Intressant

De vanligaste franska akronymerna och förkortningarna

De vanligaste franska akronymerna och förkortningarna


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Förlorade i alfabetetsoppa? Förkortningar och förkortningar finns i överflöd på franska, särskilt i tidningar, nyheter och politiska diskussioner. Du kanske inte kan lära dig alla franska förkortningar och förkortningar, men du kan få ett bra försprång genom att memorera denna lista över de vanligaste. Symbolen ~ indikerar att den engelska motsvarigheten är en approximation.

ABjordbruksbiologiekologiskt jordbruk
ADNacide désoxyribonucléiqueDNA (deoxiribonukleinsyra)
AEFAfrique équatoriale françaiseFranska Ekvatorial Afrika
AFfördelningar familiales~ välfärd, familjebidrag
ALENAAccord de libre-échange nord-américainNAFTA (Nordamerikans frihandelsavtal)
ANAEMAgence Nationale d'Accueil des Étrangers et des Migrations"Nationella byrån för mottagande av utlänningar och migration"
ANPEAgence nationale pour l'emploibyrå för arbetslöshet och jobb
AOCAppelation d'origine contrôléeursprungsgaranti
AOFAfrique occidentale françaiseFranska Västafrika
APIAlfabetisk fonetisk internationellIPA (International Phonetic Alphabet)
ARanklagelse / avis de réceptionreturkvitto begärt, bekräftelse av kvitto
A.R.aller-retourrundresa
AssedicAssociation pour l'emploi dans l'industrie et le commerce~ byrå för betalning av arbetslöshet
BCBGbon chic bon genrenpreppy, Sloaney
BDbande dessinéetecknad serie
BNBibliothèque nationalenationella bibliotek
BNPBanque nationale de Parisstor fransk bank
BPboîte postalepostkontor
BTPbâtiments et travaux publicsoffentliga byggnader och verk
BTSbrevet de technicien supérieuryrkesutbildningsbevis
bxbisous (i slutet av ett brev)~ kramar och kyssar
c-à-d,CADc'est-à-diredet vill säga, jag menar
CAIContrat d'Accueil et d'Intégrationavtal krävs av långsiktiga besökare och invånare i Frankrike
KEPSCertifikat d'aptitude professionnellekrävs för anställda som inte har en högskoleexamen
CBcarte bleue, carte bancairekontokort
CCIChambre de commerce et d'industrieHandelskammare
CCPcompte chèque postpostkontrollkonto
CDDcontrat à durée déterminéejobbkontrakt under en viss tid
CDIcontrat à durée indéterminéejobbkontrakt under obestämd tid
CEDEXcourrier d'entreprise à distribution exceptionnelle~ FedEx (leveransservice tidigt på morgonen)
CFACommunauté financière africaineGemenskapen av franska kolonier i Afrika som använder en enda monetär enhet kallad CFA-franc
GFPcenter de formation professionnelleprofessionellt utbildningscenter
CGTConfédération Générale de Travail~ AFL-CIO (American Federation of Labour and Congress of Industrial Organisations)
CiecompagnieCo. (företag)
CIOCenter för information och orienteringkarriärrådgivningscenter
CNEDCenter national d'enseignement à avståndOrganisation för distansundervisning i Europa
CNRCenter national de rechercheNationellt forskningsinstitut
MAJSKOLVCommission des opérations de Boursebörsreglerande kommission: ~ SEC (USA), ~ SIB (UK)
TORSKkomplément objet direktdirekt objekt pronomen
COIindirekt komplementindirekt objekt pronomen
CPcours préparatoire~ första klass
CPEContrat Première Embauchekontroversiell bestämmelse om jobbreform infördes 2006
CRSCompagnie républicaine de sécuritéupplopp polisgrupp
CSAConseil supérieur de l'audiovisuelFransk sändningsorgan, ~ FCC
CUIOCellule Universitaire d'Information et d'Orientationorganisation av universitetsstudier och karriärrådgivare
CVmeritförteckning~ resumé
BADDAdistribuera automatique de billetskassadispenser (ATM begränsad till uttag)
DALFdiplôme approfondi de langue française~ TOEFL (Test av engelska som främmande språk)
DEAdiplôme d'études godkännanden~ PhD minus avhandlingen
DELFdiplôme d'études en langue française~ TOEFL
DESdiplôme d'études supérieures~ Magisterexamen
DESSdiplôme d'études supérieures spécialisées~ Masterexamen + ett års praktik
DESTdiplôme d'études supérieures-tekniker~ Masterexamen i teknisk ämne
DEUGdiplôme d'études universitaires générales~ Associate degree
DGSERiktning générale de la sécurité extérieure~ CIA (Central Intelligence Agency), MI6 (Military Intelligence 6)
DILFdiplôme initial de langue française~ TOEFL (Test av engelska som främmande språk)
DKDECA (apokop av décaféiné)koffeinfri (koffeinfri)
DOM-TOMDépartements d'outre-mer och Territoires d'outre-mertidigare kolonier som förblir franska territorier
DSKDominique Strauss-KahnFransk politiker anklagades för sexuella övergrepp 2011
DSTRiktning de la surveillance du territoire~ CIA (Central Intelligence Agency), MI5 (Military Intelligence 5)
DTdiphtérie, tétanosvaccin mot difteri och stelkramp
EDFÉlectricité de Francenationaliserade franska elföretag
É.-U.
É.-U.A.
Usa Unis
États-Unis d'Amérique
USA (USA)
USA (Amerikas förenta stater)
FLNFront de libération nationaleAlgeriska politiska partiet
FLQFront de la libération du QuébecRevolutionerande organisation i Kanada som resulterade i "FLQ-krisen" 1970.
FNFront NationalHögre högra politiska partiet (Jean-Marie Le Pen)
FNACFédération nationale d'achats des cadres~ Borders (megastore för böcker, musik, filmer, + elektronik)
.fr(uttalad punkt f r)landskod för Frankrike för Frankrike
PLADDRAguichet automatique de banqueUttagsautomat (automatisk tellermaskin)
GDFGaz de Francenationaliserade franska gasföretag
GEGentil Employée (au Club Méditerranée)Club Med anställd
G.I.G.-G.I.C.grand invalide de guerre -
grand invalidid civile
svårt funktionshindrade veteran - svårt funktionshindrad person (finns på handikapparkeringsskyltar)
GMGentil Membre (au Club Méditerranée)Club Med-medlem / gäst
giga oktetGB (gigabyte)
Gentil organisatör (au Club Méditerranée)Club Med arrangör
hheure (berättar tid)Klockan
HadopiHaute Autorité pour la diffusion des œuvres et la des des protection on InternetPolitiärmyndighet mot piratkopiering
HLMHabitation à loyer moderébostäder med låg inkomst
HShors servicetrasig
HThors taxeskatt ingår inte, subtotal
FFUInstitut français d'opinion publiqueFranska institutet för allmän opinion
INSEEInstitut National de la Statistique et des Études Économiquesnationella institutet för statistik och ekonomiska studier
IQFInbjudan à Quitter le Territoirebeordra en utlänning att lämna Frankrike
IVGinterruption volontaire de grossesseabort
Jour Jbokstavligen D-dagen (6 juni 1944), men kan användas bildligt för att betyda "den stora dagen"
K7kassettljud- eller videokassett - används i annonser
LCRLigue Communiste RévolutionnaireTrotskistiska politiska partiet i Frankrike
LEPlycée d'enseignement professionnelyrkeshögskola
LLHLongueur, largeur, Hauteurlwh - längd, bredd, höjd
LOLutte OuvrièreTrotskistiska politiska partiet i Frankrike
LOAplats avec option d'achatleasing med möjlighet att köpa
MEDEFMouvement des Entreprises de Francestörsta franska jobbunionen
MJCMaison des Jeunes et de la CultureUngdomskulturcentrum
MLFMouvement pour la libération de la femmeFransk kvinnlig lib-rörelse
Momega oktetMB (megabyte)
MRAPMouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuplesFransk antiracismrörelse
TUPPLURNeuilly, Auteuil, Passypreppy, Sloany
NDLRnotera de la rédactionredaktörens anteckning
NDTnotera du traducteuröversättarens anteckning
NFnorme françaisegodkänd fransk tillverkningsstandard, ~ godkännandesäl
OGMorganisme génétiquement modifiéGMO (genetiskt modifierad organisme)
OLPOrganisation de la libération de la PalestinePLO (Palestine Liberation Organization)
ONGorganisation non gouvernementaleNGO (icke-statlig organisation)
ONUOrganization des Nations uniesFN (FN)
OPAoffre publique d'achatuppköpserbjudande
OSOuvrier spécialiséokvalificerad eller halvfärdig arbetare
OVNIObjet volant non identifiéUFO (oidentifierat flygande objekt)
PACSPacte civil de solidaritélagligt alternativ till äktenskap i Frankrike, med en bestämmelse för par av samma kön
PAOpublicering assistée par ordinateurstationär publicering
PCposte de commandementHQ (huvudkontor)
PC (F)Parti communiste (franska)Franska kommunistpartiet
PCChäll copie conformebestyrkt kopia
PCVpaiement contre vérification ellerpercevOirsamla samtal (franska i telefon)
PDGprésident-directeur général~ VD (verkställande direktör)
KISSAplan d'épargne entreprise~ 401k (utom i Frankrike lägger företaget in 3x anställdens bidrag)
PELplan d'épargne logement~ sparkonto för köp av ett hem
PIBproduit intérieur brutBNP (bruttonationalprodukt)
PJpièces jointesEnc. (bifogas i ett företagsbrev)
PJPolisens domare~ FBI (Federal Bureau of Investigation)
PMAbetalar moins avancésoutvecklade länder
PMUpari mutuel urbainOTB (off-track-satsning)
PNBproduit national brutBNI (bruttonationalprodukt)
poPoucein. (tum)
PSParti socialisteSocialistiska partiet; ett av de tre största franska politiska partierna (François Mitterrand, Ségolène Royal)
PTParti des TravailleursTrotskistiska politiska partiet i Frankrike
PTTPoste, Télécommunications et Télédiffusionpostkontor och telefontjänst
P.-V.procès-verbalamötesprotokoll
bilbil eller fin
PVDbetalar en voie de développementU-länder
QCMfrågeformulär à choix multipelflervalstest
QGkvartär généralHQ (huvudkontor), lokal pub
R.A.S.rien à signaler (informell)inga problem / problem (t.ex. på villkorsdelen i ett hyrbilsavtal)
RATPRégie autonome des transporterar parisiensParis kollektivtrafikmyndighet (metro och buss)
rdcrez-de-chausséeförsta våningen (USA), bottenvåningen (Storbritannien)
RERRéseau express régionalhöghastighetståg mellan Paris + förorter
RFla République françaiseRepubliken Frankrike
REVBENrelevé d'identité bancairesammanfattning av bankinformation (för automatiska betalningar)
RMIintäkt minsta insättning~ lägsta välfärd, inkomststöd
RNnationell inkomst
route nation
BNI (bruttonationalprodukt)
huvudväg
RPRRassemblement pour la RépubliqueFranska politiskt parti från höger-höger; en av de tre största (Jacques Chirac)
OSArépondez s'il vous plaîtvänligen svara (alltså "snälla RSVP" är överflödigt)
RTTréduktion du temps de travailminskning av arbetstiden
rvrendezvousmöte, datum
SAsociété anonymeInc. (införlivat), Ltd. (begränsat)
SAMUsecours d'aide médicale d'urgenceambulans
SARLsociété à responsabilité limitéeInc., Ltd (företag med begränsat ansvar)
SDFsans domicil fixehemlös (substantiv eller adjektiv)
Sidasyndrom immunodéficitaire regelverkAIDS (förvärvat immunbristsyndrom)
SMICsalaire minimum interprofessionnel de croissanceminimilön
SNCFSociété nationale des chemins de fer françaisnationaliserade franska tågsystem
SPASociété protectrice des animaux~ ASPCA (USA), ~ RSPCA (UK)
SRMSociété des Rédacteurs du MondeSociety of Editors of världentidning
SVPs'il vous plaîtsnälla du
système Dle système débrouillard, le système démerder (informell)rådighet
TEPAtravail, emploi, pouvoir d'achat2007 franska skattepaketet
TGBTrès grande bibliothèquesmeknamn på Bibliothèque de France
TGVträna à grande vitessehöghastighetståg
TIGtravaux d'intérêt généralsamhällstjänst
TNTtélévision numérique terrestre
trotyl
nationell digital markbunden tv-tjänst
TNT (trinitrotoluen)
TPStélévision par satellitTV via satellit
TTCutgångsskatter innefattarskatt ingår
TVAtaxe sur la valeur ajoutéeMoms (moms)
UDFUnion pour la démocratie françaisefranska politiska partiets mitt-höger; en av de tre största (François Beyrou)
U.E.Union européenneEU (Europeiska unionen)
U.L.M.ultra-léger motoriséultralätt (plan)
UMPUnion pour un Mouvement Populairecentrum-höger franska politiska partiet
UNLUnion Nationale Lycéennenationell union för gymnasieelever
URSAFFUnion pour le recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations famiales Social trygghet
UVunité de valeurhögskolepoäng
vfversion françaisefilm dubbats till franska
vmversion multilinguefilm med val av ljud och undertexter
vo
Vost
version originale
version originale sous-titrée
film som visas på sitt originalspråk med undertexter på franska
VTTvélo tout terrängmountainbike
TOALETT.toalettbadrum, toalett (USA); toalett, loo (Storbritannien)
xfois (par exemple, 10x plus)gånger (till exempel 10 gånger mer)
Xl'École Polytechniquesmeknamn för högsta polytekniska skolan i Paris


Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos