Info

Vad är diaspora? Definition och exempel

Vad är diaspora? Definition och exempelWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Diaspora är en gemenskap av människor från samma hemland som har varit spridda eller har migrerat till andra länder. Medan de oftast förknippas med det judiska folket som förvisats från kungariket Israel under 600-talet fvt, hittar diasporaen för många etniska grupper runt om i världen idag.

Diaspora Key Takeaways

  • En diaspora är en grupp människor som har tvingats från eller valt att lämna sitt hemland för att bosätta sig i andra länder.
  • Människor i en diaspora bevarar och firar vanligtvis kulturen och traditionerna i sitt hemland.
  • Diaspora kan skapas genom frivillig emigration eller med våld, som i fall av krig, slaveri eller naturkatastrofer.

Diaspora Definition

Begreppet diaspora kommer från det grekiska verbet diaspeirō som betyder "att sprida" eller "att sprida sig." Som först användes i antika Grekland hänvisade diaspora till människor i dominerande länder som frivilligt emigrerade från sina hemland för att kolonisera erövrade länder. Idag känner forskare igen två slags diaspora: tvingade och frivilliga. Tvingad diaspora uppstår ofta från traumatiska händelser som krig, imperialistisk erövring eller slaveri, eller från naturkatastrofer som hungersnöd eller utökad torka. Som ett resultat delar folket i en tvingad diaspora vanligtvis känslor av förföljelse, förlust och önskan att återvända till sitt hemland.

Däremot är en frivillig diaspora en gemenskap av människor som har lämnat sina hemland på jakt efter ekonomiska möjligheter, som i den massiva utvandringen av människor från deprimerade regioner i Europa till USA under slutet av 1800-talet.

Till skillnad från diaspora som skapats med våld, är frivilliga invandrargrupper, även om de upprätthåller nära kulturella och andliga band till sina ursprungsländer, mindre benägna att återvända till dem permanent. Istället är de stolta över sin delade erfarenhet och känner en viss social och politisk ”styrka-i-antal.” I dag påverkar behov och krav på stor diaspora ofta regeringens politik, allt från utrikesfrågor och ekonomisk utveckling till invandring.

Den judiska diasporan

Ursprunget till den judiska diasporan är från 722 fvt, då assyrerna under kung Sargon II erövrade och förstörde kungariket Israel. De judiska invånarna gjordes i exil spridda över hela Mellanöstern. År 597 fvt och återigen 586 fvt deporterade den babyloniska kungen Nebukadnezar II ett stort antal judar från kungariket Juda men tillät dem att stanna kvar i ett enhetligt judiskt samhälle i Babylon. Några av Judean-judarna valde att fly till Egypts Nildelta. År 597 fvt spreds den judiska diasporan bland tre distinkta grupper: en i Babylon och andra mindre bosatta delar av Mellanöstern, en annan i Judea och en annan grupp i Egypten.

6 f.Kr. kom Judea under romerskt styre. Medan de tillät judarna att behålla sin judiska kung, upprätthöll de romerska guvernörerna verklig kontroll genom att begränsa religiös praxis, reglera handeln och införa allt högre skatter på folket. År 70 e.Kr. startade judarna en revolution som slutade tragiskt 73 fvt med den romerska belägringen av det judiska fortet Masada. Efter att ha förstört Jerusalem annekterade romarna Judea och drev judarna från Palestina. Idag sprids den judiska diasporan över hela världen.

Den afrikanska diasporan

Under Atlantic Slave Trade på 1500- till 1800-talet togs så många som 12 miljoner människor i Väst- och Centralafrika i fångenskap och skickades till Amerika som slavar. Den består främst av unga män och kvinnor under deras fertil ålder och den infödda afrikanska diasporan växte snabbt. Dessa fördrivna människor och deras ättlingar påverkade i hög grad kulturen och politiken i de amerikanska och andra kolonierna i den nya världen. I verkligheten hade den massiva afrikanska diasporan börjat århundraden innan slavhandeln när miljoner afrikanska länder söder om Sahara migrerade till delar av Europa och Asien för att söka sysselsättning och ekonomiska möjligheter.

Idag upprätthåller och firar ättlingar till den infödda afrikanska diasporan sin delade kultur och arv i samhällen runt om i världen. Enligt U.S. Census Bureau bodde nästan 46,5 miljoner människor i den afrikanska diasporan i USA 2017.

Den kinesiska diasporan

Den moderna kinesiska diasporan började i mitten av 1800-talet. Under 1850-50-talet lämnade ett stort antal kinesiska arbetare Kina för att söka jobb i Sydostasien. Från 1950-talet till 1980-talet flyttade krig, svält och politisk korruption på fastlandet i Kina destinationen för den kinesiska diasporan till mer industrialiserade områden inklusive Nordamerika, Europa, Japan och Australien. Driven av efterfrågan på billigt manuellt arbete i dessa länder var de flesta av dessa invandrare okunniga arbetare. Idag har den växande kinesiska diasporan utvecklats till en mer avancerad "flerklass och mångkvalificerad" profil som behövs för att tillgodose kraven i den högteknologiska globaliserade ekonomin. Den nuvarande kinesiska diasporan beräknas bestå av cirka 46 miljoner etniska kineser som bor utanför Kina, Hong Kong, Taiwan och Macau.

Källor

  • Vertovec, Steven. "Den politiska betydelsen av diasporor." Migrationspolitiska institutet. (1 juni 2005).
  • “Forntida judisk historia: diasporan” Judiska virtuella biblioteket.
  • “Nationella afroamerikanska historimånaden: februari 2017” U.S. Census Bureau.
  • “Kinesisk diaspora över hela världen: en allmän översikt” Akademin för kulturell diplomati.


Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos