Intressant

Rogerian-argument: Definition och exempel

Rogerian-argument: Definition och exempel


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Rogerian argument är en förhandlingsstrategi där gemensamma mål identifieras och motsatta åsikter beskrivs så objektivt som möjligt i ett försök att skapa gemensam grund och nå en överenskommelse. Det är också känt somRogerian retorik, Rogerian argumentation, Rogerian övertalning, och empatisk lyssnande.

Medan traditionella argument fokuserar på vinnande, Rogerian-modellen söker en ömsesidigt tillfredsställande lösning.

Den Rogerianska argumentmodellen anpassades från den amerikanska psykologen Carl Rogers arbete av kompositionsforskarna Richard Young, Alton Becker och Kenneth Pike i sin lärobok "Rhetoric: Discovery and Change" (1970).

Mål för Rogerian-argumentet

Författarna till "Retorik: upptäckt och förändring" förklarar processen på detta sätt:

"Författaren som använder Rogerian-strategin försöker göra tre saker: (1) att förmedla till läsaren att han förstås, (2) att avgränsa det område inom vilket han anser att läsarens ställning är giltig, och (3) få honom att tro att han och författaren delar liknande moraliska egenskaper (ärlighet, integritet och god vilja) och ambitioner (önskan att upptäcka en ömsesidigt godtagbar lösning). Vi understryker att det här bara är uppgifter, inte stadier i argumentet. Rogerian-argumentet har ingen konventionell struktur; faktiskt, användare av strategin undviker medvetet konventionella övertygande strukturer och tekniker eftersom dessa enheter tenderar att ge en känsla av hot, exakt vad författaren försöker övervinna ...

"Målet med Rogerian-argumentet är att skapa en situation som bidrar till samarbete. Detta kan mycket väl innebära förändringar i formatet av Rogerian Argument.

När du presenterar ditt fall och fallet på den andra sidan är stilen flexibel med hur du ställer in din information och hur lång tid du spenderar på varje avsnitt. Men du vill vara balanserad - att spendera en överdriven tid på din position och bara ge läpptjänst till andra sidan, till exempel, besegrar syftet med att använda Rogerian-stilen. Det ideala formatet för en skriftlig Rogerian-övertalning ser ut så här (Richard M. Coe, "Form och substans: En avancerad retorik." Wiley, 1981):

  • Introduktion: Presentera ämnet som ett problem att lösa tillsammans, snarare än ett problem.
  • Motstående position: Ange åsikten om din opposition på ett objektivt sätt som är rättvist och korrekt, så "den andra sidan" vet att du förstår dess ståndpunkt.
  • Kontext för den motsatta positionen: Visa den opposition som du förstår under vilka omständigheter dess ståndpunkt är giltig.
  • Din position: Presentera din position objektivt. Ja, du vill vara övertygande, men du vill att oppositionen ska se det tydligt och rättvist, precis som du presenterade sin ståndpunkt tidigare.
  • Sammanhang för din position: Visa oppositionens sammanhang där din position också är giltig.
  • fördelar: Välja oppositionen och visa hur delar av din position kan fungera för att gynna dess intressen.

Du använder en typ av retorik när du diskuterar din ståndpunkt med människor som redan håller med dig. För att diskutera din ståndpunkt med oppositionen måste du ange det och dela upp det i objektiva element, så att sidorna lättare kan se områden med gemensam mark. Att ta sig tid att ange motståndarens sida argumenter och sammanhang innebär att oppositionen har mindre anledning att bli defensiv och sluta lyssna på dina idéer.

Feministiska svar på Rogerian Argument

Under 1970-talet och in i början av 1990-talet fanns en viss debatt om huruvida kvinnor skulle använda denna konfliktlösningsteknik.

"Feminister är uppdelade om metoden: vissa ser Rogerian-argumentet som feministiskt och fördelaktigt eftersom det verkar mindre antagonistiskt än traditionellt aristoteliskt argument. Andra hävdar att när de används av kvinnor så förstärker denna typ av argument den" feminina "stereotypen, eftersom historiskt sett kvinnor betraktas som icke-konfronterande och förståelse (se särskilt Catherine E. Lams 1991-artikel "Beyond Argument in Freshman Composition" och Phyllis Lassners 1990-artikel "Feministiska svar på Rogerian Argument"). " (Edith H. Babin och Kimberly Harrison, "Contemporary Composition Studies: A Guide to Theorists and Term." Greenwood, 1999)


Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos