Ny

Det vackra, det sublima och det pittoreska

Det vackra, det sublima och det pittoreska

Det vackra, det sublima och det pittoreska är tre viktiga begrepp inom estetik och konstfilosofi. Tillsammans hjälper de till att kartlägga olika estetiskt betydande upplevelser. Skillnaden mellan de tre koncepten ägde rum på sjuttonde och artonde hundratals, och är fortfarande i dessa dagar av viss betydelse, trots svårigheten att fästa ned var och en av de tre begreppen.

Den vackra

Det vackra är ett allmänt använt begrepp som vanligtvis hänvisar till estetiska upplevelser som är tilltalande, samtidigt som de i viss utsträckning överskrider preferenser och behov som är specifika för en individ. Det vill säga upplevelsen av något vackert kommer att behaga ett ämne av skäl som sträcker sig utöver subjektiva lutningar i ämnet och som också kan upplevas av många - vissa hävdar Allt - andra ämnen. Det diskuteras om uppskattningen av skönhet främst beror på en sensorisk upplevelse av ett objekt av en händelse, som empiristerna upprätthåller, eller snarare på en uppskattning av objektet eller händelsen som kräver förståelse, som rationalister upprätthåller.

Det sublima

Det sublima, å andra sidan, är en transformativ upplevelse som vanligtvis förknippas med en viss negativ glädje och framkallas av möten av ett objekt eller situation vars kvantitet överskrider gränserna för vårt faktiska grepp. Föreställ dig att överväga havet eller himlen, en enorm mängd avskräp eller en fascinerande oändlig serie av siffror: alla dessa upplevelser kan potentiellt framkalla idén om det sublima. För de estetiska teoretikerna från sena sjuttonde hundratals var det sublima ett avgörande begrepp.

Med hjälp av det förklarade de varför det är möjligt att få estetiska upplevelser som är förknippade med en viss grad av obehag eller, i de mest anmärkningsvärda fall, med vördnad. Skönhet, hävdade de, är ingenting som det här. I skönhet upplever vi inte negativa känslor och vår estetiska uppskattning är inte mystiskt associerad med det som upplevs. Upplevelsen av det sublima ger faktiskt upphov till en paradox för det sublima: vi finner estetisk belöning genom att ha en upplevelse som vi samtidigt associerar med någon negativ form av nöje.
Det har diskuterats om det sublima kan framkallas av naturliga föremål eller av naturfenomen. I matematik stöter vi på oändlighetsidén, som kan få fram det sublima. I fantasi eller mysterium berättelser kan vi uppleva det sublima också på grund av det som medvetet förblir otydligt. Alla dessa upplevelser är dock beroende av ett mänskligt hantverk. Men kan naturen framkalla idén om det sublima?

Det pittoreska

Att ge plats för en sui generis estetisk upplevelse av naturliga föremål eller fenomen, kategorin av pittoreska introducerades. Det pittoreska är inte på obestämd tid, och ändå tillåter det en viss vaghet vad gäller det som framkallar det estetiska svaret. Utsikten över Grand Canyon eller utsikten över ruinerna i antika Rom kan få ett pittoreskt svar. Vi kan placera några gränser för det som vi upplever, och ändå kan landskapets estetiska värde inte hänföras till något specifikt element, som vi kan betrakta som vackert.
I denna trepartition av estetiska upplevelser är upplevelsen av skönhet den mest definierade och kanske den mest säkra. Sublime och pittoreska kommer att värdesättas av det äventyrliga. De är avgörande för att fastställa den estetiska specificiteten för vissa typer av litteratur, musik, filmer och visuell konst.

Titta på videon: Celtic Woman - Amazing Grace Official Video (September 2020).