Liv

Konvertera mikrometrar till meter

Konvertera mikrometrar till meter

Detta exempelproblem visar hur man konverterar mikrometrar till meter.

Problem:

Människahår har en tjocklek som uppgår till cirka 80 mikrometer. Vad är denna diameter i meter?

Lösning:

1 meter = 106 mikrometer
Ställ in konverteringen så att den önskade enheten avbryts. I det här fallet vill vi att m ska vara den återstående enheten.
avstånd i m = (avstånd i μm) x (1 m / 10)6 im)
** Obs: 1/106 = 10-6**
avstånd i m = (80 x 10-6) m
avstånd i m = 8 x 10-5 m eller 0,00008 m

Svar:

80 mikrometer är lika med 8 x 10-5 eller 0,00008 meter.

Konvertera nanometer till meter

Titta på videon: Mäta innerdiametern på mopedcylindrar (September 2020).