Råd

Ömsesidig intelligens

Ömsesidig intelligens


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Ömsesidig intelligens är en situation där två eller flera talare på ett språk (eller nära relaterade språk) kan förstå varandra.

Ömsesidig förståelse är ett kontinuum (det vill säga ett lutningskoncept), präglat av grader av förståelse, inte av skarpa uppdelningar.

Exempel och observationer

Lingvistik: en introduktion till språk och kommunikation: "Vad gör det möjligt för oss att hänvisa till något som kallas engelska som om det var ett enda monolitiskt språk? Ett standard svar på denna fråga vilar på uppfattningen om ömsesidig förståelse. Det vill säga, även om modersmål i engelska varierar i deras språkbruk, deras olika språk är tillräckligt lika i uttal, ordförråd och grammatik för att möjliggöra ömsesidig förståelse ... Att tala det "samma språket" beror därför inte på att två talare talar identiska språk, men bara mycket liknande språk. "

Testet för ömsesidig intelligens

Hans Henrich Hoch: "Skillnaden mellan språk och dialekt bygger på uppfattningen om"ömsesidig förståelse': Dialekter på samma språk bör vara ömsesidigt begripliga, medan olika språk inte är det. Denna ömsesidiga förståelse skulle i sin tur då återspegla likheterna mellan olika talspråk.
"Tyvärr leder inte det ömsesidiga förståelsetestet alltid till tydliga resultat. Således kan engelska skotska till en början vara ganska obegripliga för högtalare i de olika sorters standardamerikanska engelska, och vice versa. Sann, givet tillräckligt med tid (och goodwill) ), kan ömsesidig förståelse uppnås utan för mycket ansträngning. Men med tanke på en ännu större tid (och goodwill) och en större ansträngning kan också franska bli (ömsesidigt) begripliga för samma engelskspråkare.

"Dessutom finns det fall som norska och svenska som, eftersom de har olika standardvarianter och litterära traditioner, skulle kallas olika språk av de flesta, inklusive lingvister, även om de två standardspråken är ömsesidigt ganska begripliga. Här, kulturella och sociolinguistiska överväganden tenderar att åsidosätta det ömsesidiga förståelsetestet. "

Envägs intelligens

Richard A. Hudson: "Ett annat problem med användningen av ömsesidig förståelse som kriterium för att definiera ett språk är att det behöver inte vara ömsesidigaeftersom A och B inte behöver ha samma grad av motivation för att förstå varandra, och inte heller behöver de samma mängd tidigare erfarenhet av varandras sorter. Vanligtvis är det lättare för icke-standardhögtalare att förstå standardhögtalare än tvärtom, dels för att de förstnämnda har haft mer erfarenhet av standardsorten (särskilt genom media) än tvärtom, och delvis för att de kan vara motiverade för att minimera de kulturella skillnaderna mellan sig själva och standardhögtalarna (även om detta inte alls är nödvändigt), medan standardhögtalare kanske vill betona vissa skillnader. "

Glen Pourciau: "Det finns en fet man som kommer in här med piller ibland och jag kan inte förstå ett ord han säger. Jag sa till honom att jag inte har några problem med var han kommer ifrån, men jag måste kunna förstå honom. Han förstår vad han Jag säger och han pratar högre. Jag hör inte bra, men det hjälper ingenting för honom att säga vad det är som han säger med högre röst. "

Bidialektalism och ömsesidig intelligens i Färgen lila

Celie i Färgen lila:"Darlie försöker lära mig att prata ... Varje gång jag säger något på det sättet jag säger det, korrigerar hon mig tills jag säger det på något annat sätt. Ganska snart känns det som om jag inte kan tänka. Mitt sinne går på en tanke , git förvirra, springa tillbaka och sortera ner ... Ser ut för mig att bara en dåre skulle vilja att du skulle prata på ett sätt som känns speciellt för dig. "


Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos