Intressant

Samordna ord, fraser och klausuler i engelska grammatik

Samordna ord, fraser och klausuler i engelska grammatik

När vi samordna saker, oavsett om vi pratar om våra scheman eller våra kläder, vi gör anslutningar - eller, som ordboken säger på ett mer fantasifullt sätt, "förena saker i en gemensam och harmonisk handling." Samma idé gäller när vi pratar om koordination i grammatik.

Ett vanligt sätt att koppla relaterade ord, fraser och till och med hela klausuler är att samordna dem - det vill säga ansluta dem till en samordnande konjunktion som och eller men. Följande korta avsnitt från Ernest Hemingways "Ett annat land" innehåller flera samordnade ord, fraser och klausuler.

Vi var alla på sjukhuset varje eftermiddag, och det fanns olika sätt att gå över staden genom skymningen till sjukhuset. Två av vägarna var vid sidan av kanaler, men de var långa. Men alltid korsade du en bro över en kanal för att komma in på sjukhuset. Det var valet mellan tre broar. På en av dem sålde en kvinna rostade kastanjer. Det var varmt och stod framför hennes koleld, och kastanjerna var varma efteråt i fickan. Sjukhuset var väldigt gammalt och väldigt vacker, och du gick in genom en grind och gick över en innergård och ut en grind på andra sidan.

I de flesta av sina romaner och noveller förlitar Hemingway sig kraftigt (vissa läsare kan säga för tungt) på sådana grundläggande konjunktioner som och och men. De andra koordinerande konjunktionerna är ännu, eller heller för, och .

Parade konjunktioner

Liknar dessa grundläggande konjunktioner är följande parade sammanhang (ibland kallade korrelativa konjunktioner):

både och
antingen eller
varken eller
inte men
inte ... inte heller
Inte bara men också)
huruvida

De parade sammanhangen tjänar till att betona att orden är anslutna.

Låt oss se hur dessa korrelativa konjunktioner fungerar. Tänk först på följande enkla mening, som innehåller två substantiv som förenas med och:

Martha och Gus har åkt till Buffalo.

Vi kan skriva om denna mening med parade sammanhang för att betona de två substantiven:

Både Martha och Gus har åkt till Buffalo.

Vi använder ofta de grundläggande koordinerande konjunktionerna och parade konjunktionerna i vårt skrivande för att koppla samman relaterade idéer.

Tegnsättningstips: Använd kommatecken i samband med

När bara två ord eller fraser förenas av en konjunktion behövs inget komma:

Sjuksköterskor i uniformer och i bondedräkter vandrade under träden med barnen.

Men när två eller flera objekt listas innan en kombination, dessa artiklar bör separeras med komma:

Sjuksköterskor i uniformer, bondekostymer och slitna ryck promenerade under träden med barnen. *

På samma sätt, när två kompletta meningar (kallade huvudklausuler) förenas av en konjunktion, bör vi i allmänhet placera ett komma innan konjunktionen:

Tidvattnet går framåt och retirerar i sina eviga rytmer, och sjöns nivå är aldrig i vila.

Även om ingen komma behövs före och som går med verben förskott och reträtt, vi behöver placera komma före den andra och, som sammanfogar två huvudbestämmelser.

* Observera att komma efter den andra artikeln i serien (kostymer) är valfritt. Denna användning av komma kallas serie komma.