Recensioner

En introduktion till Brownian Motion

En introduktion till Brownian Motion


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Brownsk rörelse är partiklarnas slumpmässiga rörelse på grund av deras kollisioner med andra atomer eller molekyler. Brownsk rörelse är också känd som pedesis, som kommer från det grekiska ordet för "hoppning." Även om en partikel kan vara stor jämfört med storleken på atomer och molekyler i det omgivande mediet, kan den förflyttas av påverkan med många små, snabbt rörliga massor. Brownsk rörelse kan betraktas som en makroskopisk (synlig) bild av en partikel påverkad av många mikroskopiska slumpmässiga effekter.

Brownsk rörelse får sitt namn från den skotska botanisten Robert Brown, som observerade pollenkorn som rör sig slumpmässigt i vatten. Han beskrev rörelsen 1827 men kunde inte förklara den. Medan pedesis tar sitt namn från Brown, var han inte den första personen som beskrev det. Den romerska poeten Lucretius beskriver rörelsen av dammpartiklar runt år 60 f.Kr., som han använde som bevis för atomer.

Transportfenomenet förblev oförklarligt fram till 1905 då Albert Einstein publicerade ett papper som förklarade att pollen rördes av vattenmolekylerna i vätskan. Liksom med Lucretius tjänade Einsteins förklaring som indirekt bevis på att det finns atomer och molekyler. I början av 1900-talet var förekomsten av så små materiaenheter bara en teori. År 1908 verifierade Jean Perrin experimentellt Einsteins hypotes, som fick Perrin Nobelpriset i fysik 1926 "för sitt arbete med materiens diskontinuerliga struktur."

Den matematiska beskrivningen av brownisk rörelse är en relativt enkel sannolikhetsberäkning, av betydelse inte bara i fysik och kemi, utan också för att beskriva andra statistiska fenomen. Den första personen som föreslog en matematisk modell för brownisk rörelse var Thorvald N. Thiele i ett papper om metoden med de minsta kvadraterna som publicerades 1880. En modern modell är Wiener-processen, benämnd för att hedra Norbert Wiener, som beskrev funktionen av en kontinuerlig stokastisk process. Brownsk rörelse betraktas som en Gauss-process och en Markov-process med kontinuerlig väg som sker under kontinuerlig tid.

Vad är Brownian Motion?

Eftersom rörelserna hos atomer och molekyler i en vätska och gas är slumpmässiga kommer med tiden större partiklar att spridas jämnt över hela mediet. Om det finns två angränsande områden av material och region A innehåller dubbelt så många partiklar som region B, är sannolikheten för att en partikel kommer att lämna region A för att komma in i region B dubbelt så hög som sannolikheten för att en partikel kommer att lämna region B för att komma in i A. Diffusion, rörelse av partiklar från en region med högre till lägre koncentration, kan betraktas som ett makroskopiskt exempel på brownisk rörelse.

Varje faktor som påverkar rörelsen av partiklar i en vätska påverkar hastigheten för Browns rörelse. Exempelvis ökar temperaturen, ökat antal partiklar, liten partikelstorlek och låg viskositet rörelseshastigheten.

Brownian Motion Exempel

De flesta exempel på brunisk rörelse är transportprocesser som påverkas av större strömmar men ändå också visar pedesis.

Exempel inkluderar:

  • Rörelse av pollenkorn på stillastående vatten
  • Rörelse av dammmotor i ett rum (även om de till stor del påverkas av luftströmmar)
  • Diffusion av föroreningar i luften
  • Diffusion av kalcium genom ben
  • Rörelse av "hål" av elektrisk laddning i halvledare

Betydelsen av Brownian Motion

Den första vikten av att definiera och beskriva Browns rörelse var att den stödde den moderna atomteorin.

Idag används de matematiska modellerna som beskriver Browns rörelse inom matematik, ekonomi, teknik, fysik, biologi, kemi och en mängd andra discipliner.

Brownian Motion Versus Motility

Det kan vara svårt att skilja mellan en rörelse på grund av brownisk rörelse och rörelse på grund av andra effekter. I biologi, till exempel, behöver en iakttagare kunna berätta om ett prov rör sig på grund av att det är rörligt (kan röra sig på egen hand, kanske på grund av cilia eller flagella) eller för att det är föremål för brownisk rörelse. Vanligtvis är det möjligt att skilja mellan processerna eftersom brownisk rörelse verkar ryckig, slumpmässig eller som en vibration. Sann rörlighet visas ofta som en väg, annars rör sig eller vrider rörelsen sig i en specifik riktning. Vid mikrobiologi kan rörlighet bekräftas om ett prov inokulerat i ett halvfast medium vandrar bort från en sticklinje.

Källa

"Jean Baptiste Perrin - fakta." NobelPrize.org, Nobel Media AB 2019, 6 juli 2019.


Titta på videon: Tyler DeWitt: Hey science teachers -- make it fun (December 2022).

Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos