Intressant

Alkalinitet i kemi

Alkalinitet i kemi

Alkalinity är en kvantitativ mätning av förmågan hos en vattenlösning att neutralisera en syra.

Alkalinity betecknas av AT och beräknades genom att tillsätta alla de stökiometriska mängderna av varje bas i lösningen.