Liv

Skillnaden mellan molalitet och molaritet

Skillnaden mellan molalitet och molaritetWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Om du plockar upp en stamlösning från en hylla i labbet och det är 0,1 m HCl, vet du om det är en 0,1 molalösning eller en 0,1 molar lösning, eller om det till och med är en skillnad? Att förstå molalitet och molaritet är viktigt i kemi eftersom dessa enheter är bland de mest använda för att beskriva lösningskoncentration.

Vad m och M betyder i kemi

Både m och M är koncentrationer av en kemisk lösning. Små bokstaven m indikerar molalitet, som beräknas med användning av mol löst ämne per kilogram lösningsmedel. En lösning som använder dessa enheter kallas en molal lösning (t ex 0,1 m NaOH är en 0,1 molal lösning av natriumhydroxid). Versaler M är molaritet, som är mol löst ämne per liter lösning (inte lösningsmedel). En lösning som använder denna enhet benämns en molär lösning (t.ex. 0,1 M NaCl är en 0,1 molar lösning av natriumklorid).

Formler för molalitet

Molalitet (m) = mol löst / kg lösningsmedel
Molalitetsenheterna är mol / kg.

Molaritet (M) = mol lösningsmedel / liter
Molaritetsenheterna är mol / L.

När m och M är nästan samma

Om ditt lösningsmedel är vatten vid rumstemperatur kan m och M vara ungefär samma, så om en exakt koncentration inte spelar någon roll kan du använda någon av lösningarna. Värdena är närmast varandra när mängden löst ämne är liten eftersom molaliteten är för kilogram lösningsmedel, medan molaritet tar hänsyn till hela lösningens volym. Så om det lösta materialet tar upp mycket volym i en lösning, kommer m och M inte att vara lika jämförbara.

Detta skapar ett vanligt misstag som människor gör när de förbereder molära lösningar. Det är viktigt att späda ut en molär lösning till rätt volym snarare än att tillsätta en volym lösningsmedel. Om du till exempel tillverkar 1 liter av en 1 M NaCl-lösning skulle du först mäta en mol salt, lägga till den i en bägare eller en volymkolv och sedan späda saltet med vatten för att nå 1-liters märket. Det är felaktigt att blanda en mol salt och en liter vatten.

Molalitet och molaritet är inte utbytbara vid höga koncentrationer av lösta ämnen, i situationer där temperaturen förändras eller när lösningsmedlet inte är vatten.

När man ska använda en över den andra

Molaritet är vanligare eftersom de flesta lösningar görs genom att mäta lösta ämnen i massa och sedan späda ut en lösning till önskad koncentration med ett flytande lösningsmedel. För typiskt laboratoriebruk är det lätt att skapa och använda en molär koncentration. Använd molaritet för utspädda vattenlösningar vid en konstant temperatur.

Molalitet används när det lösta ämnet och lösningsmedlet interagerar med varandra, när temperaturen i lösningen kommer att förändras, när lösningen är koncentrerad eller för en vattenlösning. Du skulle också använda molalitet snarare än molaritet när du beräknar kokpunkten, höjningen av kokpunkten, smältpunkten eller fryspunktsfördjupningen eller arbetar med andra kolligativa egenskaper hos materien.

Läs mer

Nu när du förstår vad molaritet och molalitet är, lära dig hur du beräknar dem och hur du använder koncentration för att bestämma massa, mol eller volym för komponenterna i en lösning.


Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos