

Fanns det några strider utomlands?

Det var kanske överraskande en betydande mängd strider som inträffade långt från den nordamerikanska jorden. Den 3 mars 1776 erövrade Continental Navy New Providence Island, på Bahamas. Amerikanska krigsfartyg och privatpersoner slog också till mot brittiska köpmän och krigsfartyg i hela Atlanten och kämpade till och med marina strider runt de brittiska öarna.

Tack vare den militära allians som bildades med Frankrike 1778 och som senare förenades av både Spanien och Förenade Nederländerna utkämpades dessutom land- och sjöstrider mot Storbritannien i Karibien, Europa och så långt bort som Indien. Inledningen av denna globala konflikt var avgörande för kolonisterna i Nordamerika. Britterna tvingades avleda viktiga resurser och arbetskraft från kolonierna, vilket gav kontinentala armén en kampchans mot dem i deras självständighetskrig.

Bilder och biografier om överlevande revolutionära krigsveteraner sammanställdes för en bok från 1864 av pastor E.B. Hillard. Library of Congress

Hur många soldater tjänstgjorde i kriget?

Under krigets tjänst tjänade cirka 231 000 män i den kontinentala armén, dock aldrig mer än 48 000 vid en tidpunkt och aldrig mer än 13 000 på någon plats. Summan av de koloniala miliserna utgjorde uppåt 145 000 män. Frankrike skickade också en betydande styrka till Nordamerika från och med 1779, med mer än 12 000 soldater och en betydande flotta som gick med i koloniala amerikaner i slutet av krig.

Som högst hade den brittiska armén över 22 000 män till sitt förfogande i Nordamerika för att bekämpa upproret. Ytterligare 25 000 lojalister, trogna Storbritannien, deltog också i konflikten. Nästan 30 000 tyska hjälpar, eller hessianer, hyrdes ut av tyska furstar och tjänstgjorde tillsammans med britterna under krigets varaktighet.

Hur många dödades eller skadades?

Under hela kriget dödades uppskattningsvis 6 800 amerikaner i aktion, 6 100 skadades och uppåt 20 000 togs till fånga. Historiker tror att minst ytterligare 17 000 dödsfall var ett resultat av sjukdom, inklusive cirka 8 000–12 000 som dog medan krigsfångar.

Otillförlitliga kejserliga uppgifter placerar de totala offren för brittiska stamgäster som slåss i revolutionskriget runt 24 000 män. Detta totala antal inkluderar dödsfall och skador på slagfältet, dödsfall från sjukdomar, män som tagits till fånga och de som förblev försvunna.

Ungefär 1 200 hessiska soldater dödades, 6 354 dog av sjukdom och ytterligare 5 500 övergav sig och bosatte sig i Amerika efteråt.

Typer av gamla infanteriuniformer från den brittiska armén, publicerade 1916. Wikimedia Commons

Vilka andra nationaliteter var inblandade?

Den amerikanska revolutionen var en verkligt global konflikt, med strider som utkämpades i Nordamerika, Karibien och Europa. Britterna fick hjälp av både lojala indianstammar och hessiska trupper från olika tyska furstendömen. De amerikanska patrioterna fick hjälp av en ännu större koalition av europeiska makter som inkluderade Frankrike, Spanien, Förenade Nederländerna och officerare från olika europeiska nationer. Av särskild uppmärksamhet var bidrag från män som Marquis de Lafayette, Baron von Steuben, Casimir Pulaski, Rochambeau och Tadeusz Kościuszko.

Eftersom det var billigare att anställa hjälpsoldater än att samla sina egna anställde den brittiska regeringen professionella tyska trupper kallade Hessians. Uthyrda för service av sina furstar eller adelsmän seglade mer än 30 000 hessiska soldater till Nordamerika och kämpade på britternas sida. Även om de bar sina traditionella uniformer, flög sina egna flaggor och behöll sina officerare, befallde brittiska generaler slutligen de enskilda hessiska enheterna. Johan Rall och Wilhelm von Knyphausen

Vilken roll spelade afroamerikaner och indianer?

Tidigt i kriget erbjöd sig många fria svarta som frivilliga för service hos den kontinentala armén, men fick avslag. Amerikanerna hade många års rädsla för slavuppror. Senare i kriget, när frivilliga värvningar var låga, erbjöd olika stater frihet till slavar som kämpade. Omkring 7000 afroamerikaner tjänstgjorde på kontinental sida.

Från början uppvaktade britterna slavar genom att erbjuda dem frihet, även om det aldrig var en officiell regeringspolitik, utan snarare gjord av lokala befälhavare på egen hand. Omkring 20 000 afroamerikaner tjänstgjorde tillsammans med britterna, eftersom de visste att deras status inte kan förändras om amerikanerna vann.

År 1763 utfärdade britterna en kungörelse som förbjöd amerikanska kolonister att flytta västerut till indianska länder. Av denna anledning, tillsammans med flera andra ekonomiska och politiska faktorer, stod många infödda amerikaner, däribland fyra av de sex stammarna i det mäktiga Iroquois -förbundet, tillsammans med britterna vid krigsutbrottet. Joseph Brant, vars Mohawk -namn var Thayendanegea, tjänstgjorde tillsammans med brittiska soldater tillsammans med trupper han ledde. Men några flera stammar ställde sig på kolonialernas sida, inklusive de två återstående stammarna i Iroquois Confederacy, Oneidas och Tuscaroras. På platser som i delstaten New York, västra Pennsylvania och Carolina -gränsen var krigföring särskilt brutalt och involverade många indiska grupper.

Många indianstammars öde efter den amerikanska revolutionen var tragiskt. Medlemmar av Iroquois Confederacy, tillsammans med många andra indianer, härjades av konflikten, försvagades avsevärt på grund av stridigheter, sjukdomar och lämnades helt utanför Parisfördraget som undertecknades 1783. Fördrag som ingicks med britterna före kriget ignorerades av amerikanerna och år av blodig konflikt och expansion förstörde nästan öststammarna.

Hur organiserades arméerna?

Infanteriregementet var den enskilt mest utmärkande enheten under revolutionskriget. Medan brigader och divisioner användes för att gruppera enheter till en större sammanhängande armé, var regementen långt ifrån den främsta stridskraften i revolutionskriget.

Under 1700-talet hade britterna en av de mest disciplinerade och vältränade arméerna i hela världen. Ett brittiskt regemente av linjen bestod av exakt 811 man vid tidpunkten för enhetens bildande. Den leddes av en överste och var bemannad av 40 juniorofficerare, 72 underofficerare, 24 trummisar, 2 femmare och fältade av 672 meniga.

Varje regemente var uppdelat i 10 kompanier, varav åtta var vanliga "center" kompanier, medan de återstående två var "flank" kompanier: grenadier och lätt infanteri. De lätta infanteri- och grenadierförbanden placerades nästan alltid vid ett regements flanker under strid och skulle ofta fungera oberoende under striden.

Washington organiserade sin 27 000 manarmé baserad på brittisk doktrin och prejudikat, därför var hans armé uppdelad i 6 stridsbrigader bestående av cirka 2400 man. Varje brigad bestod av cirka 5 eller 6 regementen, med varje regemente i genomsnitt cirka 470 man som var lämpliga för tjänst.

Ett regemente delades upp ytterligare i 1 eller 2 bataljoner som sedan delades in i kompanier. Företagen bestod av 40 meniga, 3 korporaler, 1 fänrik (2: a löjtnant), 1 löjtnant och en kapten.

Det bör noteras att för både den brittiska och den kontinentala armén kan storleken på en brigad, division och armé variera kraftigt vid varje given tidpunkt beroende på förluster, avdelningar etc.

Under större delen av tre århundraden personifierades den brittiska armén med sina ljusröda uniformer och blekta vita byxor. Även om specifika enheter hade alternativa trimfärger som sträcker sig från grönt, gult, svart och vitt, var de allra flesta infanterister klädda i de röda kapporna, vita byxorna, dambyxorna och den svarta tricorn- eller pälshatten. Grenadier och lätta infanterienheter bar modifierade versioner av den brittiska standarduniformen, medan kavalleriet vanligtvis hade gröna rockar.

De amerikanska patrioterna, oavsett om de tjänstgjorde i den vanliga armén eller med koloniala miliser, bar en virtuell hodgepodge av uniformer före standardiseringen. Början av kriget med bruna uniformer, George Washington bosatte sig sedan på marinblå jackor tillsammans med vita byxor och tricornhattar för sin armé. Dessutom hade regementen från olika regioner uniformer med antingen blått, vitt, rött eller bufft ansikte och trim.

Soldater i uniform av Jean Baptiste Antoine de Verger, 1781-1784 Wikimedia Commons

Vad var en soldats ransoner?

Under normala omständigheter skulle kontinentala soldater få följande dagliga ransoner:

 • 1 ½ kilo mjöl eller bröd
 • 1 pund nötkött eller fisk ELLER ¾ pund fläsk
 • 1 gill whisky
 • Britterna skulle också få en liknande daglig dos under normala omständigheter:
 • 1 ½ pund mjöl eller bröd
 • 1 pund nötkött eller ett halvt kilo fläsk
 • ¼ halvliter konserverade ärtor eller 1 uns ris
 • 1 uns smör
 • 1 ½ gil rom

Ransonerna kan vara mycket oregelbundna när det gäller deras storlek och sammansättning för båda arméerna och beror ofta på väder, vägförhållanden och säsong.

Vilken taktik definierade strid i revolutionskriget?

Under normala omständigheter innebar strider från 1700 -talet att två arméer marscherade mot varandra, axel mot axel, och vanligtvis i led på cirka tre man djupt. När de motsatta sidorna var inom räckhåll gavs order om att stoppa, presentera vapen, skjuta och sedan ladda om.

Efter flera volleyer fick ena sidan övertaget, och de skulle börja stänga avståndet med fienden, bajonetter sänkta. Detta kulminerade vanligtvis i en full laddning på nära håll sablar, bajonetter och gevärskott användes för att sopa fienden från fältet och hävda seger.

Även om den taktik som användes under revolutionskriget kan tyckas ganska arkaisk idag, krävde otillförlitligheten hos de slätborrade musketterna, vanligtvis bara exakta till cirka 50 yards eller så, nära räckvidd och närhet till fienden. Som ett resultat var disciplin och chock kännetecknen för denna kampstil, med koncentrerad eld och bajonettladdningar som avgjorde resultatet av en strid.

Var Valley Forge en vändpunkt?

Trots att den var innesluten i myt var Valley Forge verkligen en slags vändpunkt för kontinentala armén under Washington. Även om vintern 1777-78 vid Valley Forge inte var på nära håll lika allvarlig som de soldater som genomgick i Morristown, NJ 1780, led Valley Forge-männen ändå hårda förhållanden och periodisk matbrist. Trots sin smärta förvandlades männen på Valley Forge från en trasig grupp av odisciplinerade och i stort sett ineffektiva soldater till en utbildad och ordnad armé som kunde vinna segrar över britterna.

Den snabba förbättringen i Valley Forge kan till stor del tillskrivas den preussiska officer som blev amerikansk patriot, Baron von Steuben. Steubens insatser förbättrade inte bara träningen utan standardiserade borrhandboken som amerikanska trupper använde och gav dem en känsla av stolthet och ära. Till våren hade förtroendet och moralen förbättrats dramatiskt och Washington ledde en överlägsen armé från Valley Forge redo att möta britterna på nytt.

Vilken roll spelade flottorna?

När revolutionen startade hade Royal Navy 270 fartyg till sitt förfogande. Det antalet ökade till 478 vid konfliktens slut. Royal Navy gav britterna den enorma fördelen att kunna flytta och förse trupper efter behag nästan var som helst i Nordamerika och världen.

Kontinentala marinen började smått 1775 med bara en handfull fartyg som patrullerade vattnet i den nordamerikanska strandlinjen. Men tack vare fartyg som lånats ut från Frankrike och nya fartyg som byggts i kolonierna nådde kontinentala marinen en topp i 1777 med 31 fartyg till sitt namn. Även om kontinentala flottan knappast kunde besegra den mäktiga brittiska flottan direkt, avbröt de brittisk handel på öppet hav, vann segrar mot överlägsna fartyg och gjorde till och med framgångsrika räder runt de brittiska öarna. Män som John Paul Jones hjälpte till att forma den amerikanska flottan.

Som komplement till kontinentala flottan var en flotta av privatägda och opererade fartyg som befälhavs av män som kallas "Privateers". Privatpersoner hade kontrakt som vidarebefordrades av kontinentalkongressen och instruerades att utlösa förödelse på brittiska krigsfartyg och sjöfart var de än kunde. Privatpersoner var de mest framgångsrika amerikanska krigsfartygen i kriget och fångade mer än 300 brittiska fartyg.

Vilken artilleri användes?

Vanliga typer av fältartilleri var 3, 6 och 18-punders kanoner, uppkallade efter vikten av skott som kanonerna avlossade. Större kanoner och murbruk-som lobbade projektiler av stor kaliber i höga bågar på sina mål-användes ofta i belägringar med tanke på deras destruktiva förmåga. Howitzers, med kortare fat och större kalibrar jämfört med kanoner, användes också av båda sidor.

Medan både de brittiska och de amerikanska styrkorna utövade en uppsjö av kanoner, haubitser och murbruk, spelade de i stor utsträckning en stödjande roll på slagfältet och bar sällan samma mängd destruktiv kraft som artilleriet under inbördeskrigstiden.

Vilken roll spelade kavalleriet?

Användningen av kavalleri varierade efter region, men i det stora hela var kavallerikrafterna små och användes för att spana, slå och köra razzior eller för att stödja enheter i strid. Kavallerister bär en rad vapen, inklusive flera pistoler, en sabel och en karbinmuskett. Unika för kavalleriet, troopers bar ofta läderhjälmar och modifierade uniformer som bidrar till monterad krigföring.

Båda sidor använde också legioner, som bestod av infanteri och kavalleri kombinerade till en enda enhet. Legioner kunde röra sig snabbt och var ganska mångsidiga. Exempel inkluderar amerikanska Henry "Light Horse Harry" Lee's Legion och "Tarleton's Raiders" under kommando av den brittiska överstelöjtnanten Banastre Tarleton.

Spioner användes flitigt av båda sidor under krigets gång. Män och kvinnor riskerade sina liv för att samla intelligens och skicka information. Nathan Hale, fångad och hängd av britterna, är en av de mest kända amerikanska spionerna. Den brittiske officer John Andre arbetade med Benedict Arnold och fångades av amerikanerna och hängdes. James Armistead Lafayette är den mest kända afroamerikanska slaven som spelar rollen som en flyktig slav för att få tillgång till general Cornwallis huvudkontor. Som ett resultat uppnådde Armistead vad få spioner kunde: direkt åtkomst till mitten av det brittiska krigsdepartementet. Många kvinnor arbetade som spioner och använde sin rörelsefrihet för att samla information och passera genom linjerna. De inkluderar Ann Bates från Philadelphia och Emily Geiger från South Carolina och Lydia Barrington Darragh.

Vi rekommenderar följande böcker som ett bra ställe att komma igång:

Vad är bevarandestatusen för revolutionära krigets slagfält och platser?

Medan några av de större stridsplatserna och lägerplatserna bevaras som antingen nationalparker eller statsparker, är det inte förvånande eller bara delvis bevarat. Det finns fortfarande en stor potential att spara viktiga områden på många engagemangsplatser.

Lär dig hur du vidtar åtgärder för att rädda revolutionära krigsfält och sätt att engagera dig.


I Nordamerika ägde revolutionära krigsslag och skärmar rum i alla 13 brittiska kolonier:

Provinsen New Hampshire
Provinsen Massachusetts Bay
Koloni av Rhode Island och Providence Plantations
Connecticut koloni
Provinsen New York
Provinsen New Jersey
Provinsen Pennsylvania
Delaware Colony
Provinsen Maryland
Colony and Dominion of Virginia
Provinsen North Carolina
Provinsen South Carolina
Provinsen Georgia

Revolutionskriget började i Massachusetts men majoriteten av striderna utkämpades i New York, New Jersey och South Carolina, med mer än 300 militära engagemang som bara inträffade i dessa tre kolonier.

Revolutionskriget spred sig också till andra länder och territorier över hela världen, där det var känt som det anglo-franska kriget och det fjärde anglo-holländska kriget.

Det engelsk-franska kriget inträffade på följande platser:
Kanada
Västindien
Östindien
Gibraltarsundet
Balearerna

Det fjärde anglo-holländska kriget inträffade på följande platser:
Indien
Ceylon
Sumatra
Karibien
Nederländska Kapkolonin


Innehåll

År 1889 firades hundraårsjubileet för president George Washingtons invigning och amerikanerna letade efter ytterligare sätt att känna igen sitt förflutna. Av det förnyade intresset för USA: s historia grundades många patriotiska och bevarandesamhällen. Den 13 juli 1890, efter att Sons of the American Revolution vägrade att låta kvinnor gå med i deras grupp, publicerade Mary Smith Lockwood historien om patriot Hannah White Arnett i Washington Post, frågar, "Var ska Sons and Daughters of the American Revolution placera Hannah Arnett?" [7] Den 21 juli samma år publicerade William O. McDowell, barnbarnsbarn till Hannah White Arnett, en artikel i Washington Post erbjuder att hjälpa till att bilda ett samhälle som kallas den amerikanska revolutionens döttrar. [7] Föreningens första möte hölls den 9 augusti 1890. [7]

Det första DAR-kapitlet organiserades den 11 oktober 1890 [8] i Strathmore Arms, hemmet för Mary Smith Lockwood, en av DAR: s fyra grundare. Andra grundare var Eugenia Washington, en grand-grandniece av George Washington, Ellen Hardin Walworth och Mary Desha. De hade också hållit organisatoriska möten i augusti 1890. [9] Andra deltagare i oktober var Sons of the American Revolution -medlemmar generaldirektör Dr. George Brown Goode, generalsekreterare A. Howard Clark, William O. McDowell (SAR -medlem #1), Wilson L. Gill (sekreterare vid det inledande mötet) och 18 andra personer.

The First Lady, Caroline Lavina Scott Harrison, hustru till president Benjamin Harrison, lånade sin prestige till grundandet av DAR och fungerade som dess första president. Efter att ha påbörjat en renovering av Vita huset var hon intresserad av historiskt bevarande. Hon hjälpte till att fastställa målen för DAR, som införlivades med kongressens stadga 1896.

Under samma period grundades också sådana organisationer som Colonial Dames of America, Mary Washington Memorial Society, Preservation of Virginia Antiquities, United Daughters of the Confederacy och Sons of Confederate Veterans. Detta var förutom att många broderliga och medborgerliga organisationer blomstrade under denna period.

DAR är uppdelad i tre samhällsnivåer: National Society, State Society och Chapter. Ett statligt samhälle kan bildas i vilken amerikansk stat som helst, District of Columbia eller andra länder som har minst ett DAR -kapitel. Kapitel kan organiseras av minst 12 medlemmar eller potentiella medlemmar som bor i samma stad eller stad. [10]

Varje förening eller kapitel övervakas av en direktion som består av en mängd olika befäl. Nationella tjänstemän är: Generalpresident, Förste vicepresident, Kapellan General, Inspelningssekreterare, Motsvarande generalsekreterare, Organiserande generalsekreterare, Generalkassör, ​​Generalsekreterare, Generalsekreterare, Generalbibliotekarie, Generalkurator och Generalreporter. som verkställande befattningshavare och tjugoen vice generaldirektörer. Dessa officerare speglas på stats- och kapitelnivå, med några förändringar: istället för en generalpresident har stater och kapitel regenter, blir de tjugoen vicepresidenterna en andra vice regentposition och titeln "General" är ersatt med titeln antingen "stat" eller "kapitel". Exempel: Förste vice presidenten blir statens första vice regent. [11]

DAR -kapitlen samlade in medel för att initiera ett antal historiska bevarande och patriotiska strävanden. They began a practice of installing markers at the graves of Revolutionary War veterans to indicate their service, and adding small flags at their gravesites on Memorial Day.

Other activities included commissioning and installing monuments to battles and other sites related to the War. The DAR recognized women patriots' contributions as well as those of soldiers. For instance, they installed a monument at the site of a spring where Polly Hawkins Craig and other women got water to use against flaming arrows, in the defense of Bryan Station (present-day Lexington, Kentucky).

In addition to installing markers and monuments, DAR chapters have purchased, preserved, and operated historic houses and other sites associated with the war.

DAR Hospital Corps (Spanish-American War, 1898) Edit

The U.S. military did not have an affiliated group of nurses to treat servicemembers during wartime. At the onset of the Spanish-American War in 1898, the U.S. Army appointed Dr. Anita Newcomb McGee as Acting Assistant Surgeon to select educated and experienced nurses to work for the Army. As Vice President of the DAR (who also served as NSDAR's first Librarian General), Dr. McGee founded the DAR Hospital Corps to vet applicants for nursing positions. The DAR Hospital Corps certified 1,081 nurses for service during the Spanish–American War. DAR later funded pensions for many of these nurses who did not qualify for government pensions. Some of the DAR-certified nurses were trained by the American Red Cross, and many others came from religious orders such as the Sisters of Charity, Sisters of Mercy, and Sisters of the Holy Cross. [12] [13] These nurses served the U.S. Army not only in the United States but also in Cuba and the Philippines during the war. They paved the way for the eventual establishment—with Dr. McGee's assistance—of the Army Nurse Corps in 1901. [14]

Textbook committees Edit

During the 1950s, statewide chapters of the DAR took an interest in reviewing school textbooks for their own standards of suitability. In Texas, the statewide "Committee on Investigations of Textbooks" issued a report in 1955 identifying 59 textbooks currently in Texas public schools that had "socialistic slant" or "other deficiencies" including references to "Soviet Russia" in the Encyclopedia Britannica. [15] In 1959, the Mississippi chapter's "National Defense Committee" undertook a state lobbying effort that secured an amendment to state law which added "lay" members to the committee reviewing school textbooks. A DAR board member was appointed to one of the seats. [16]

Other historic accomplishments Edit

 • The DAR Museum was founded in 1890 as a repository for family treasures. Today, the museum contains over 30,000 historical relics that form a collective memory of the decorative and fine arts in America from 1700 to 1850.
 • The DAR Library was founded in 1896 as a collection of genealogical and historical publications for the use of staff genealogists verifying application papers for the National Society Daughters of the American Revolution. Shortly after 1900 the growing collection was opened to the public and has remained so ever since.
 • During the Spanish–American War, DAR purchased a ship's tender for the USS Missouri to be used as a hospital launch for transporting the wounded from shore to ship.
 • To help with the war effort during World War I, DAR loaned its National Headquarters land to the United States. The federal government used the land to erect a temporary war office building that provided office space for 600 people.
 • After World War I, DAR funded the reconstruction of the water system in the village of Tilloloy, France, and donated more than $130,000 for the support of 3,600 French war orphans.
 • DAR provided materials for sewing, wood, and leatherwork to the immigrants detained for processing on Ellis Island. This helped to alleviate the depression and anxiety of these men and women who were strangers in a new land.
 • [17] In 1921, DAR compiled and published the "DAR Manual for Citizenship." DAR distributed this guide to American immigrants at Ellis Island and other ports of entry. To date, more than 10 million manuals have been distributed.
 • From November 1921 until February 1922, world leaders met in DAR Memorial Continental Hall for the Conference on Limitation of Armaments, a groundbreaking meeting for peace.
 • The Americana Collection, founded in the early 1940s, brought together rare manuscripts and imprints previously scattered among the holdings of the DAR Museum and DAR Library. Today, the collection flourishes from more than 60 years of actively seeking out and acquiring artifacts that reflect a unique image of our nation.
 • DAR raised thousands of dollars to assist in the re-forestation project of the U.S. Forest Service during the 1940s.
 • During World War II, DAR provided 197,000 soldiers with care packages and sponsored all 89 crews of Landing Craft Infantry ships.
 • During World War II, the use of the DAR buildings was given to the American Red Cross. A children's day nursery was set up in the basement of Constitution Hall for enlisted men's wives who had to go to work.
 • The tradition of celebrating the Constitution was started many years ago by the Daughters of the American Revolution. In 1955, the DAR petitioned Congress to set aside September 17–23 annually to be dedicated for the observance of Constitution Week. The resolution was later adopted by the U. S. Congress and signed into Public Law #915 on August 2, 1956, by President Dwight D. Eisenhower. [18]

There are nearly 180,000 current members of the DAR in approximately 3,000 chapters across the United States and in several other countries. The organization describes itself as "one of the most inclusive genealogical societies" [19] in the United States, noting on its website that, "any woman 18 years or older — regardless of race, religion, or ethnic background — who can prove lineal descent from a patriot of the American Revolution, is eligible for membership". [19] The current DAR President General is Denise Doring VanBuren, a former public relations executive from New York.

Eligibility Edit

Membership in the DAR today is open to all women, regardless of race or religion, who can prove lineal bloodline descent from an ancestor who aided in achieving United States independence. [1] The National Society DAR is the final arbiter of the acceptability of the documentation of all applications for membership.

Qualifying participants in achieving independence include the following:

 • Signatories of the United States Declaration of Independence
 • Military veterans of the American Revolutionary War, including State navies and militias, local militias, privateers, and French or Spanish soldiers and sailors who fought in the American theater of war of provisional or State governments, Continental Congress and State conventions and assemblies
 • Signers of Oath of Allegiance or Oath of Fidelity and Support
 • Participants in the Boston Tea Party
 • Prisoners of war, refugees, and defenders of fortresses and frontiers doctors and nurses who aided Revolutionary casualties ministers petitioners and
 • Others who gave material or patriotic support to the Revolutionary cause. [1]

The DAR published a book, available online, [20] with the names of thousands of minority patriots, to enable family and historical research. Its online Genealogical Research System (GRS) [21] provides access to a database, and it is digitizing family Bibles to collect more information for research.

The organization has chapters in all 50 U.S. states and in the District of Columbia. DAR chapters have been founded in Australia, Austria, the Bahamas, Bermuda, Canada, France, Germany, Italy, Japan, Mexico, Spain, and the United Kingdom. The DAR is a governing organization within the Hereditary Society Community of the United State of America, and each DAR President General has served on HSC's board since its inception.

Education outreach Edit

The DAR contributes more than $1 million annually to support six schools that provide for a variety of special student needs. [22] Supported schools:

In addition, the DAR provides $70,000 to $100,000 in scholarships and funds to American Indian youth at Chemawa Indian School, Salem, Oregon Bacone College, Muskogee, Oklahoma and the Indian Youth of America Summer Camp Program. [23]

Civic work Edit

DAR members participate in a variety of veteran and citizenship-oriented projects, including:

 • Providing more than 200,000 hours of volunteer time annually to veterans in U.S. Veterans Administration hospitals and non-VA facilities
 • Offering support to America's service personnel in current conflicts abroad through care packages, phone cards and other needed items
 • Sponsoring special programs promoting the Constitution during its official celebration week of September 17–23
 • Participating in naturalization ceremonies

Exhibits and library at DAR Headquarters Edit

The DAR maintains a genealogical library at its headquarters in Washington, DC and provides guides for individuals doing family research. Its bookstore presents scholarship on United States and women's history.

Temporary exhibits in the galleries have featured women's arts and crafts, including items from the DAR's quilt and embroidery collections. Exhibit curators provide a social and historical context for girls' and women's arts in such exhibits, for instance, explaining practices of mourning reflected in certain kinds of embroidery samplers, as well as ideals expressed about the new republic. Permanent exhibits include American furniture, silver and furnishings.

Literacy promotion Edit

In 1989, the DAR established the NSDAR Literacy Promotion Committee, which coordinates the efforts of DAR volunteers to promote child and adult literacy. Volunteers teach English, tutor reading, prepare students for GED examinations, raise funds for literacy programs, and participate in many other ways. [24]

American history essay contest Edit

Each year, the DAR conducts a national American history essay contest among students in grades 5 through 8. A different topic is selected each year. Essays are judged "for historical accuracy, adherence to topic, organization of materials, interest, originality, spelling, grammar, punctuation, and neatness." The contest is conducted locally by the DAR chapters. Chapter winners compete against each other by region and nationally national winners receive a monetary award. [25]

Scholarships Edit

The DAR awards $150,000 per year in scholarships to high school graduates, and music, law, nursing, and medical school students. Only two of the 20 scholarships offered are restricted to DAR members or their descendants. [26]

In 1932 the DAR adopted a rule excluding African-American musicians from performing at DAR Constitution Hall in response to complaints by some members against "mixed seating," as both black and white people were attracted to concerts of black artists. In 1939, they denied permission for Marian Anderson to perform a concert. First Lady Eleanor Roosevelt resigned from the organization. In her letter to the DAR, Roosevelt wrote, "I am in complete disagreement with the attitude taken in refusing Constitution Hall to a great artist. You had an opportunity to lead in an enlightened way and it seems to me that your organization has failed." As the controversy grew, the American press overwhelmingly backed Anderson's right to sing. The Philadelphia Tribune wrote, "A group of tottering old ladies, who don't know the difference between patriotism and putridism, have compelled the gracious First Lady to apologize for their national rudeness." De Richmond Times-Dispatch wrote, "In these days of racial intolerance so crudely expressed in the Third Reich, an action such as the D.A.R.’s ban. . . seems all the more deplorable." At Eleanor Roosevelt's behest, President Roosevelt and Walter White, then-executive secretary of the NAACP, and Anderson's manager, impresario Sol Hurok arranged an open-air concert on the steps of the Lincoln Memorial with a dignified and stirring rendition of "America (My Country, 'Tis of Thee)." The event attracted a crowd of more than 75,000 in addition to a national radio audience of millions. [27] The DAR officially reversed its "white performers only" policy in 1952. [28] In 1977, Karen Batchelor Farmer (now Karen Batchelor) of Detroit, Michigan, was admitted as the first known African-American member of the DAR. [29] Batchelor's admission as the first known African-American member of DAR sparked international interest after it was featured in a story on page one of The New York Times. [30]

In 1984, Lena Lorraine Santos Ferguson, a retired school secretary, was denied membership in a Washington, D.C. chapter of the DAR because she was Black, according to a report by Washington Post. [31] Ferguson met the lineage requirements and could trace her ancestry to Jonah Gay, a white man who fought in Maine. [31] When asked for comment, Sarah M. King, the President General of the DAR, told Washington Post that the DAR's chapters have autonomy in determining members. [31] King went on to tell Washington Post reporter Ronald Kessler, "Being black is not the only reason why some people have not been accepted into chapters. There are other reasons: divorce, spite, neighbors' dislike. I would say being black is very far down the line. There are a lot of people who are troublemakers. You wouldn't want them in there because they could cause some problems." [31] After King's comments were reported in a page one story, outrage erupted, and the D.C. City Council threatened to revoke the DAR's real estate tax exemption. King quickly corrected her error, saying that Ferguson should have been admitted, and that her application had been handled "inappropriately". DAR changed its bylaws to bar discrimination "on the basis of race or creed." In addition, King announced a resolution to recognize "the heroic contributions of black patriots in the American Revolution." [32]

Since the mid-1980s, the DAR has supported a project to identify African-Americans, Native Americans, and individuals of mixed race who were patriots of the American Revolution, expanding their recognition beyond soldiers. [33] In 2008, DAR published Forgotten Patriots: African-American and American Indian Patriots in the Revolutionary War. [20] [33] In 2007, the DAR posthumously honored Mary Hemings Bell, who was enslaved by Thomas Jefferson at Monticello, as a "Patriot of the Revolution." Since Hemings Bell has been honored as a Patriot, all of her female descendants qualify for membership in the DAR. [34] Wilhelmena Rhodes Kelly, in 2019, became the first African-American elected to the DAR National Board of Management when she was installed as New York State Regent in June. [35]

Living members Edit

  , American academic, chief executive officer and dean, Kent State University Stark[36] , first African-American woman federal judge appointed by President Donald Trump and confirmed by the Senate, and first African-American woman on the United States District Court for the Northern District of Texas in its 140-year history. , former First Lady of the United States[37] , former First Lady of the United States, politician, political and social activist[37] , actress, former model, and conservative political activist [37] , former U.S. Senator from North Carolina, former transportation secretary, labor secretary, American Red Cross president, Federal Trade Commissioner, presidential candidate, and presidential advisor[37] , American Army veteran, former U.S. Representative, and from 2017, U.S. Senator from Illinois. Duckworth is depicted along with Molly Pitcher in a statue sponsored by the DAR Illinois chapter and dedicated to women veterans on the grounds of the Brehm Memorial Library in Mt. Vernon, Illinois [38] , chemistry professor , painter , writer and psychotherapist. [37] , NASA astronaut [37]

Deceased members Edit

  , activist and Nobel Peace Prize winner [37] (1833–1909), American temperance reformer and lecturer , American suffragist [37] , national chairman of Colonial Relics [39] (1846–1910), litterateur and author , American Red Cross founder [37] (1846-1911), suffragist, clubwoman, author , State Chairman and member of National Committee for Genealogical and Historical Research [39] , first Democratic woman to serve in the Illinois House of Representatives. She served as the Illinois State Regent. [40][41] , State Recording and Secretary of the California Daughters of the American Revolution [39] (1889–1980), First Lady of North Carolina [42] , Hollywood chapter [39] (1807–1857), author (1835–1918), author, newspaper editor, librarian, university dean , established and developed the Geography Department at the San Diego State Teachers College[39] (1814–1909) – suffragist, activist, writer [43] , first registrar of the General Edward Hand Chapter [39] (1863–1953), American physician, suffragist , supporter of the New York Philharmonic (1853–1935), author, journalist, translator (1831-1894), author and poet , Executive Secretary of the Oregon Tuberculosis Association [39] , American philanthropist who worked mainly with the Igorot people of the Philippine Islands [39] , founder of Christian Science church , Rubidoux Chapter [39] , Spanish princess and author [44] , American writer [39] (1837–1897), American musician, linguist, author, critic , prominent club and civic worker of Portland. She was the first President of the Oregon Federation of Business and Professional Women [39] , Wyoming clubwoman and one of the best known women of her time in the oil business [39] , actress [37] , held several high offices in Daughters of the American Revolution organization [39]
 • Isophene Goodin Bailhache, national vice chairman of Historic Spots, State Officer, Chapter Regent [39] , mathematician and cryptanalyst who founded the Venona project[45] , attorney and member of Piedmont Board of Education [39] , American botanist [46] , from 1920 to 1922, State Regent of the Daughters of the American Revolution [39] , former First Lady of the United States [37] , Rear Admiral, USNR [37][47] (1825-1900), Founder First Regent D.A.R. Valley Forge Chapter, Hosted 1891 DAR National Leadership visit to Valley Forge, [48]Prayer Desk Dedicated at VF Memorial Chapel in her honor, [49] Founder, Regent Centennial and Memorial Association, [50][51] Civil War Nurse, Author. [52] (1860-1922), Deputy Superintendent Public Instruction in New Hampshire , national chairman of Historical and Literary Reciprocity Committee of the Daughters of the American Revolution [39]
 • Colonel Westray Battle Long, Director of the Women's Army Corps , State Regent of the Daughters of the American Revolution [39] (1846–1934), teacher, lecturer, clubwoman, and author , member [39] , member [39] , educator and originator of Memorial Day Poppies [53] , M.D., physician and medical journal editor , founder of the Army Nurse Corps [37] , artist and DAR President General, 1920-1923 [54] (1847-1919), national president Woman's Relief Corps , founder of The Morse School of Expression, St. Louis [55] , held positions in several organizations [39] , folk artist [37][56] (1845–1921), poet, author, and musical composer , leader in promoting the colonial history of the United States [39] , columnist, conservative activist, and segregationist (?–1943), author, editor , musician and leader in civic and social affairs [39] , American suffragist [37] , twice president of the Oklahoma Library Association, the first professional in the Library Science field in the Oklahoma City system [39] , First Lady of the United States , officer of the Jefferson Chapter [56] , member [39] , author, journalist , former Attorney General of the United States [37] , engineer, known for her contribution to the completion of the Brooklyn Bridge , actress and dancer [37] , First Lady of the United States. She resigned her membership in protest of racism. , one of the pioneer women of the state of Montana [39] , national president of the Woman's Relief Corps [57] , conservative political activist and writer [37] , DAR President General [1] , Registered Nurse, army nurse overseas during World War I and director of American Red Cross Nursing Service in Albania and Montenegro [39] , noted artist and cartographer (1843–1915), composer, poet, author , US Congresswoman and US Senator [37] , Lady Stirling Chapter [39] (1854-1935), social reformer, clubwoman, author , president of the Arizona State Nurses' Association from 1927 to 1928 [39] (1829-1907), National President, Woman's Relief Corps , sculptor, art patron and collector, and founder in 1931 of the Whitney Museum of American Art[58] , Founder of Guam Community College, first female President of a Florida Community College, first woman chemical engineer graduate from Vanderbilt University. Received the National Community Service Award from DAR. [59] , historian and socialite, founding member of the Mississippi Delta Chapter , First Lady of North Carolina , member [39] (1843-1909), author, editor, clubwoman (1843-1918), national president of the Woman's Relief Corps

A memorial to the Daughters of the American Revolution's four founders, at Constitution Hall in Washington, D.C., was dedicated on April 17, 1929. It was sculpted by Gertrude Vanderbilt Whitney, a DAR member. [60] [61]

 1. ^ abc"How to Join". Daughters of the American Revolution . Retrieved April 14, 2018 .
 2. ^ Continental Congress membership report
 3. ^ Daughters of the American Revolution. (2013). I Encyclopædia Britannica. Retrieved from library.eb.com
 4. ^
 5. Maslin Nir, Sarah (July 3, 2012). "For Daughters of the American Revolution, a New Chapter". The New York Times . Retrieved May 23, 2016 .
 6. ^
 7. Plys, Kate (July 4, 1991). "I Had Luncheon With the DAR". Chicago Reader. Sun-Times Media . Retrieved May 23, 2016 .
 8. ^ "The Franklin D. Roosevelt Presidential Library and Museum." Franklin D. Roosevelt Presidential Library and Museum - Marian Anderson. N.p., n.d. Webb. May 23, 2016.
 9. ^ abc
 10. Daughters of the American Revolution Magazine. 1915 . Retrieved October 30, 2014 .
 11. ^
 12. Contributed. "DAR honors Real Daughters of the Revolutionary War buried in Redlands". Redlands News . Retrieved February 5, 2020 .
 13. ^National Society of the Sons of the American Revolution 1991, p. 22. harvnb error: no target: CITEREFNational_Society_of_the_Sons_of_the_American_Revolution1991 (help)
 14. ^
 15. National Bylaws of the National Society of the Daughters of the American Revolution. pp. 26, 36.
 16. ^
 17. National Bylaws of the National Society of the Daughters of the American Revolution. sid. 12.
 18. ^
 19. "Daughters of the American Revolution: Did You Know?" . Retrieved October 4, 2019 .
 20. ^
 21. Ed. Feller, Carolyn M. and Debora R. Cox (2016). Highlights in the History of the Army Nurse Corps. Washington, D.C.: U.S. Army Center of Military History. sid. 5.
 22. ^
 23. Gessner, Ingrid (2015). "Heroines of Health: Examining the Other Side of the "Splendid Little War " ". European Journal of American Studies. 10–1, Special Issue: Women in the USA: 1–20 – via OpenEdition.
 24. ^
 25. "Feb 21, 1955 Issue | Texas Observer Print Archives". issues.texasobserver.org . Retrieved July 6, 2020 .
 26. ^
 27. United States Congressional Serial Set. U.S. Government Printing Office. 1962.
 28. ^
 29. "NSDAR Web page".
 30. ^
 31. "Daughters of the American Revolution". Daughters of the American Revolution.
 32. ^ ab
 33. "DAR History". Daughters of the American Revolution . Retrieved May 24, 2016 .
 34. ^ ab
 35. "Forgotten Patriots Book". Daughters of the American Revolution.
 36. ^
 37. "DAR Genealogical Research Databases". services.dar.org.
 38. ^
 39. "DAR Supported Schools". DAR . Retrieved November 8, 2007 .
 40. ^
 41. "Work of the Society: DAR Schools". DAR . Retrieved July 29, 2009 .
 42. ^
 43. "Literacy Promotion". DAR . Retrieved November 8, 2007 .
 44. ^
 45. "American History Essay". DAR . Retrieved November 8, 2007 .
 46. ^
 47. "Scholarships". DAR . Retrieved November 8, 2007 .
 48. ^
 49. "Exhibit: Eleanor Roosevelt Letter". NARA. February 26, 1939 . Retrieved October 8, 2006 .
 50. ^Kennedy Center, "Biography of Marian Anderson"Archived January 6, 2008, at the Wayback Machine.
 51. ^"Karen Farmer"Archived December 17, 2009, at the Wayback Machine, American Libraries 39 (February 1978), p. 70 Negro Almanac, pp. 73,1431 Who's Who among Africans, 14th ed., p. 405.
 52. ^
 53. Stevens, William K. (December 28, 1977). "A Detroit Black Woman's Roots Lead to a Welcome in the D.A.R. Black Woman's Roots Lead to a Welcome in D.A.R". The New York Times.
 54. ^ abcd
 55. Kessler, Ronald (March 12, 1984). "Sponsors Claim Race Is Stumbling Block". Washington Post. sid. 1.
 56. ^
 57. Kessler, Ronald (April 18, 1984). "DAR Chief Says Black's Application Handled 'Inappropriately ' ". Washington Post.
 58. ^ ab
 59. "Forgotten Patriots". Daughters of the American Revolution.
 60. ^American Spirit Magazine, Daughters of the American Revolution, January–February 2009, p. 4
 61. ^
 62. Hajela, Deepti. "Daughters of the American Revolution Welcomes First Black Woman, Wilhelmena Rhodes Kelly, to National Board". Black Christian News Network One. Associated Press . Retrieved November 28, 2019 .
 63. ^
 64. "Kent State Stark - Kent State University". www.stark.kent.edu.
 65. ^ abcdefghijklmnosidqrs
 66. "Dazzling Daughters, 1890–2004". Americana Collection exhibit. DAR . Retrieved October 8, 2006 .
 67. ^
 68. "Walter Burdick Chapter: Gallery". Walter Burdick Chapter, National Society Daughters of the American Revolution (NSDAR) . Retrieved April 14, 2018 .
 69. ^ abcdefghijklmnosidqrstuvwxyzaaabacad
 70. Binheim, Max Elvin, Charles A (1928). Women of the West a series of biographical sketches of living eminent women in the eleven western states of the United States of America . Retrieved August 8, 2017 . This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
 71. ^
 72. Moss Scott, Rose (1929). "Pierre Menard". Daughters of the American Revolution. Illinois Printing Company. sid. 109.
 73. ^
 74. Musser, Ashley Dutton, Julie (February 11, 2016). "Illinois Women in Congress and General Assembly" (PDF) . Springfield, Illinois: Illinois Legislative Research Unit . Retrieved August 21, 2017 .
 75. ^
 76. "Broughton, Alice Harper Willson | NCpedia". www.ncpedia.org . Retrieved April 28, 2021 .
 77. ^
 78. Daughters of the American Revolution (1905). The American Monthly Magazine. 28 (Public domain ed.). R.R. Bowker Company.
 79. ^ Hunter, Ann Arnold, A Century of Service: The Story of the DAR, sid. 63
 80. ^
 81. "GRABEEL, GENE". Richmond Times-Dispatch. February 15, 2015 . Retrieved June 20, 2017 .
 82. ^
 83. Revolution, Daughters of the American (1923). Lineage Book. The Society . Retrieved July 23, 2019 .
 84. ^
 85. Homan, Wayne. "The Woman Who Saved The Shrine". King of Prussia Historical Society. Philadelphia Inquirer.
 86. ^
 87. "Patriots Visit Valley Forge: A Distinguished Party Inspects Historic Spots". Newspapers.com. Philadelphia Inquirer.
 88. ^
 89. Fornance, Ellen (1917). "Prayer Desk Dedication - Washington Memorial Chapel (Pages 44-45". Google Böcker. Daughters of the American Revolution Magazine.
 90. ^
 91. "Backstory of Washington's Headquarters". King of Prussia Historical Society.
 92. ^
 93. Stager, Henry J. "Full Text of History of Centennial and Memorial Association of Valley Forge". Archive.org. U.S. NPS, LOC.
 94. ^
 95. Holstein, Anna Morris (1867). "Three Years In Field Hospitals Of The Army of The Potomac". Google Böcker. J.B. Lippincott, 1867.
 96. ^
 97. "Rossiter: Poppy lady's legacy lives on". Archived from the original on May 25, 2015 . Retrieved May 23, 2015 .
 98. ^
 99. "Death Takes Mrs. Minor in Waterford". Hartford Courant. October 25, 1947. p. 4 . Retrieved March 30, 2021 .
 100. ^
 101. "Elizabeth Morse Funeral To Be in De Soto Tomorrow - 12 Jan 1948, Mon • Page 17". St. Louis Post-Dispatch: 17. 1948 . Retrieved January 26, 2018 .
 102. ^ ab
 103. Johnson, Anne (1914). Notable women of St. Louis, 1914. St. Louis, Woodward. sid. 188 . Retrieved August 17, 2017 . This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
 104. ^
 105. Daughters of the American Revolution (1901). Lineage Book. The Society. pp. 18–.
 106. ^
 107. "The Four Founders". Daughters of the American Revolution.
 108. ^
 109. "Maryly VanLeer Peck". Florida Women's Hall of Fame. Florida Commission on the Status of Women . Retrieved March 29, 2018 .
 110. ^
 111. "Founders Memorial". Daughters of the American Revolution . Retrieved October 31, 2014 .
 112. ^
 113. "Daughters of the American Revolution, Founders statue at Constitution Hall in Washington, D.C. by Gertrude Vanderbilt Whitney located in James M. Goode's Foggy Bottom area" . Retrieved November 15, 2014 .

This article incorporates public domain material from websites or documents of the National Archives and Records Administration.


Top 10 Similar Topics

We use cookies to personalyze your web-site experience. By continuing we’ll assume you board with our cookie policy.

Haven't found the right essay?

Get an expert to write you the one you need!

Professional writers and researchers

Sources and citation are provided

Students who find writing to be a difficult task. If you fit this description, you can use our free essay samples to generate ideas, get inspired, and figure out a title or outline for your paper.


V. Changes in the American Colonies

Before the French-Indian war and the “intolerable acts, there were changes happening in the American colonies that made waging the Revolutionary War possible. To put it succinctly, the war could not have been fought in 1710 because an independent culture had not developed in America. What led to the development were things like decreased English immigration to America (ties with England were weakened), the First Great Awakening, and trans-colonial institutions like postal networks and newspapers.


The American Revolution: A World War

This website is based on an exhibition that was on view at the National Museum of American History from June 2018 to July 2019.

"A compleat History of the American War. is nearly the History of Mankind for the whole Epocha of it. The History of France Spain Holland, England and the Neutral Powers, as well as America are at least comprized in it."

The American Revolution was far more than an uprising of discontented colonists against the British king. It was a world war that involved multiple nations fighting battles on land and sea around the globe. This broader conflict ultimately determined the outcome in America. The Revolution’s origins lay as much in the Seven Years’ War as in colonists’ discontent. Major American victories, especially the final one at Yorktown, required extensive support from allies. Once won, the Revolution’s consequences echoed far beyond American shores.

By the early 1700s, leading European nations were competing around the world for wealth and power, establishing far-flung colonies or trading outposts. The British colonies in North America were just one example. Note the details in this remarkable 1719 map, which illustrates the imperial worldviews of European rulers of the era as well as the limits of their knowledge.


What Started the American Revolution? - HISTORIA

The OP obviously suffers from bumper sticker simplicity, as though there could have been but one cause which rendered all other concerns moot.

The American Revolution came about when a tax revolt which had been going on for years in new England, became fused with middle and southern state interests in western expansion which had been prohibited by the British.

And the tax revolt itself was less about the specifics of any particular tax, and more about what the relationship of the colonies were to the empire. As long as the colonies reserved the right to tax themselves, they could take the position that they were an entity independent of Parliament, but simultaneously loyal subjects of the King. The mentality was that Parliament took care of English affairs, local assemblies could take care of governing of the colonies.

There was also the cultural element. America was different in character from Great Britain. Land ownership in Europe had been settled for centuries and no new opportunities existed for the landless. Primogeniture custom dictated that the eldest son inherited all of the land to keep the estate intact, younger sons were encouraged toward military or clerical careers. In the colonies the eldest son would inherit, but the younger sons would simply move west and start their own farms. As did their sons. the result was that land ownership, and thus voter qualification, was five times more widespread in the colonies than it was back in England.

This system flourished only so long as land was plentiful and available, which it was until the second half of 18th Century. When the colonists started bumping up against the Appalachians, the desire to cross the mountains and claim the rich and fertile lands that lay between the mountains and the Mississippi, was extremely strong.

Further, many Pennsylvanians, Virginians and Carolinians had paper fortunes based on claims in those western lands. The British edict against expansion would ruin them.

Finally, racism was an additional factor in some cases. The Declaration of Independence, in listing the supposed outrages of King George , included:


The "domestic insurrections" was a direct reference to the threat made by Virginia Royal Governor, John Murray, Earl of Dunmore, to encourage slaves to run away and join the British army where they would be used to put down the revolt. Virginia reacted immediately by forming vigilante groups to sweep through the countryside and collar all black persons attempting any travel. The group that stayed in the field the longest in this activity was led by that champion of freedom, Patrick Henry. There was little that the southern colonists feared more than a slave rebellion and the fact that the British government was attempting to incite one was a destructive blow to southern loyalties.

It was a complex situation with both collective and individual motivations in the mix. To attempt to reduce it to a singular cause is unsupported by the facts.


Causes of the American Revolution

Unknown Revolutionary War Soldier Memorial

In the beginning, the colonies were proud to be British. There were small instances of Parliament’s control that bothered the colonists, like the Currency Acts of 1751 and 1764. But when the French and Indian War took place (1754 – 1763), King George III lost a great deal of money due to buying expensive supplies for his army and the colonies. In order to pay off his debt, he imposed taxes on the colonies without their consent.

This outraged the colonists.

It’s an old saying that you should always look for the money trail. The Protestant Reformation had one, and money was certainly one of the major causes of the American Revolution.

The colonists did not like being taxed for things that had always had free. They immediately began a boycott of British goods.

Now it was the king’s turn to be furious.

King George wasted no time in sending soldiers across the Atlantic to make sure the colonies were behaving as they should.

Soon, what is perhaps the most famous of the causes of the American Revolution came to pass. A young ship owner brought over a ship full of taxed tea from Britain and declared he would see it unloaded …

Causes of the American Revolution:The Boston Tea Party

Boston Tea Party, 1774

The colonists decided they would see none of the tea leave the ship. A group of colonists dressed as American Indians boarded the ship at night and threw the tea overboard into the harbor, ruining all of it. When they saw one of their comrades trying to stuff some in his pockets, they stripped the tea from his grasp and sent him home without his pants. They then stripped the ship owner of his clothes and tarred and feathered him.

This event is now known as the Boston tea party.

I can’t resist reminding you of Mr. Banks’ comment in the movie Mary Poppins that when the tea was thrown into the harbor, it became “too weak for even Americans to drink.”

Causes of the American Revolution:The Intolerable Acts

In response to the Boston Tea Party, the king imposed the “Intolerable Acts.”

One of the more major causes of the American Revolution, the Intolerable Acts were …

 • The Boston Port Act, closing the port of Boston until the Dutch East India Company had been repaid for the destroyed tea
 • The Massachusetts Government Act, putting the government of Massachussets almost entirely under direct British control
 • The Administration of Justice Act, allowing royal officials to be tried in Britain if the king felt it necessary for fair justice
 • The Quartering Act, ordering the colonies to provide lodging for British soldiers
 • The Quebec Act, expanding British territory in Canada and guaranteeing the free practice of Roman Catholicism.

The Quartering Act incensed the colonies most. The king and parliament revived an old law requiring colonists to house British soldiers in their homes. Because of the Boston Massacre (4 years earlier, in 1770), the colonists were afraid of the soldiers in their homes. They would lay awake at night with fear for their children embedded in their hearts like a knife.

This is when the colonies decided that something must be done.

Causes of the American Revolution:The First Continental Congress

Out of the Intolerable Acts the First Continental Congress was born.

In this congress 55 delegates representing 12 of the 13 colonies—Georgia withheld—argued back and forth as to whether or not they should separate from Britain for killing their people, firing cannons on their cities, closing down Boston’s sea port, and, primarily, imposing the intolerable acts.

The congress was in session for two solid months in September and October of 1774. After much dissension, they decided to send a “Declaration of Rights and Grievances” to King George, hoping their demands would be met. At this point, the colonists still could not foresee separating from Britain.

More ominously, they also endorsed the “Suffolk Reserves,” resolutions passed by Suffolk county in Massachusetts—certainly one of the causes of the American Revolution.

Massachusetts was the colony worst hit by the Intolerable Acts. The Suffolk Reserves warned General Thomas Gage that Massachussets would not tolerate their enforcement and that they would retain possession of all taxes collected in Massachusetts.

After sending the Declaration of Rights and Grievances, the First Continental Congress separated to await Britain’s reply.

Causes of the American Revolution:The Battles of Lexington and Concord

Tension was far too high for the king to respond favorably. The colonists began to amass arms and prepare for what they felt was an inevitable battle with the oppressive British army.

Amos Doolittle engraving of Battle of Lexington published in 1775

It came soon enough. Paul Revere’s ride on April 19, 1775 was to announce the approach of British soldiers to stamp out colonist resistance in the towns of Lexington and Concord.

Lexington was first. The British met only 77 minutemen, and at first were pleased to allow them to leave. However, from some unknown place a shot was fired, and the British opened up on the Americans. Eight were killed, ten wounded, and the British suffered but one minor casualty.

It was made up for at Concord. There the colonists were prepared.

400 minutemen sent the British troops scurrying back to Lexington, completely unprepared to be fired on from the woods during their retreat. Apparently, guerilla tactics were considered ungentleman-like in that day and age.

Ungentlemanly or not, they were effective, and the Americans routed the British all the way back to Boston. There were nearly 300 British casualties, including 73 dead and 23 missing. The Americans suffered less than 100.

Second Continental Congress voting for independence

Causes of the American Revolution:The Second Continental Congress

It was time to do something. The Continental Congress gathered again in May of 1775, where they would become and remain the government of the colonies until the end of the Revolutionary War.

They quickly made an attempt at peace, sending the Olive Branch Petition to King George declaring their loyalty. When it reached the King he pushed it aside and didn’t even read it, and in response he sent a proclamation to the Congress saying that they would all hang for their defiance to the crown.

The Olive Branch Petition

I thought you might be interested in the proposition the 2nd Continental Congress made to King George III:

“Attached to your Majesty’s person, family, and Government, with all devotion that principle and affection can inspire connected with Great Britain by the strongest ties that can unite societies, and deploring every event that tends in any degree to weaken them, we solemnly assure your Majesty, that we not only most ardently desire the former harmony between her and these Colonies may be restored, but that a concord may be established between them upon so firm a basis as to perpetuate its blessings, uninterrupted by any future dissensions, to succeeding generations in both countries, and to transmit your Majesty’s name to posterity.”

This united the colonies and birthed the Declaration of Independence, which bore us to war with Britain.


Titta på videon: Amerikanska revolutionen (September 2022).

Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos