Intressant

Översikt över Anaconda-planen från 1861

Översikt över Anaconda-planen från 1861

Anaconda-planen var den inledande inbördeskrigsstrategin som utarbetades av general Winfield Scott från den amerikanska armén för att sätta ned upproret av konfederationen 1861.

Scott kom med planen i början av 1861 och avsåg den som ett sätt att avsluta upproret främst genom ekonomiska åtgärder. Målet var att ta bort konfederationens förmåga att föra krig genom att beröva det utrikeshandeln och förmågan att importera eller tillverka nödvändigt material inklusive vapen och militära förnödenheter.

Den grundläggande planen var att blockera saltvattenhamnarna i söder och att stoppa all handel på Mississippifloden så att ingen bomull kunde exporteras och inget krigsmaterial (såsom gevär eller ammunition från Europa) kunde importeras.

Antagandet var att slavstaterna, som kände betydande ekonomisk straff om de fortsatte upproret, skulle återvända till unionen innan några större slag skulle utkämpas.

Strategin fick smeknamnet Anaconda-planen i tidningarna för att den skulle kväva konfederationen på det sätt som anaconda-ormen förvränger sitt offer.

Lincolns skepsis

President Abraham Lincoln hade tvivel om planen, och snarare än att vänta på långsam kvävning av konfederationen inträffade valde han att slåss med konfederationen i markkampanjer. Lincoln anspurades också till anhängare i norr som aggressivt uppmanade snabba åtgärder mot staterna i uppror.

Horace Greeley, den inflytelserika redaktören för New York Tribune, förespråkade en politik som sammanfattades som "På till Richmond." Tanken på att federala trupper snabbt skulle kunna flytta på den konfedererade huvudstaden och avsluta kriget togs på allvar och ledde till krigens första verkliga strid, vid Bull Run.

När Bull Run förvandlades till en katastrof blev den långsamma kvävningen i söderna mer tilltalande. Även om Lincoln inte helt övergav idén om landkampanjer, blev delar av Anaconda-planen, till exempel marinblockaden, en del av unionens strategi.

En aspekt av Scotts ursprungliga plan var att federala trupper skulle säkra Mississippifloden. Det strategiska målet var att isolera de konfedererade staterna väster om floden och omöjliga transporter av bomull. Målet uppnåddes ganska tidigt i kriget, och unionens armés kontroll över Mississippi dikterade andra strategiska beslut i väst.

En nackdel med Scotts plan var att marinblockaden, som i huvudsak förklarades i början av kriget, i april 1861, var mycket svår att genomdriva. Det fanns otaliga inlopp genom vilka blockadlöpare och konfedererade privatpersoner kunde undvika upptäckt och fångst av den amerikanska marinen.

Ultimativ, men delvis, framgång

Men med tiden var blockeringen av konfederationen framgångsrik. Söderna utsattes konsekvent för krig under kriget. Och den omständigheten dikterade många beslut som skulle fattas på slagfältet. Till exempel var en anledning till Robert E. Lees två invasioner av norr, som slutade i Antietam i september 1862 och Gettysburg i juli 1863, att samla mat och förnödenheter.

I praktiken gjorde Winfield Scotts Anaconda-plan inte ett tidigt slut på kriget som han hade hoppats. Men det försvagade allvarligt förmågan hos staterna i uppror att slåss. Och i kombination med Lincolns plan att bedriva ett landskrig ledde det till slavstaternas uppror.