Ny

Definition och exempel på digrafer på engelska

Definition och exempel på digrafer på engelska


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

En digraph på engelska är en grupp av två på varandra följande bokstäver som representerar ett enda ljud eller fonem. Vanliga vokalgraver inkluderar ai (regn), ay (dag), ea (lära), ea (bröd), ea (ha sönder), ee (fri), ei (åtta), ey (nyckel), dvs. (bit), oa (väg), oo (bok), oo (rum), aj (långsam) och ue (Sann). Vanliga konsonant digrafer inkluderar ch (kyrka), ch (skola), ng (kung), ph (telefon), sh (sko), th (sedan), th (tror) och wh (hjul).

Betydelse

Avsnitt anses nästan lika med bokstäverna i standardalfabetet som är viktiga för att lära sig läsa och skriva på engelska. I "Språkliga tips för latino-elever och lärare i engelska," E.Y. Odisho, skriver:

"Från det pedagogiska och instruktionsmässiga perspektivet bör digraferna ägnas största uppmärksamhet i undervisningen av nästan alla språkkunskaper i engelska på grund av det proportionellt stora antalet digrafer i förhållande till de 26 bokstäverna; de är ungefär en fjärdedel av kärnbokstäverna ".

Andra experter har angett svårigheten att lära digrafer ger för elever i engelska. Till exempel, enligt Roberta Heembrock i "Varför barn inte kan stava," digrafen ch kan uttalas på minst fyra olika sätt: k (karaktär), sh (ränta), kw (kör), och lm (kedja).

Komplicerat system

Vissa ljud kan endast representeras av digrafer. I "Barns läsning och stavning" erbjuder T. Nunes och P. Bryant exempel som sh (skjuta), ay (säga), och ai (segla). Ytterligare andra ljud kan representeras i vissa ord med enstaka bokstäver och i andra med digrafer, t.ex. fläkt och Spöke, som börjar med samma fonem men är skrivna som en bokstav i det första ordet och som två bokstäver i det andra.

"Detta är ett komplicerat system och antagligen kan det åtminstone för små barn verka lustigt och oförutsägbart," skriver Nunes och Bryant.

Staveförvirring

Att stava ord som innehåller digrafer är lika knepigt som att läsa dem och bestämma ljuden som de skapar. Till exempel de sex bokstäverna i sexfonemordet sträng representeras av sex digraphenheter: s + t + r + i + c + t. Å andra sidan, de sex bokstäverna i tre-fonemordet krans representeras av bara tre digraphenheter: wr + ea + th, enligt Brenda Rapp och Simon Fischer-Baum i "Representation av ortografisk kunskap."

De tidigare spända stavningarna

En särskild svårighet för barn är att lära sig att stava ord som avviker från vad de har förväntat sig i sin inlärningsprocess. Detta är ofta fallet, enligt Rebecca Treiman och Brett Kessler i "Hur barn lär sig att skriva ord", med tiden. Som ett exempel noterar de att den förflutna tiden av röra (trasslat) låter som MEST och det av ringa upp (kallad) låter som cald, som var och en fortfarande är en stavelse, medan den förflutna tiden av jaga, som lägger till ed ljud att göra jagade, har två stavelser. Barn är vana vid det senare mönstret och tycker att det förra är udda.


Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos